Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka – Roguska powiedziała w Sejmie, że to, jakie środki z tegorocznego budżetu będą mogły być przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli w 2008r.,  będzie wiadomo po informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu po 11 miesiącach w roku 2007r.

Krystyna Szumilas podkreśla, że dopóki nie będzie znana dokładna wysokość środków, o które ma wzrosnąć subwencja, wprowadzenie zmian w wysokości kwoty bazowej nie jest wskazane, gdyż nie wiadomo obecnie, czy będzie można podnieść ją np. o 9,8 proc. czy o 10 proc.
Zgodnie z projektem budżetu przygotowanym przez poprzedni rząd, subwencja oświatowa ma wynieść 29,056 mld zł.  Jest ona pomniejszona w stosunku do tegorocznej o środki, które mają trafić do resortów rolnictwa i ochrony środowiska w związku z przejęciem przez nie prowadzenia części szkół rolniczych oraz szkół leśnych.  Planowana subwencja została zwiększona w stosunku do tegorocznej o 3,3 proc., czyli o tyle, o ile zwiększona w obecnej wersji projektu nowelizacji Karty Nauczyciela jest kwota bazowa. 
 
źródło: Serwis Samorządowy PAP, 30.11.2007r.