Odpowiedź:
Po przejściu na ryczałt zbycie lokalu opodatkowane jest ryczałtem 10%.

Uzasadnienie:
Po zmianie opodatkowania na ryczałt w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących środkami trwałymi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu (art. 12 ust. 10 ustawy z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d. Stawką ryczałtu w wysokości 3% opodatkowane są jedynie przychody ze zbycia ruchomych środków trwałych (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f u.z.p.d.).
Podobnie opodatkowane kartą podatkową jest zbycie nieruchomości po przejściu na opodatkowanie kartą. Korzystniej wydaje się zatem zmienić sposób opodatkowania na opodatkowanie kartą podatkową, oczywiście o ile pozwalają na to okoliczności obiektywne.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 24 marca 2014 r., IPPB1/415-7/14-2/AM.

Krzysztof  Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 9.10.2015 r.