Nabywca akcji pracowniczych zapłaci PCC

Na nabywcy akcji od pracowników ciąży obowiązek podatkowy w PCC. Obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z chwilą zawarcia z pracownikiem umowy sprzedaży akcji -...

02.11.2015

Osoba w konkubinacie może preferencyjnie rozliczyć PIT

Osoba żyjąca w konkubinacie ma prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli konkubent nie będzie wykonywać władzy...

30.10.2015

PIT od obrotu na Allegro płacimy wg skali podatkowej

Dochód z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych (np. za pośrednictwem allegro) sumowany jest z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (podlega więc opodatkowaniu według skali podatkowej)...

27.10.2015