Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jestem podatnikiem VAT czynnym. Posiadam na stanie magazynowym towary. Chciałbym przekazać całą moją firmę synowi.
Jak powinienem rozliczyć transakcję na gruncie VAT?

Odpowiedź

Najlepszym rozwiązaniem będzie nieodpłatne przekazanie całej firmy synowi. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny będzie całe przedsiębiorstwo, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie

Zakładam, że zamierza Pan przekazać synowi firmę nieodpłatnie. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał przepis art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., który odnosi się do opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów.

Zakładając że miał Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów i usług, byłby Pan obowiązany do opodatkowania tej czynności. Podstawą opodatkowania byłaby zaś cena nabycia tych towarów (bez podatku), a gdy nie było ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 u.p.t.u.). Oczywiście w takim przypadku syn otrzymujący towary nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż taki u niego nie wystąpi.

Należy jednak podkreślić, że jeśli przedmiotem darowizny miałaby być cała firma, to zastosowanie znajdzie przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem darowizny będzie całe przedsiębiorstwo, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 sierpnia 2012 r., IPPP1/443-544/12-2/ISz).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł