Celem  prezydenckiej ustawy było - jak napisano w założeniach do projektu - "zwiększenie efektywności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych". Dalej prezydent Duda chciał uporządkować i utworzyć czytelniejszą strukturę kontroli instancyjnej orzecznictwa dyscyplinarnego. Pozwolić to miało na lepszą organizację i zwiększenie skuteczności rozpatrywania spraw. Zapowiedziano też większą jawność, choć uchylanie immunitetów odbywa się przy drzwiach zamkniętych dla publiczności.

Przykładem większej sprawności nie jest na pewno dyscyplinarka prokurator Małgorzaty S.-J. To najdłużej trwająca rozprawa od czasu utworzenia Izby, powołano w niej 13 świadków, wiele razy odraczano terminy.

W czwartek 17 września br. po raz ósmy sędzia sprawozdawca Małgorzata Bednarek odroczyła rozprawę, która trwa od lipca 2019 r., z długą, pięciomiesięczną przerwą. Jej powodem był koronawirus, a następnie urlopy. Do wydłużenia procesu przyczynił się też wniosek obrońcy o wyłączenie wszystkich sędziów.

W sumie terminów wyznaczono w tej sprawie 13. Raz nie stawiali świadkowie, innym razem należało powołać biegłych psychiatrów i przesłuchać ich.

Pożyczki internetowe

Izba Dyscyplinarna ustaliła do tej pory, że Małgorzata S.-J. w latach 2013-2016 zaciągała pożyczki przez portale internetowe na niewielkie sumy - od 200 do 1000 złotych. Przy pobieraniu pożyczek powoływała się na stałe dochody prokuratorskie.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego prok. Krystyna Zarzecka zakwalifikowała to zachowanie obwinionej jako przestępstwo z art. 286 par. 1 k.k., czyli oszustwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie innej osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. A także jako delikt dyscyplinarny naruszający godność urzędu (art. 137 par. 1 ustawy z 2016 r. Prawo o Prokuraturze).

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

Rzeczniczka twierdzi, że obwiniona działała umyślnie z początkowym zamiarem nie spłacania swoich długów.

Jak twierdzi obrońca obwinionej, adwokat Arkadiusz Steć na ogół sprawy karne z oskarżenia o przestępstwo z art. 286 kk kończą się umorzeniem, a prokuratorzy wskazują drogę cywilną do dochodzenia roszczeń majątkowych.

Czytaj w LEX: Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora >

Zeznania obwinionej i świadków

Sąd Najwyższy na rozprawie 5 listopada br. odczytał zeznania Małgorzaty S.-J. złożone przed prokuratorem okręgowym w październiku 2018 r.

Obwiniona przyznała się do zaciągania pożyczek. Cykl pożyczek był przeznaczony na leczenie i utrzymanie, gdyż w omawianym okresie prokurator leczyła się onkologicznie i psychologicznie. Z powodu choroby i długotrwałych zwolnień lekarskich nie otrzymywała wynagrodzenia - jak twierdzi - została bez żadnych środków do życia. - Nie spłacałam pożyczek, ale nie działałam ze z góry powziętym zamiarem, że ich nie zwrócę - dodała.

Ponadto - jak twierdzi obrońca - prokurator cierpiała na depresję spowodowaną choroba nowotworową oraz śmiercią męża.

Kolejna rozprawa odbędzie się 30 września i jak zapowiedziała sędzia Bednarek, proces powinien się zakończyć. Jednak wszystko wskazuje na to, że będzie złożone odwołanie i kolejna II instancja, czyli Sąd Najwyższy w innym Wydziale rozpozna problem.

Sygnatura akt I DSK 6/19