Program motywacyjny oparty na akcjach zwiększa zaangażowanie pracowników i ich przywiązanie do firmy – uważają eksperci firmy doradczej Deloitte. Ich zdaniem, z takiego rozwiązania powinni korzystać polscy przedsiębiorcy.

Eksperci Deloitte podkreślają w przesłanej w czwartek PAP informacji, że występujące w Polsce programy motywacyjne to głównie rozwiązania przejęte od spółek matek, które mają swoją siedzibę za granicą. Są one adresowane do kluczowych osób w firmie, a zasady uczestnictwa w programie i wartość przyznanej nagrody nie jest do końca powiązana z wynikami polskiej firmy. – Propozycje polskich pracodawców w tym zakresie charakteryzują się większym naciskiem na element nagrody dla pracownika oraz ewentualne oszczędności podatkowe. Słabo rozbudowane są mechanizmy zachęcające pracowników do utrzymywania odpowiedniej ilości akcji własnej spółki, a pracownicy zwykle sprzedają akcje w pierwszym możliwym momencie – uważa menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, Maja Zabawska.

Źródło: kariera.pb.pl, 26 maja 2011 r.