W III kwartale ubiegłego roku zarobki w Polsce zwiększyły się aż o 6,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. To największy skok od prawie trzech lat - informuje ,,Rz".

Pod tym względem imponująco wypadamy na tle krajów Europy Zachodniej. W Niemczech zarobki w gospodarce w III kw. ub. r. wzrosły o zaledwie 3 proc. (rok do roku), w Wielkiej Brytanii o 2,3 proc., a w Hiszpanii - o 1,2 proc. Dochody bankrutujących Greków spadły o prawie 5 proc.

Równie dynamicznie jak w Polsce rosną płace w państwach naszego regionu.

(PAP)

sto/