Na stronie internetowej MEN opublikowany został tekst wystąpienia minister Katarzyny Hall zatytułowany „Potrzeba dialogu i porozumienia”. Pani Minister napisała m.in., że „O edukacji powinno się mówić w duchu dialogu i woli znajdowania porozumienia. Najlepiej byłoby, gdyby polityka edukacyjna państwa była prowadzona ponad podziałami politycznymi”. Za najlepszą drogę zapobiegania dziedziczeniu wykluczenia społecznego Katarzyna Hall uważa upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz obniżenie wieku szkolnego.
Pani Minister zapowiada, że jakość w edukacjibędzie budowana poprzez oparcie się na instytucji najlepiej do tego obecnie skonstruowanej, jaką jest Centralna Komisja Egzaminacyjna – powinna to być jednostka stojąca na straży jakości w edukacji, wolna od nacisków politycznych, skupiająca najlepszych fachowców i pomocna ekspercko szkołom. Ewaluację podstawy programowej oraz standardów egzaminacyjnych trzeba prowadzić poprzez  współdziałanie z uczelniami wyższymi, wydawcami edukacyjnymi, również przy udziale ekspertów z CKE – zapowiada minister.
Współpraca z samorządami powinna stać się głównym sposobem wpływania na to, aby finansowanie edukacji było możliwie najbardziej efektywne, a polski system szkolny najlepiej dostosowany do lokalnych możliwości i potrzeb.
W zakończeniu Pani Minister zapowiada zmiany w polskim systemie edukacji, które mają polegać na zwiększeniu autonomii samorządu terytorialnego w kwestii prowadzenia polityki
edukacyjnej, wypracowaniu rozwiązań systemowych służących poczuciu bezpieczeństwa
i satysfakcji materialnej nauczycieli, zapewnieniu spokoju do końca roku szkolnego – bez zmian w prawie oświatowym, wpływających istotnie na zasady funkcjonowania w trakcie roku szkolnego szkół i placówek edukacyjnych, szerokim konsultowaniu przez około pół roku ze środowiskiem oświatowym wszelkich pomysłów na zmiany, szukanie zgody i konsensusu oraz informowaniu społeczności szkolnych o tym, co będzie zmieniać się od września, najpóźniej w czerwcu.
 
Źródło: MEN, 26.11.2007 r.