Problem powstał w momencie, gdy zarząd Fundacji " Familijny Poznań" wysłał do dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej Leonardo we Wrocławiu pismo o likwidacji klasy IV a. Powodem był spór rodziców z dyrekcją. Uczyniono to w połowie roku szkolnego 2018/2019.

Konflikt rodziców z dyrekcją

Dyrektor zaproponowała sześciu uczniom przejście do równoległej kasy IV B). Część uczniów została przeniesiona do innych szkół przez rodziców.

Czytaj: W tym roku nieco łatwiej o likwidację szkoły>>

Dolnośląski Kurator Oświaty wydał więc decyzję nakazującą dyrektorowi szkoły realizację obowiązku szkolnego, tj. ponowne utworzenie klasy IV a. Kurator stał na stanowisku, że nie można rozwiązywać klasy w trakcie trwania roku szkolnego. Arkusz organizacyjny roku szkolnego wskazuje, ile jest klas, godzin nauki, nauczycieli. Na tej podstawie Kuratorium przyznaje dotacje placówce.

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Luty 2020 >

Decyzję tę dyrekcja zaskarżyła do ministra edukacji. Minister Edukacji Narodowej jednak przyznał rację Kuratorium Oświaty. Wobec tego dyrektor szkoły skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pełnomocnik skarżącej dyrekcji, Jurand Jezioro stwierdził na rozprawie w sądzie, że wydanie decyzji przez kuratora było bezprzedmiotowe, gdyż decyzję wydano z naruszeniem prawa, a dzieci rozpoczęły naukę w szkołach obwodowych. - Obecnie trwa już nowy rok szkolny, przywrócenie dzieci do szkoły wbrew woli rodziców nie jest możliwe - dodał radca prawny Jezioro.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły może od nowego roku połączyć dwie klasy w jedną? >

WSA oddala skargę

Sędzia sprawozdawca Izabela Głowacka-Klimas orzekła, że słuszna była decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o powrocie uczniów do szkoły Leonardo. WSA oddalił skargę dyrekcji z powodu braku przepisów umożliwiających likwidację klasy w ciągu roku szkolnego. - Szkoła publiczna podlega pewnym stałym regułom - powiedziała sędzia Głowacka-Klimas. - Rekrutacja do klasy równoległej IV B) była nielegalna, gdyż przeprowadzono ją w środku roku. Kurator pojechał do szkoły mediować, ale jego starania nic nie dały - dodała i podkreśliła, że próba mediacji nie wyklucza kuratora z postępowania.

Sędzia zaznaczyła, że po wysłaniu pisma przez zarząd fundacji do dyrekcji o likwidacji klasy, dyrekcja powinna poinformować rodziców, że istnieje możliwość kontynuacji nauki w dotychczasowej szkole. Tego nie zrobiła, więc rodzice przenieśli dzieci do innych placówek.

Sprawdź w LEX: Czy likwidacja oddziałów sportowych lub klas dwujęzycznych w szkole podstawowej stanowi w świetle prawa przekształcenie szkoły? >

- Wyrok ma znaczenie na przyszłość - komentowała orzeczenie pełnomocnik ministra radca prawny Anna Ślusarczyk. - Arkusz organizacyjny nie pozwala na jakiekolwiek zmiany w ciągu roku szkolnego, gdyż odczuli to dotkliwie uczniowie, a także nauczyciele pozbawieni zajęć - dodała.

Sygnatura akt II SA/Wa 1960/19, nieprawomocny wyrok z 3 lutego 2020 r.