RIO: Radny nie może głosować, jeśli ma zostać inkasentem

Samorząd terytorialny

Radny, który ma zostać inkasentem, pobierając z tej racji wynagrodzenie podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie. W przeciwnym razie uchwała taka jest nieważna – stwierdziła RIO...

24.08.2018

Nie ma ładu przestrzennego, nie ma warunków zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Budynki muszą być planowane w taki sposób, by istniał ład przestrzenny. Jeśli planowana inwestycja, np. domy jednorodzinne, nie pasuje do istniejącej zabudowy zagrodowej, burmistrz może nie wydać...

24.08.2018

WSA: Wykreślenie przedszkola z ewidencji było bezprawne

Prawo gospodarcze

Bezprawność decyzji wójta i kuratora oświaty polegała na zastosowaniu nowych przepisów ustawy Prawo oświatowe do decyzji wydanej 10 lat temu o pozwoleniu na działanie niepublicznego przedszkola -...

23.08.2018

NSA: Liczy się pierwotny cel pożyczki

CIT

Chcąc zakwalifikować odsetki od pożyczki do kosztów uzyskania przychodu, należy mieć na względzie jej bezpośredni cel. Potwierdza to najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

23.08.2018

Nie można wyłączyć całego sądu z rozpoznania sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy procedury cywilnej przewidują jedynie możliwość wyłączenia sędziego, nie zaś całego sądu. Jeśli jednak strona złoży zasadny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu, to faktycznie...

22.08.2018

SA: Wyrok bez rozprawy skutkował nieważnością procesu

Wymiar sprawiedliwości

Bank pozwał pozwaną o zapłatę z tytułu niespłaconych pożyczek. Pozwana po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wniosła zarzuty. Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok uwzględniający...

22.08.2018

RIO: Kwestie kontroli dotacji nie w uchwale, a w umowie

Finanse samorządów

Rada gminy w uchwale w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce nie może zawierać postanowień dotyczących kontroli wykorzystania dotacji – przypomniało Kolegium...

21.08.2018

NSA: Wyrok skazujący wiąże sądy w sprawie podatkowej

Ordynacja

Ustalenia w postępowaniu karnym i prawomocnym wyroku skazującym wiążą sąd administracyjny. Ta regulacja ma zastosowanie także, gdy wyrok karny nie dotyczy podatnika, ale jego kontrahenta. Potwierdza...

20.08.2018

WSA: Nie płacił abonamentu, ale na razie uniknie kary

Prawo cywilne

Korzystający z odbiornika radiowego i telewizyjnego musi się liczyć z egzekucją niezapłaconego abonamentu przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Musi mieć jednak możliwość dobrowolnego...

20.08.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski