Ujemny VAT nie przeszkadza w uzyskaniu zwrotu w 60 dni

Jeżeli podatnik ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc, w którym u podatnika wystąpiła sprzedaż opodatkowana, to nawet jeżeli na skutek korekty podatek należny jest...

24.09.2015

Według jakiej stawki amortyzować notebooki?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma zakupiła kilkadziesiąt sztuk notebooków.Czy przyjmując je na środki trwałe może przyjąć okres amortyzacji 5 lat i stawkę 20%?Czy...

21.09.2015