Programy dla dzieci znikną z ramówki TVP

Telewizja po wakacjach przestanie emitować część programów dla dzieci - donosi portal sfora.pl. Z jesiennej ramówki znikną takie programy jak: Budzik czy Jedynkowe Przedszkole .

07.08.2012

SP: minister Szumilas musi zrezygnować

Solidarna Polska uważa,że po aferze z e-podręcznikiem minister edukacji powinna podać się do dymisji - donosi Rzeczpospolita. Klub złożył też zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w...

07.08.2012

"S": trzylatki do podstawówki

Gminy powinny tworzyć oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - uważają przedstawiciele łódzkiej Solidarności. Miałoby to rozwiązać problem z brakiem miejsc w placówkach - informuje Dziennik...

06.08.2012

Gmina dofinansuje wakacje najbiedniejszym

Rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Niejednokrotnie kwota dofinansowania pokrywa koszty całego wyjazdu.

06.08.2012

Senat uchwalił zmiany w finansowaniu szkół

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Doprecyzowuje ona przepisy dotyczące dotowania z subwencji szkół publicznych i niepublicznych w okresie wakacji, tak by ich...

06.08.2012

Nowelizacja ustawy o SIO przyjęta bez poprawek

Senat nie zapropnował poprawek do nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej. Zakłada ona zwiększenie anonimowości danych gromadzonych w SIO dotyczących pomocy...

06.08.2012

RPD chce stworzenia mobilnych poradni dentystycznych

Próchnica nadal jest poważnym problemem dotykającym dzieci i młodzież. W walce z tą powszechną chorobą pomóc mają dentobusy - mobilne poradnie dentystyczne zorganizowane w autobusach. O ich...

03.08.2012

Efektywne nauczanie tematem Edu Trendy 2012

Dzisiejsza szkoła kładzie szczególny nacisk na efektywną pracę z uczniem. W poprawie wyników pomaga wykorzystanie nowoczesnych metod pracy - narzędzi coachingowych oraz metod szybkiego...

03.08.2012

Łączenie szkół w zespoły sposobem na oszczędności

Trwający od kilku lat niż demograficzny i kryzys wymuszają oszczędności na organach prowadzących. Jednym z pomysłów jest łączenie szkół w zespoły, nie można jednak przy tym zapominać o obwarowaniach...

03.08.2012