W opublikowanym w piątek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oświadczeniu stwierdzono, że Komisja nie zatwierdza także tego rodzaju działalności, ani nie jest wyposażona w narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut. 

Inwestycje bez ochrony, nadzór tylko nad usługami płatniczymi

- Należy także pamiętać, że giełdy i kantory kryptowalut w swojej podstawowej działalności nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej np. dla banków czy instytucji płatniczych, m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz nie są wyłączone z masy upadłościowej – czytamy w dokumencie.

Jest w nim także informacja, że nadzór KNF nad podmiotami prowadzącymi giełdy i kantory kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych, na podstawie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. -Świadczenie takich usług każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia KNF na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza albo wpis do rejestru małych instytucji płatniczych lub biur usług płatniczych. Nadzór Komisji w takim wypadku jest sprawowany jedynie w obszarze świadczenia usług płatniczych, natomiast obszar działalności jako giełda lub kantor kryptowalut nie podlega nadzorowi - stwierdza UKNF.

Firma sugeruje aprobatę KNF

Oświadczenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego to reakcja na doniesienia dotyczące aktywności podmiotów w obszarze giełd i kantorów wymiany walut wirtualnych, w tym m.in. podmiotu Binance Polska sp. z o.o., które posługują się w przestrzeni medialnej o  „przestrzeganiu polskich standardów regulacyjnych dla dostawców usług w zakresie walut wirtualnych” i sugerujących, że ich działalność jest nadzorowana i licencjonowana przez KNF. 

Czytaj także: UOKiK: Operator giełdy kryptowalut bezprawnie przypisuje sobie aprobatę KNF>>

W odniesieniu do informacji publikowanych przez Binance Polska sp. z o.o. na temat „współpracy z organami regulacyjnymi” w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony klientów, UKNF stwierdza, że nie prowadzi żadnych rozmów z Binance Polska sp. z o.o., które zmierzałyby do objęcia tego podmiotu nadzorem.