Z badań ESPAD, przeprowadzanych co cztery lata pod auspicjami Rady Europy, wynika że młodzież w Polsce rzadziej pali, mniej sięga po narkotyki, coraz mniej pije. Po badaniu nastolatków eksperci mówią o odwróceniu negatywnych tendencji.
Z danych dotyczących Polski wynika, że najbardziej powszechną używką jest wśród uczniów, podobnie jak wśród dorosłych, alkohol - do nadużycia alkoholu przyznaje się co piąty piętnastolatek i co trzeci siedemnastolatek. Cztery lata temu było ich znacznie więcej - o upiciu się mówiło 29 procent uczniów gimnazjum i 37 proc. uczniów liceum.
Z narkotyków najczęściej używana jest marihuana i haszysz. Do ich spróbowania przyznaje się dzisiaj prawie 28% siedemnastolatków. A jeszcze trzy lata temu do spróbowania marihuany przyznawało się prawie 37 procent nastolatków.
Badanie ESPAD wykazało, że spadło nawet palenie papierosów: w ciągu ostatniego miesiąca po papierosa sięgnęło 35 proc. osiemnastolatków. Cztery lata temu było ich 45 proc.
W Polsce w badaniu ESPAD wzięło udział 4,5 tysiąca uczniów w dwóch grupach wiekowych: 15-16-latków i 17-18-latków.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 20.11.2007 r.