Wojewoda: śmietnik nie musi stać na utwardzonym gruncie

Samorząd terytorialny

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie może wymagać, aby właściciel nieruchomości utwardzał powierzchnię, na której ustawiony jest śmietnik stwierdził wojewoda lubelski.

02.01.2018

SN: Sąd Najwyższy nie jest sądem trzeciej instancji

Jeśli pełnomocnik dysponuje pełnomocnictwem do działania za stronę we wszystkich instancjach, to takie umocowanie nie obejmuje postępowania zainicjowanego skargą kasacyjną. Sąd Najwyższy nie...

02.01.2018

Samowola pracownika zrywa związek wypadku z pracą

BHP

Pracownik może zerwać związek z pracą, nawet przebywając na terenie zakładu pracy w czasie pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są nawet celom zatrudnienia...

01.01.2018

WSA: Dobrzeń Wielki może mieć ulicę 22 lipca

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie nadania jednej z ulic w Dobrzeniu Wielkim nazwy 22 lipca. Decyzję wojewody zaskarżyła gmina...

31.12.2017

TSUE: zapasy gazu można trzymać w innych krajach UE

Państwa członkowskie UE nie mogą zobowiązywać dostawców gazu ziemnego do utrzymywania wyłącznie na terytorium krajowym wystarczających zapasów magazynowych gazu ziemnego w celu wypełnienia obowiązków...

29.12.2017

WSA: rada powiatu może przyjąć Kartę samorządności

Samorząd terytorialny

Organ stanowiący powiatu ma prawo do wyrażania opinii czy przyjmowania stanowisk w kwestiach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, w tym również przyjęcia Karty samorządności - orzekł w...

27.12.2017