W „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad Renaty Czeladko z minister edukacji Katarzyną Hall. Poruszone są w nim między innymi:  wliczanie oceny z religii do średniej, reakcje szkół na sytuacje kryzysowe i działania ministerstwa z tym związane,    kwestie kontynuacji lub nie polityki Romana Giertycha, zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego i  charakterze gimnazjów.

Odpowiadając na pytania, minister Katarzyna Hall powiedziała, że nie widzi zagrożeń związanych z wliczaniem oceny z religii do średniej,   a zmiany polityki poprzednika będą wprowadzane po debatach społecznych, nie w ciągu roku szkolnego i tak, aby pozwolić szkołom na spokojną pracę.  W sytuacjach kryzysowych szkoła powinna mieć wsparcie specjalistów, powinien istnieć system działań.

Ministerstwo  musi stwarzać warunki, by działały procedury wsparcia szkoły w trudnych momentach, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, za klimat szkoły biorą nauczyciele, bo to oni są z uczniami każdego dnia. Gimnazjum  ma dać każdemu uczniowi szansę rozwoju zdolności.

Dyskusja nad obniżeniem wieku szkolnego, podstawami programowymi, koncepcją nauczania ponadgimnazjalnego może doprowadzić do tego, że szkoła będzie inaczej zorganizowana, zatem mogą się wtedy pojawić także zmiany w egzaminie maturalnym. W tym roku ich nie będzie.

Źródło: Rzeczpospolita, 30.11.2007r.