Można zaskarżyć rozstrzygnięcie ws zaliczki dla biegłego

Wymiar sprawiedliwości

Sąd okręgowy ustalił w postanowieniu wymiar zaliczki na poczet opinii biegłego. Gdy powodowie zaskarżyli to postanowienie, sąd okręgowy uznał je za niedopuszczalne. Takie stanowisko sądu było błędne....

03.08.2018

NSA: Nie liczy się nazwa podatku, a jego charakter

VAT

Fiskus nie może zawężać pojęcia podatku VAT tylko do polskiej ustawy, ponieważ stanowiłoby to dyskryminację. Skoro polski należny VAT pomniejsza przychód podatnika, to tak samo jest w przypadku...

02.08.2018

Firma nie musi szukać kabli, których nie ma na mapie

Budownictwo

Skoro kabel światłowodowy nie był uwidoczniony na mapach nie można obciążać wykonawcy robót ziemnych odpowiedzialnością za jego uszkodzenie. Nie ma on obowiązku poszukiwania podziemnych urządzeń –...

30.07.2018

Nie zostawiał śmieci, ale i tak za nie zapłaci

Środowisko

Opłata jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów. Także czas wykorzystania nieruchomości w danym roku kalendarzowym jest bez znaczenia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

27.07.2018

Ser to nie utwór i jego smaku prawo nie ochroni

Prawo gospodarcze

Smak sera nie może być uznany za utwór podlegający ochronie na podstawie dyrektywy o prawie autorskim. Skoro nie da się go odtworzyć, to nie można go zarejestrować. Tak uznał rzecznik generalny TSUE...

26.07.2018

WSA: Ryzyko plajty uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji

Ordynacja VAT

Spółka zaskarżyła decyzję podatkową dotyczącą VAT. Złożyła także wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Jej żądanie było zasadne, gdyż konieczność uiszczenia zaległości podatkowych mogłaby spowodować...

26.07.2018

Orange przegrał w Trybunale Sprawiedliwości

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W środę 25 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od deczyji Komisji Europejskiej. Chodzi o nałożenie 127,6 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej.

25.07.2018

TSUE: Etykiety energetyczne nie mogą wprowadzać w błąd

Prawo gospodarcze

Dostawcy i dystrybutorzy odkurzaczy nie mogą stosować etykiet energetycznych, innych niż określone w unijnych przepisach, jeśli mogą one wprowadzić w błąd. Informacje o warunkach przeprowadzania...

25.07.2018

Nestle przegrywa spór o batonik

Prawo gospodarcze

Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej musi ponownie zbadać, czy kształt batonika „Kit Kat 4 fingers” może pozostać zarejestrowany jako unijny znak towarowy.

25.07.2018

WSA zdecyduje, czy załącznik uratuje życie pacjenta

Opieka zdrowotna

Pacjent po przeszczepie płuc czeka na decyzję prezesa NFZ, która pozwoli mu na leczenie odrzutu w szpitalu w Austrii. Sąd będzie musiał rozwiązać problem, czy jeśli dane leczenie jest potrzebne dla...

24.07.2018

Zadrzewiony teren nie zawsze będzie lasem

Budownictwo

Zasadzenie drzew na nieruchomości nie zawsze prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu. By uznać to za las, muszą być spełnione ustawowo określone kryteria, np. dotyczące powierzchni. Tak uznał...

24.07.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski