Nabywca akcji pracowniczych zapłaci PCC

Na nabywcy akcji od pracowników ciąży obowiązek podatkowy w PCC. Obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z chwilą zawarcia z pracownikiem umowy sprzedaży akcji -...

02.11.2015

Osoba w konkubinacie może preferencyjnie rozliczyć PIT

Osoba żyjąca w konkubinacie ma prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli konkubent nie będzie wykonywać władzy...

30.10.2015

PIT od obrotu na Allegro płacimy wg skali podatkowej

Dochód z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych (np. za pośrednictwem allegro) sumowany jest z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (podlega więc opodatkowaniu według skali podatkowej)...

27.10.2015

Pakiet medyczny powinien być wykazany w PIT-11

Wartość pakietu medycznego dla pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy i powinna być wykazana w PIT-11, a nie w PIT-8C - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Ksiegowego.

26.10.2015

Na przekazane blogerce ubrania projektant wystawi PIT-8C

Wydatki poniesione na wytworzenie modeli przekazanych blogerkom mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Na wartość przekazanej odzieży należy wystawić PIT-8C, chyba że byłby to przychód z...

23.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski