WSA: Gmina musi wysłuchać także opinii trzynastolatka

Administracja publiczna

Rada miejska nie mogła wprowadzić do uchwały dotyczącej konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego zapisu określającego, że prawo do głosowania ma mieszkaniec miasta, który w danym roku...

06.08.2018

NSA: Za opłatę targową odpowiada sprzedawca

Podatki i opłaty lokalne

Obowiązek regulowania opłaty targowej ciąży na tej osobie, co sprzedaje towary. Natomiast bez znaczenia jest fakt, że robi to na rzecz podmiotu trzeciego. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu...

06.08.2018

Można zaskarżyć rozstrzygnięcie ws zaliczki dla biegłego

Wymiar sprawiedliwości

Sąd okręgowy ustalił w postanowieniu wymiar zaliczki na poczet opinii biegłego. Gdy powodowie zaskarżyli to postanowienie, sąd okręgowy uznał je za niedopuszczalne. Takie stanowisko sądu było błędne....

03.08.2018

NSA: Nie liczy się nazwa podatku, a jego charakter

VAT

Fiskus nie może zawężać pojęcia podatku VAT tylko do polskiej ustawy, ponieważ stanowiłoby to dyskryminację. Skoro polski należny VAT pomniejsza przychód podatnika, to tak samo jest w przypadku...

02.08.2018

Firma nie musi szukać kabli, których nie ma na mapie

Budownictwo

Skoro kabel światłowodowy nie był uwidoczniony na mapach nie można obciążać wykonawcy robót ziemnych odpowiedzialnością za jego uszkodzenie. Nie ma on obowiązku poszukiwania podziemnych urządzeń –...

30.07.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski