"Gazeta Wyborcza" zwróciła się z apelem do polskich szkół aby zaprosiły dzieci ukraińskich górników, którzy zginęli w katastrofie w Doniecku. Gazeta zamieściła formularz zgłoszeniowy, na którym dyrektorzy szkół mogą zadeklarować ile dzieci mogliby zaprosić na dwutygodniowy pobyt. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, tłumaczy i kieszonkowe dla dzieci pokryje Narodowe Centrum Kultury.
Podpisane przez dyrektora szkoły ankiety można nadsyłać na adres sekretariatu akcji "Szkoła z klasą", skrytka pocztowa 36, 02-783 Warszawa 59 z dopiskiem "Solidarni z Donieckiem" do dnia 10 grudnia. Odpowiedzi na pytania na temat akcji można uzyskać pod numerem telefonu (022) 555 42 88.
 W odpowiedzi na akcję „Gazety Wyborczej”  pierwszy zgłosił się dyrektor Zespołu Szkół w Lubięcinie Andrzej Ziarek. I nauczyciele, i rodzicie uczniów z tej szkoły zadeklarowali, że zaproszą ukraińskie dzieci do swoich domów. Wójt obiecał pomoc w zorganizowaniu wycieczek, pojawił się też pomysł wspólnych lekcji dla dzieci polskich i ukraińskich – Lubięcin zaprosi co najmniej piętnaścioro dzieci.

Zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej WWW.gazetawyborcza.pl

źródło: Gazeta Wyborcza, 21, 22.11.2007r.