Agresja i przemoc to największe problemy polskich szkół - wynika z ankiety przeprowadzonej przez ZNP na podstawie rozmów z ogólnopolskim telefonem zaufania dla nauczycieli "Infolinia dla wychowawcy". Wyniki ankiety przedstawiono konferencji prasowej, która odbyła się 19 listopada w Warszawie.
Z raportu powstałego na podstawie ankiety wynika, że blisko połowa poruszanych problemów (44,2 proc.) dotyczyła agresji i przemocy w szkole. Druga istotna grupa (37,2 proc.) to rozmowy na tematy związane z problemami szkolnymi m.in. dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Przemoc częściej dotyczyła nauczycieli (50 proc.) niż uczniów (28,1 proc.). Przeważała agresja słowna (42,5 proc.) oraz mobbing (25 proc.), natomiast przemoc fizyczna stanowiła ok. 10 proc. przypadków. Nie odnotowano rozmów na temat molestowania seksualnego.
Z infolinii mogą korzystać nie tylko nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły, ale także rodzice i opiekunowie, a nawet uczniowie. Prowadzona przez ZNP "Infolinia dla wychowawcy" działa od maja 2007 r. Pod numerem 0-801-800-967 dyżurują doświadczeni pedagodzy i psychologowie szkolni. Można z niego korzystać w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 17.00-19.00. Porady są bezpłatne. Dzwoniący płaci za połączenie telefoniczne 35 gr, niezależnie od czasu trwania rozmowy.
źródło: Serwis Nauka w Polsce, 20 listopada 2007 r.