WSA: Strażak musi służyć tam, gdzie mu wskażą

Prawo pracy

Ktoś, kto decyduje się na służbę mundurową musi liczyć się z poddaniem się polityce kadrowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i oddalił skargę absolwenta szkoły pożarniczej, który chciał służyć bliżej miejsca swojego zamieszkania. Dyspozycyjność to jeden z warunków tej formacji - podkreślił sąd.

16.04.2019

Nie można cofnąć rejestracji, która wygasła

Ordynacja

Skoro uprawniony organ administracji, w drodze decyzji, może cofnąć rejestrację automatu do gier przed jej wygaśnięciem, to za oczywiste i logiczne należy uznać, że rejestracji tej nie może cofnąć, jeżeli ta już wygasła, na przykład w związku z upływem okresu, na jaki została dokonana. Potwierdził to NSA.

15.04.2019

SN: Odszkodowanie za zalanie nie należy się z powodu błędnej klauzuli w umowie

Prawo cywilne Ubezpieczenia

Niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia, trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesionalnym - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że odszkodowanie nie będzie wypłacone - dodał sąd.

15.04.2019

SA: Wspólnota nie sprzeciwiała się otwarciu przedszkola, dlatego nie odpowiada za szkodę

Budownictwo

Wspólnota Mieszkaniowa nie odpowiada za działania poszczególnych mieszkańców. Dlatego, jeżeli to oni, a nie członkowie zarządu Wspólnoty uniemożliwili utworzenie w budynku przedszkola, to odpowiadają za zwrot kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na adaptację lokalu pod taką placówkę - wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

15.04.2019

NSA: Zasada neutralności w VAT nie zawsze najważniejsza

VAT

Zasada neutralności nie pozwala na odmienne traktowanie, z punktu widzenia VAT, podobnych towarów lub usług, które są wobec siebie konkurencyjne. Przy ocenie podobieństwa danych towarów lub usług, zasadniczo należy uwzględniać punkt widzenia przeciętnego konsumenta. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

15.04.2019

Sąd: Opinia biegłego geodety jest kluczowa w sprawie o rozgraniczenie

Samorząd terytorialny Budownictwo

W latach 60. miał miejsce pomiar graniczny. Od tego czasu granice między działkami są takie same. Wnioskodawca nie zdołał podważyć wniosków wynikających z opinii geodety. Specjalista szczegółowo obmierzał działki i badał dokumentację. Jego ekspertyza pozwoliła na rozstrzygnięcie sporu - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

15.04.2019

Prokurator ratowała ojca. Czy sąd pozbawi ją stanu spoczynku i emerytury?

Prawo karne

Izba Dyscyplinarna SN najwcześniej 10 maja br. wyda wyrok w sprawie prokurator w stanie spoczynku, Ewy N., która prowadziła auto po pijanemu, mając we krwi 2,8 promila alkoholu. Obwiniona broni się stanem wyższej koniczności: wskazywała drogę karetce pogotowia, która jechała do ojca.

14.04.2019

SA: Wyrok rozwodowy trzeba uchylić, bo pozwana zmieniła zdanie

Prawo rodzinne

Orzeczenie o winie za rozkład pożycia musi znaleźć się w wyroku rozwodowym, chyba że małżonkowie zgodzą się by ten element pominąć. Każde z nich może jednak cofnąć swoją zgodę, i to również na etapie postępowania odwoławczego. Sąd związany jest wówczas takim oświadczeniem, choćby od czasu wydania wyroku rozwodowego, nie zmieniły się okoliczności sprawy - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

13.04.2019

WSA: Krótkie uzasadnienie wpisu do ewidencji tylko dla oczywistych zabytków

Budownictwo

Krótkie i ogólnikowe uzasadnienie wpisania budynku do ewidencji jest dopuszczalne jedynie w przypadku obiektów, które już na pierwszy rzut oka stanowią zabytki. Natomiast przy pozostałych nieruchomościach wymagane jest wnikliwe i wszechstronne wyjaśnienie przyczyn wpisu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

13.04.2019

Nauczycielka chemii winna poparzenia uczennicy

Prawo cywilne Szkoła i uczeń

Nauczycielka ponosi winę za wypadek podczas pokazu chemicznego, w wynik którego poparzona została maturzystka. Sąd Rejonowy w Zamościu warunkowo umorzył postępowanie karne w tej sprawie. Nauczycielka ma jednak zapłacić pokrzywdzonej 5 tys. zł zadośćuczynienia.

13.04.2019

SN: Newsweek ma opublikować sprostowanie senatora Biereckiego

Prawo cywilne

Jeśli liczymy objętość sprostowania prasowego, to bierzemy pod uwagę tylko meritum, a nie wymienianie autorów, tytułu publikacji i numeru gazety - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną redaktora naczelnego "Newsweeka", który odmawiał publikacji sprostowania tekstu o SKOK-ach.

12.04.2019

SN: Dobra wiara przy wpisie do księgi wieczystej

Prawo cywilne

Dla oceny dobrej lub złej wiary osoby, na rzecz której nastąpiło ustanowienie albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, rozstrzygająca jest chwila złożenia wniosku o wpis tego prawa do księgi wieczystej - stwierdza uchwała Sądu Najwyższego.

12.04.2019

NSA: Nie każdy dokument pozwala wznowić postępowanie

Ordynacja

Wznowienie postępowania podatkowego jest możliwe m.in. wtedy, gdy zostanie przedstawiony nowy dowód, który nie został wcześniej ujawniony. Musi on jednak istnieć już w chwili orzekania, a tylko nie został wcześniej ujawniony. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

11.04.2019

TSUE: UOKiK mógł wymierzyć PZU Życie dwie kary finansowe

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w jednej decyzji nałożyć dwie kary, jedną za naruszenie polskich przepisów, a drugą za unijnych. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej sankcji nałożonych na PZU Życie. A chodziło o poważne kary - jedna to 17 mln zł, a druga 33 mln.

11.04.2019

WSA: Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli, dlatego ciąży na nich obowiązek zachowania go w jak najlepszym stanie dla dobra ogółu. Właściciele powinni zatem wykonać roboty budowlane, które uchronią budynek przed jego uszkodzeniem - wskazał WSA w Warszawie.

11.04.2019

SN: Sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy jasno wskazał, że sędziowie, którzy mają kredyty frankowe, nie muszą wyłączać się od orzekania w takich sprawach. Jednocześnie uchylił wyrok korzystny dla kredytobiorcy. Ale wypowiedział się wprost o skutkach niedozwolonej klauzuli w umowie.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna SN: Sędziowie naszej Izby zostali wybrani prawidłowo

Wymiar sprawiedliwości

Wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, powołanych przez Prezydenta RP we wrześniu 2018 r. do orzekania jest zgodny z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. A osoby wybrane na wolne stanowiska są uprawnione do orzekania - taki jest sens uchwały podjętej przez całą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

10.04.2019

WSA: Sprzedaż pączków to nie świadczenie usług gastronomicznych

Podatki i opłaty lokalne

To, że w kiosku podatniczka zajmowała się sprzedażą hot-dogów i zapiekanek, które wymagały podgrzania, nie oznacza, że nie powinna ponieść opłaty targowej. W kiosku sprzedawano bowiem głównie gotowe pieczywo. Ta działalność była przeważająca. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

10.04.2019

WSA: Problemy alkoholowe kierowcy nie mogą być bagatelizowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z opinii lekarskich wynikało, że maszynista był uzależniony od alkoholu. Powinien być więc poddany leczeniu odwykowemu. Starosta słusznie więc uznał, że kierowca powinien zostać przebadany pod kątem ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

10.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski