To, że został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, nie zwalniało spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Skoro dokonał on tego z przekroczeniem sześciomiesięcznego terminu, to nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Od stycznia 2020 roku branże najbardziej podatne na nadużycia w VAT będą musiały stosować podzieloną płatność tzw. split payment. W ramach systemu będzie można realizować przelewy zbiorcze. Ministerstwo Finansów przygotowuje już stosowne przepisy.
Krzysztof Koślicki
08.04.2019
VAT
Twórcy gier komputerowych będą mogli zyskać ulgę podatkową na gry, które promują polską kulturę. Sama ocena będzie dużym wyzwaniem dla pracowników skarbówki. Rodzi to też pytanie o to, jakie treści premiować będzie test kulturowy i jak wpłynie to na jakość produkcji.
Monika Sewastianowicz
06.04.2019
Działania organu podatkowego miały jedynie charakter prewencyjny, a odroczenie realizacji praw podatnika nie było konieczne ‒ orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. Sąd uznał, że przesłanki przedłużenia terminu zwrotu VAT nie zostały w tej sprawie wykazane.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2019
Ordynacja
Polskie firmy nie wiedzą, jak rozliczać dochody wypłacane ukraińskim zleceniobiorcom. Jeśli zatrudniony złoży oświadczenie, że mieszka w Polsce i tutaj jest jego ośrodek interesów życiowych, będzie można potraktować go jak Polaka i zastosować polskie przepisy. Certyfikat rezydencji nie będzie potrzebny. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Krzysztof Koślicki
05.04.2019
PIT Małe i średnie firmy

Powiaty domagają się zmiany systemu dochodów samorządów

Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Wprowadzenie PIT-u komunalnego, uznanie podatku od środków transportu za dochód własny powiatów oraz przyznanie wpływów z opłaty skarbowej organowi, który wykonuje czynność urzędową – to postulaty Związku Powiatów Polskich dotyczące zmian w dochodach samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.04.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał w środę zmiany w ustawie o VAT i prawie o miarach. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można kupować tylko do 30 czerwca 2019 roku. Powstanie też specjalne Centralne Repozytorium Kas.
Krzysztof Koślicki
04.04.2019
VAT
Niemal 70 proc. Polaków deklaruje, że roczny PIT rozliczy w tym roku przez internet. Najwięcej podatników skorzysta z nowej usługi Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT. Coraz więcej osób przekazuje również 1 proc. swojego podatku na cele charytatywne. Takie wnioski wynikają z najnowszego badania KPMG w Polsce.
Krzysztof Koślicki
04.04.2019
Domowe finanse PIT
Organy podatkowe będą mogły blokować zwrot nadpłaty podatku, jeśli udowodnią, że byłoby to bezpodstawne wzbogacenie podatnika. Chodzi głównie o podatki pośrednie: VAT i akcyzę. Zmiany dotkną jednak także rozliczeń PIT i CIT. Blokowanie zwrotów może umożliwić nowa ordynacja podatkowa. Zdaniem ekspertów to łamanie prawa, także unijnego.
Krzysztof Koślicki
04.04.2019
Ordynacja
Trybunał Konstytucyjny ogłosił w środę wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej odliczenia od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka. Wliczanie do dochodu niepełnosprawnego dziecka alimentów otrzymywanych od rodzica jest niezgodne z Konstytucją.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
Gospodarka cyfrowa ma istotny wpływ na rynek usług doradczych. Zmiany dotykają także doradców podatkowych. Istnieje jednak wiele narzędzi, dzięki którym mogą z sukcesem realizować swoje zadania.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
Z końcem 2015 roku uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe spółki. Decyzja organu odwoławczego została doręczona jej pełnomocnikowi w lutym 2016 roku. Jeśli więc nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia, to postępowanie podlegało umorzeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Aleksandra Partyk
03.04.2019
Ordynacja

