Korzystną interpretację (nr 0114-KDIP2-2.4010.145.2023.1.IN) otrzymał 18 maja br. podatnik, który zamierza kupić sprzęt komputerowy do kopania walut wirtualnych, ale nie będzie ich wydobywać dla siebie, tylko chce świadczyć usługi udostępnienia mocy obliczeniowej podmiotom trzecim. W zamian za usługę zamierza pobierać od korzystającego wynagrodzenie w kryptowalutach.

- Interpretacja dotyczy w praktyce kwalifikacji przychodu do właściwego źródła. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w prawidłowy sposób dokonał rozróżnienia tzw. kopania dla siebie od usługi kopania kryptowalut (walut wirtualnych) na rzecz osoby trzeciej – mówi Marcelina Szwed-Ziemichód, adwokatka, doradczyni podatkowa, szefowa działu podatkowego kancelarii ftl.

Sprawdź też: Opodatkowanie dochodów z obrotu walutami wirtualnymi - procedura krok po kroku >>

Usługi na rzecz innych podmiotów

Sprawa dotyczyła spółki, która chce kupić sprzęt komputerowy, oparty o karty graficzne, przeznaczony do tzw. wydobywania (kopania) walut wirtualnych poprzez rozwiązywanie funkcji hashującej. Jej zamiarem jest odnalezienie kolejnego bloku sieci blockchain.

Spółka wyjaśniła, że sprzęt wykorzystuje moc obliczeniową podłączonych do komputera kart graficznych lub układu scalonego, w celu osiągnięcia największej ilości zrealizowanych funkcji skrótu na sekundę, przy zachowaniu odpowiedniego poboru energii i temperatury pracy w określonym zakresie. Zamierza świadczyć usługi mocy obliczeniowej zakupionego sprzętu komputerowego na rzecz zagranicznych podmiotów. Zaznaczyła, że nie będzie dokonywać „kopania” walut wirtualnych we własnym imieniu i na własną rzecz. Pozyskane w ten sposób kryptowaluty będą przekazywane do podmiotu korzystającego z usługi.

Czytaj też: Opodatkowanie obrotu kryptowalutami - wyrok NSA z 12.07.2022 r., II FSK 3094/19 >>

Wynagrodzenie w bitcoinach

W zamian spółka zamierza pobierać wynagrodzenie regulowane w kryptowalutach. Będzie wliczać do niego również wydatki na zakup energii elektrycznej oraz serwisowanie sprzętu komputerowego. Spółka będzie wystawiać faktury w tradycyjnej walucie, a zapłatę będzie otrzymywać w kryptowalutach, które będzie wymieniać na walutę tradycyjną na giełdach kryptowalutowych.

Chciała uzyskać potwierdzenie m.in. co do tego, czy zakupiony sprzęt komputerowy, którego wartość przekracza 10 tys. zł, a okres używania będzie dłuższy niż rok, podlega amortyzacji na podstawie art. 16a ustawy o CIT. Jej zdaniem, tak, ponieważ sprzęt będzie służyć do świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich. Uznała też, że będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na energię elektryczną oraz obsługę serwisową sprzętu komputerowego.

Kiedy można odliczyć koszty

Dyrektor KIS przyznał spółce rację. Zaznaczył na wstępie, że przychód z tytułu świadczenia usługi udostępnienia mocy obliczeniowej na rzecz podmiotów trzecich w zamian za walutę wirtualną, jest przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT- W omawianej sprawie wydatki poniesione na energię elektryczną oraz obsługę serwisową sprzętu komputerowego służące do prawidłowej eksploatacji sprzętu będą mogli państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – stwierdził dyrektor KIS.

Zgodził się też, że sprzęt komputerowy przeznaczony do wydobywania walut wirtualnych i przekraczający wartość 10 tys. zł, którego okres użytkowania będzie dłuższy niż jeden rok, podlega amortyzacji, o której mowa w art. 16a ustawy o CIT.

Czytaj też: Egzekucja komornicza z kryptowalut >>

Kosztem jest kopanie dla innych

Marcelina Szwed-Ziemichód wyjaśnia, że w przypadku kopania walut wirtualnych na własny rachunek mamy do czynienia z przychodem z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych (kapitały pieniężne w PIT i zyski kapitałowe w CIT), ale dopiero w momencie sprzedaży wykopanej kryptowaluty. Jednocześnie przepisy są interpretowane w ten sposób, że jedynie wydatki na bezpośrednie nabycie kryptowalut (walut wirtualnych) mogą stanowić koszt podatkowy. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której nie można rozliczyć w wyniku podatkowym ani kosztów nabycia sprzętu, ani prądu wykorzystywanych do kopania kryptowalut.

