Szczególnie ważnym aspektem przy wyborze pracy są zarobki. Według zgromadzonych danych preferowana pensja zaraz po ukończeniu studiów wynosi 2 665 zł netto. Bardzo ciekawie rozkładają się oczekiwane płace w zależności od uczelni, preferowanej branży i typu firmy. Spośród uczelni, najwięcej chcą zarabiać studenci Szkoły Głównej Handlowej, bo aż 3 135 zł netto miesięcznie. Najniżej swoją pracę cenią respondenci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warszawskiego, oczekując na swoim koncie odpowiednio 2 289 zł i 2 340 zł netto miesięcznie. Biorąc pod uwagę typ organizacji, najwięcej chcieliby otrzymywać respondenci, którzy mają zamiar pracować w swojej własnej firmie (3 167 zł), na niemal 1 000 zł mniej liczą potencjalni pracownicy instytucji publicznej. Na 2 818 zł mają nadzieję studenci, którzy będą aplikować do najpopularniejszej firmy w badaniu - korporacji.

Studenci odpowiadali również na pytania o branżę czy typ firmy, w której chcieliby podjąć pierwszą pracę. Najchętniej wybieranym obszarem pracy były finanse (28%), a także doradztwo biznesowe (12,5%). Biorąc pod uwagę rodzaj przedsiębiorstwa, podobnie jak przed rokiem najpopularniejsza jest korporacja. Ponad połowa ankietowanych wiąże z nią swoją przyszłość po zakończeniu studiów. Drugą najczęściej udzielaną odpowiedzią jest firma z sektora MSP (20% respondentów).

Tegoroczna edycja Badania Studentów była pod wieloma względami rekordowa. Udział w niej wzięło 807 studentów ze wszystkich największych uczelni wyższych w kraju. Wsparcia udzieliło wiele biur karier, portali studenckich, HR-owych, biznesowych, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pliki graficzne dostępne pod adresem: http://zlecone.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_siz.pap.pl&_PageID=5&depID=140200&_CheckSum=1397441934.

KONTAKT:

e-mail: badaniestudentow@conquest.pl

Źródło informacji: www.badaniestudentow.pl

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).