Komisja rozpoczęła w piątek prace nad rządowymi projektami ustaw dotyczącymi zmian w emeryturach mundurowych oraz wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat (dla kobiet i mężczyzn).

W głosowaniu za wysłuchaniem publicznym nad projektem zmian w emeryturach mundurowych opowiedziało się 10 posłów, 13 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Na zwołanej w trakcie posiedzenia komisji konferencji prasowej posłowie PiS ubolewali nad trybem prac nad tymi projektami. Argumentowali, że "przy tak ważnej reformie nie można pracować +na chybcika+". "Przyjęty przez koalicję rządową tryb pracy nad ustawą, gdzie w ciągu dnia mamy rozstrzygnąć jedną i drugą ustawę, jest zaprzeczeniem demokracji i łamie zasady konstytucyjności" - mówił Stanisław Szwed (PiS).

Jak dodał Szwed, PiS chciało, by w trakcie piątkowego posiedzenia komisji rozpatrywany był tylko projekt dotyczący emerytur służb mundurowych, a na osobnym posiedzeniu projekt zmian w systemie emerytalnym. "Niestety ten wniosek nie został przyjęty" - zaznaczył poseł PiS.

Józefa Hrynkiewicz (PiS) podkreśliła natomiast, że projekt zmieniający system emerytalny "bardzo ingeruje w życie społeczne i narusza istotne zasady życia społecznego, m.in. zasadę solidarności". W jej ocenie tryb pracy nad rządowymi projektami jest tak gwałtowny, jakby sprawa dotyczyła "kataklizmu, który trzeba szybko rozwiązać". "A rozpatrujemy ustawy, które będą ingerować w życie społeczne przez pokolenia" - dodała Hrynkiewicz.

Podczas posiedzenia komisji jej szef Sławomir Neumann (PO) podkreślał, że komisja nadzwyczajna w sprawie emerytur została powołana decyzją Sejmu i ma przedstawić sprawozdanie przed tzw. drugim czytaniem. „Będę robił wszystko, żeby komisja spełniła swoją rolę i przepracowała te projekty w tempie normalnym. Jeśli będziemy spokojnie pracowali, to czasu wystarczy na dyskusję” – mówił.

Szef komisji poinformował, że posłowie mają czas na składanie poprawek do projektu zmian w emeryturach mundurowych do godziny 9 rano w poniedziałek. Odrzucił zarzuty opozycji odnośnie szybkiego tempa prac nad tymi zmianami. "Posłowie opozycji mają wiele czasu, żeby wyrazić swoje zdanie. Praca przebiega merytorycznie. Posłowie dostali dwa dni czasu, żeby złożyć poprawki na piśmie. Wrócimy do nich w poniedziałek" - powiedział Neumann.

Wcześniej Neumann zapowiedział, że komisja chce tak pracować, by tzw. drugie czytanie obu projektów w Sejmie odbyło się podczas posiedzenia zaplanowanego od 9 do 11 maja.

Posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie licznych poprawek. SLD chce na przykład, aby systemem emerytur mundurowych objąć także funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Marszałkowskiej. "Oprócz tego przewidujemy w tych poprawkach szereg innych kwestii, które podnoszą przedstawiciele różnych innych branż mundurowych. Komisja dzisiaj niczego nie rozstrzyga. Dopiero w poniedziałek będzie praca merytoryczna" - powiedziała Anna Bańkowska (SLD).

Związki zawodowe Służby Celnej poinformowały, że po zaplanowanym na wtorek proteście, kolejny odbędzie się w czwartek, a w piątek akcja będzie wznowiona do odwołania. Związkowcy domagają się włączenia ich do systemu emerytalnego służb mundurowych.

Przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda powiedział dziennikarzom, że jest zdziwiony trybem pracy nad projektem zmian w emeryturach mundurowych. "Chodzi o poważne rozwiązania dotyczące prawie 300 tys. mundurowych. Kto szybko robi, to na pewno będzie miał pomyłki i niedociągnięcia. To poważna ustawa, która ingeruje także w ustawy pragmatyczne poszczególnych służb. To jest skomplikowana materia, mówimy tutaj o różnych grupach zawodowych i rożnych uprawnieniach" - powiedział Duda.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym zrównuje i wydłuża wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. Zakłada również możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę. Prawo do takiego świadczenia miałyby kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS.

Zgodnie z projektem dotyczącym emerytur mundurowych funkcjonariusz mundurowy będzie nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracował 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych służb mundurowych nie zależy od wieku, ale stażu pracy - wystarczy 15 lat. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku.

W myśl projektu zostanie zachowany odrębny system tzw. zaopatrzeniowy. Oznacza to, że m.in. policjanci i żołnierze nie zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS. Ich emerytury będą, tak jak dotychczas, wypłacane z budżetu państwa.

Obecnie prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy bez względu na wiek mają funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, a także żołnierze zawodowi. (PAP)

gdyj/ ajg/ mki/ gma/