Pieniądze na dotacje, które będą przyznawane w ramach trzech realizowanych właśnie projektów, pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w opolskim urzędzie marszałkowskim Agnieszka Okupniak zaznaczyła, że w związku z kończącą się unijną perspektywą finansową, to ostatnia możliwość pozyskania wsparcia z unijnych pieniędzy na założenie firmy w latach 2007-2013.

O dotacje mogą się starać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 18-30 lat lub powyżej 50. roku życia, a także osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne czy mieszkające na terenach wiejskich.

Dotacje rozdzielane będą w ramach projektów prowadzonych przez Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości oraz firmę Consultor sp. z o.o. W sierpniu w całym regionie odbywa się cykl spotkań organizowanych przez opolską sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich dla osób zainteresowanych tymi dotacjami. We wtorek takie spotkanie odbyło się w Opolu.

„Zainteresowanie tą formą unijnego wsparcie było tak duże, że spotkanie w Opolu trzeba było zorganizować w dwóch turach" - powiedziała PAP Okupniak.

Każdy z trzech projektów wart jest ponad 3 mln zł; przewiduje udzielenie dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł dla 60 osób. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętów, wynajem czy remont pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności.

Przyszli przedsiębiorcy mogą też liczyć na tzw. wsparcie pomostowe. Ma być ono wypłacane - w zależności od projektu - przez 6 do 12 miesięcy na pokrycie kosztów prowadzenia działalności w pierwszym okresie, np. opłacenie składek ZUS czy obsługę księgową. Wysokość tej pomocy - w zależności od projektu - ma wynieść między 800 a 1000 zł miesięcznie. „Na początku działalności nie zawsze są środki na opłacenie bieżących zobowiązań typu ZUS. Stąd ta pomoc" - dodała Okupniak.

Zaznaczyła, że w ramach projektów odbędą się też szkolenia dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości - zakładania i prowadzenia firmy, kosztów z tym związanych, marketingu czy księgowości. „W ramach szkoleń będzie też udzielana pomoc w pisaniu biznesplanu" - wyjaśniła.

Magdalena Maksymowicz, menadżer jednego z projektów realizowanego przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości tłumaczyła, że skierowany jest on do mieszkańców woj. opolskiego, którzy w ciągu ostatniego roku nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej. „Obejmie on wsparciem szkoleniowo-doradczym 85 osób, a dotacje i wsparcie pomostowe otrzyma 60 z nich" - tłumaczyła. Dodała, że nabór chętnych na pozyskanie dotacji już jest prowadzony i potrwa do 27 sierpnia. „Dotychczas zgłosiło się ok. 20 osób, a przewidujemy, że zainteresowanych będzie ok. stu osób" - dodała.

Spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania dotacji na założenie firm ze wszystkich trzech projektów odbyły się już w Brzegu, Prudniku, Namysłowie, Kluczborku, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu czy Nysie. Kolejne mają się odbyć w Głubczycach, Oleśnie i Strzelcach Opolskich. Wszystkie trzy projekty muszą być zrealizowane i rozliczone do jesieni 2015 r.(PAP)

kat/ pad/