Inaczej jest natomiast w przypadku usługi kopania na rzecz osób trzecich. W takiej sytuacji uzyskiwane z tego tytułu przychody zaliczane są do „innych źródeł” w przypadku podatników CIT – a więc w praktyce są to przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej- Skoro więc sprzęt i prąd wykorzystywane są do „standardowej” działalności gospodarczej (usługi), to stosujemy standardowe ograniczenia w zakresie kwalifikacji danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma więc przeszkód, by rozliczyć koszty ponoszone na zakup „koperek” czy innych urządzeń wykorzystywanych do wydobywania kryptowalut (walut wirtualnych). Nie są one w takiej sytuacji kosztami bezpośrednio poniesionymi na nabycie waluty wirtualnej, a na sprzęt niezbędny do świadczenia usługi (hostingu/kolokacji i zarządzania procesem wydobycia – mówi mec. Szwed-Ziemichód.

- I nie ma tutaj w ocenie organów podatkowych znaczenia w praktyce, czy otrzymujemy za usługę kopania kryptowalut wynagrodzenie w postaci kryptowaluty, czy np. w złotych czy euro. Zgadzam się z takim podejściem organów podatkowych – dodaje ekspertka.

Zobacz również: W rocznym PIT trzeba rozliczyć podatek od kryptowalut >>

Nie można odliczyć kopania na własny rachunek

Izabela Andrzejewska-Czernek, doktor nauk prawnych, radca prawny z kancelarii Litigato, zaznacza, że interpretacja jest pozytywna dla podatnika, więc trudno ją oceniać negatywnie. - Warto jednak zadać pytanie, czemu koparek nie można co do zasady ująć w kosztach uzyskania przychodu – mówi.

I wskazuje, że takie negatywne stanowisko wynika z dotychczasowej, jednolitej praktyki organów administracji podatkowej. Podaje przykład interpretacji z 30 sierpnia 2022 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.656.2022.1.PZ) oraz 27 lipca 2021 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.414.2021.2.MGR). Dotyczyły one podatników, którzy zajmują się kopaniem walut wirtualnych na własny rachunek.

Dyrektor KIS zajmuje w nich stanowisko, że nie mogą odliczyć kosztów. - Wydatków poniesionych na zakup sprzętu oraz energii elektrycznej, nie można uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, bowiem wydatki te kwalifikowane są do kosztów pośrednich – twierdzi dyrektor KIS.

W wyroku z 28 lutego 2023 r. (sygn. II FSK 2010/20) Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z fiskusem, że wydatki na zakup sprzętu i energii elektrycznej potrzebnych do kopania waluty wirtualnej nie mogą być uznane za wydatki na "nabycie" waluty wirtualnej, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT.

Czytaj też: Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym ujęcie porównawcze >>

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Pytanie o przychód

Marcelina Szwed-Ziemichód zwraca uwagę na inne ciekawe wyroki NSA: z 22 marca 2022 (sygn. II FSK 1688/19), 10 lutego 2021 r. (sygn. II FSK 2870/18); 11 marca 2021 r. (sygn. II FSK 3296/18); 9 listopada 2021 r. (sygn. II FSK 247/19), odnoszące się do przychodu, którego wartość jest ustalona jako wartość niepieniężna -  w kryptowalucie. NSA stwierdził, że w takiej sytuacji przychód w ogóle nie powstaje ponieważ ustawodawca nie przewidział sposobu jego ustalenia.

-Zalecałabym jednak daleko idącą ostrożność w powoływaniu się na te wyroki. W praktyce rynkowej, wynagrodzenie w takich sytuacjach, głownie w celu uniknięcia ryzyka podatkowego, ale i kursowego związanego z wahaniami na rynku walut wirtualnych, ustala się w pieniądzu tradycyjnym (z reguły w USD) w odniesieniu do wartości tzw. urobku w kryptowalucie. Dodatkowo, w umowach tego typu określa się precyzyjnie zasady przeliczania wynagrodzenia dla podmiotu zarządzającego krypto-kopalnią – mówi mec. Szwed-Ziemichód.