Nowe zasady korzystania ze stołówek uchwalił na jednym z ostatnich posiedzeń Sejm poprzedniej kadencji w ramach wchodzącej w życie 1 stycznia 2008 r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Wynika z niej, że wysokość opłat za posiłki i kryteria zwalniania z nich uczniów będą musiały ustalić samorządy.
Rada nie może scedować decyzji co do wysokości opłat na dyrektorów szkół, ale sama określić tę kwotę – potwierdza Wojciech Lachiewicz, prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym.
Samorząd będzie musiał też określić, kto będzie zwolniony z opłat za posiłek Niewykluczone, że będzie musiał rozstrzygać w indywidualnych sprawach, co oznaczałoby konieczność rozpatrywania tysięcy wniosków rodziców o zwolnienie z opłaty.
Na razie nie wiadomo, w jaki sposób będą uregulowane ceny posiłków. Wiadomo, że samorządy nie będą mogły ingerować jedynie w prace ajentów, którzy prowadzą stołówki w szkołach oraz przygotowują posiłki na zasadzie kateringu.
Zdaniem warszawskich samorządowców zmiana ta to bubel prawny; dotychczas nie obowiązywały przepisy, które jednoznacznie regulowałyby zasady ustalania opłat za szkolne posiłki.
źródło: Rzeczpospolita, 19 listopada 2007 r., Marek Kazubal