Podatników czekają kolejne zmiany

Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Ostatnie nowelizacje przepisów podatkowych znacząco rozszerzyły zakres obowiązków podatników. Fiskus zyskał natomiast nową broń w walce z wyłudzeniami podatków. Wkrótce czekają nas kolejne zmiany.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Pracodawca nie musi doliczać pracownikowi do przychodu wydatków, jakie poniósł na wynajęcie dla niego hotelu na czas wyjazdu służbowego. Podatkowi nie podlegają także koszty dojazdu. Wynika to z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stanowisko fiskusa wydaje się oczywiste, stoi jednak w sprzeczności z pismem wydanym wcześniej.
Krzysztof Koślicki
03.04.2019
PIT Prawo pracy
Podatnicy, objęci obowiązkiem instalacji kas fiskalnych online, będą mieli prawo do zwrotu maksymalnie 700 zł kosztów zakupu. Pieniędzy nie dostaną jednak firmy, które wymienią kasę tradycyjną na online dobrowolnie, bez obowiązku wynikającego z ustawy. Takie rozwiązania przewiduje opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia.
Krzysztof Koślicki
02.04.2019
VAT Prawo gospodarcze
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Będzie nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Określona zostanie również maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej i manipulacyjnej.
Krzysztof Koślicki
02.04.2019
Finanse
Prezydent Andrzej Duda ma własny pomysł na rozwiązanie konfliktu z nauczycielami - proponuje, by ich umowy były niżej opodatkowane. Koszty uzyskania przychodu miałyby wynosić 50 proc. podobnie jak w przypadku nauczycieli akademickich. Związkowcy nie wykluczają przyjęcia takiego rozwiązania.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Koślicki
02.04.2019
Kadry w oświacie PIT
Nie ma podstaw do naliczania 5-proc. VAT dla dań z lokali szybkiej obsługi, jeśli bezpośrednio po wydaniu klientowi nadają się one do spożycia. Inna sytuacja byłaby, gdyby chodziło o dania wymagające obróbki termicznej, np. rozmrożenia lub odsmażenia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Aleksandra Partyk
02.04.2019
VAT
Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej. Organy podatkowe mogą więc weryfikować miejsce prowadzenia biznesu, zanim dokonają rejestracji do VAT. Mogą też sprawdzać, kiedy i z kim spotyka się przedsiębiorca. Brak kontaktu może skutecznie zablokować wpis do rejestru podatników.
Krzysztof Koślicki
02.04.2019
VAT
Trudno dokonać jednoznacznej oceny rozwiązań prawnych mających na celu lub mogących służyć ograniczeniu nadużyć w VAT. Bezsporne jest to, że po raz pierwszy uznano te działania za konieczne, dostrzeżono podstawowe wady wspólnotowej wersji tego podatku. Nie wprowadzono jednak zmian, które bezpośrednio uniemożliwiałyby ucieczkę od opodatkowania – pisze prof. Witold Modzelewski.
Witold Modzelewski
01.04.2019
VAT
Po zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów reformie VAT, wiążących informacjach stawkowych i nowej matrycy stawek ślad zaginął. Po zdjęciu z porządku obrad ostatniego posiedzenia Sejmu, nie wiadomo, co dzieje się z projektem. Mało prawdopodobne jest jednak, aby temat wrócił przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.
Krzysztof Koślicki
01.04.2019
VAT
Polskie firmy wciąż muszą przygotować się na dwa scenariusze - twardy brexit 12 kwietnia lub wniosek o radykalne przedłużenie negocjacji. W przypadku pierwszego scenariusza przedsiębiorcy muszą być gotowi nawet na sześciodniowe kolejki w portach. Z danych brytyjskiego Ministerstwa Transportu wynika bowiem, że dodatkowe 60 sekund poświęcone na kontrolę celną każdego pojazdu w Dover spowoduje wydłużenie oczekiwania wjazdu na prom od 6 do 8 godzin.
Krzysztof Oflakowski
01.04.2019
Prawo gospodarcze
Do 12 kwietnia br. potrwają konsultacje z podatnikami dotyczące hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych. Dyskusja ma dotykać również kwestii weryfikacji rynkowego charakteru transakcji i refakturowania. Tematyka pokrywa się z przedmiotem prac Forum Cen Transferowych.
Krzysztof Koślicki
29.03.2019
CIT PIT
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nie jest ponowną dostawą tego samego towaru. Jest to tylko zmiana tytułu prawnego do nieruchomości. Wartość opłaty przekształceniowej w niektórych przypadkach będzie jednak uwzględniała podatek od towarów i usług – potwierdza to Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
29.03.2019
VAT Finanse
Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej jeszcze w tym roku dostaną podwyżkę. Kolejny raz wynagrodzenia pracowników fiskusa mają wzrosnąć w 2020 roku. Łącznie będzie to o 655 zł miesięcznie więcej.
Krzysztof Koślicki
28.03.2019
Finanse publiczne Finanse
Nie ustają rządowe działania mające na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Tym razem na celowniku Ministerstwa Finansów znalazł się obrót olejami opałowymi i napędowymi wykorzystywanymi do celów grzewczych. Kary wyniosą nawet 46 proc. wartości towaru – piszą Przemysław Januchta i Tomasz Orłowski z PwC.
Przemysław Januchta Tomasz Orłowski
28.03.2019
Akcyza
Niespełna połowa firm (46 proc.) korzysta z wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystują je wprowadzając nowe lub ulepszając istniejące produkty i usługi. Na drugim miejscu plasuje się obniżanie koszty produkcji oraz koszty bieżącej działalności.
Krzysztof Koślicki
28.03.2019
CIT PIT
Po zgodzie Komisji Europejskiej, Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, które wprowadzą obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymentu. Ma on dotknąć te branże, które są najbardziej podatne na nadużycia VAT.
Krzysztof Koślicki
27.03.2019
VAT
Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że tzw. podpisywarka działa. Pozwala ona podpisać dokumenty elektroniczne, np. sprawozdanie finansowe, profilem zaufanym,i to przez kilka osób. Tyle, że gdy ktoś wprowadzi zmiany w dokumencie już podpisanym, wszyscy, którzy go wcześniej opatrzyli swoim profilem, muszą powtórzyć procedurę.
Jolanta Ojczyk
27.03.2019
Spółki
Dochód ze sprzedaży nieruchomości po pięciu latach od nabycia jest zwolniony z PIT. Fiskus zbyt chętnie jednak kwalifikuje takie transakcje jako wykonywane w ramach firmy. Co stanowi granicę? Czy będzie to dziesięć podobnych transakcji, kilka, czy może już tylko dwie? Czy sprzedaż dwóch działek dwóm nabywcom zostanie uznana za nieprofesjonalną – pisze Robert Nogacki z kancelarii Skarbiec.
Robert Nogacki
27.03.2019
Domowe finanse PIT