Jak zaznaczył kierownik Wydziału Rozwoju Integracji Społecznej WUP Bartosz Kostecki, spółdzielnia socjalna to specyficzna forma działalności.

„Założyć może ją minimum pięć osób, z czego co najmniej połowę muszą stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. bezrobotne czy niepełnosprawne. Zysk, który spółdzielnia wypracuje, nie może być wypłacany jej członkom, musi być zagospodarowany na różnego rodzaju cele np. społeczne albo kulturalne”- dodał.

Kostecki zaznaczył, że samorządy - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - mogą zlecać takim podmiotom swoje zadania np. w zakresie utrzymania terenów zielonych.

Na Podkarpaciu funkcjonuje w sumie ponad 90 spółdzielni, ponad 70 z nich powstało dzięki dofinansowaniu z WUP. Pozostałe powstały dzięki dotacjom m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Większość działa w sektorze usług. Wśród nich są podmioty, które prowadzą np. sale zabaw dla dzieci, kawiarnie, przedszkola. Są też spółdzielnię, które oferują np. kompleksową opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz produkują odzież.

Pod względem liczby spółdzielni socjalnych przed Podkarpaciem jest województwo wielkopolskie, w którym zarejestrowanych jest ponad 110 spółdzielni, oraz Mazowsze, które ma prawie sto spółdzielni.

Z szacunków WUP w Rzeszowie wynika, że w spółdzielniach, które powstały z dofinansowania urzędu, pracuje ok. 400 osób. Choć, jak zastrzega Kostecki, te dane nie są precyzyjne. „Niektóre spółdzielnie zatrudniają nowych pracowników, inne mogą upaść. Do tej liczby trzeba dodać osoby, które pracują w spółdzielniach niedofinansowywanych ze środków unijnych” - zaznaczył.

Do tej pory na powstanie spółdzielni socjalnych WUP przeznaczył z programu Kapitał Ludzki ponad 28 mln zł. Oprócz tej dotacji osoby, które założyły spółdzielnie, mogły liczyć na wsparcie prawne, księgowe oraz szkolenia niezbędne do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Zdaniem dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa duże zainteresowanie spółdzielniami w regionie wynika z kilku czynników. „Osoby, które zakładają spółdzielnie, często - mimo wielkich chęci do pracy - nie potrafiły znaleźć zatrudnienia. Projekty związane z zakładaniem spółdzielni gwarantują co najmniej roczne utrzymanie miejsca pracy i dla tych osób jest to często jedyna szansa na zatrudnienie” - zaznaczył.

Drugim profitem z zakładania spółdzielni jest doświadczenie w prowadzeniu działalności. „Dzięki temu, nawet w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia, łatwiej im np. podjąć decyzję o założeniu własnej firmy” - dodał Czop.

Podkarpacie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 otrzymało 2,2 mld zł.

Stopa bezrobocia w woj. podkarpackim wynosi 16,9 proc., dla kraju wskaźnik ten wynosi 13,9 proc. (dane za luty br.)

(PAP)