Pytanie

Do prowadzenia działalności gospodarczej (zasady ogólne) wykorzystuję samochód będący współwłasnością mojego męża i teścia na podstawie umowy użyczenia (samochód został nabyty przed ślubem). Koszty eksploatacji zaliczam do kosztów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Ostatnio w tym samochodzie została zamontowana instalacja gazowa, co zostało udokumentowane fakturą wystawioną na moją firmę.
Czy wydatek na zamontowanie tej instalacji może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
Jeśli tak, to w jaki sposób: bezpośrednio, czy poprzez ewidencję przebiegu pojazdu?
Dodam, że wartość faktury wynosi 2500 zł brutto (nie jestem czynnym podatnikiem VAT).

Odpowiedź

Niskocenną inwestycję w instalację gazową można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu lub jednorazowo amortyzować.

Uzasadnienie

Nakłady na obcy samochód należy potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym - a więc w istocie środek trwały - i co do zasady amortyzować (art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). Biorąc jednak pod uwagę, że przedmiotowa inwestycja jest niskocenna (o wartości początkowej poniżej 3500 zł) to wydatki poniesione na montaż instalacji mogą, wedle wyboru podatnika, stanowić koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (bez ujmowania inwestycji w ewidencji środków trwałych - art. 22d ust. 1 u.p.d.o.f.) albo przez jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym (z użyciem ewidencji środków trwałych - art. 22f ust. 3 u.p.d.o.f.).
W przypadku finansowania z własnych środków nie ma znaczenia wybrany sposób jednorazowego zaliczenia inwestycji w koszty.
Montażu instalacji gazowej nie trzeba rozliczać w ramach kilometrówki, bowiem nie stanowi ona kosztu używania tego pojazdu.
Podobne stanowisko wyrażono w dawniejszej, choć wciąż aktualnej interpretacji Urzędu Skarbowego w Katowicach z 26 kwietnia 2006 r., PDFD/415-21/06.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł