W odbywającym się w centrum konferencyjnym Targów Kielce Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS2016 wzięło udział blisko 400 przedstawicieli nauki, przemysłu i spraw międzynarodowych z 44 krajów świata. Wydarzenie w głównej mierze poświęcone było rozwiązaniom w zakresie dostaw surowców, produkcji, infrastruktury, transportu i stosowania środków chemicznych w różnych dziedzinach gospodarki.
Kongres zakończył się przyjęciem deklaracji CHEMSS 2016, określającej ramy światowej współpracy w bezpieczeństwie chemicznym. „To ważny dokument, ponieważ odzwierciedla nowatorski charakter tego kongresu. Pokazuje zintegrowane podejście do bezpieczeństwa chemicznego, które obejmuje zarówno bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo przed zagrożeniami nieuprawnionego użycia chemii w celach zabronionych oraz bezpieczeństwo ekologiczne” – powiedział w środę PAP prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) Krzysztof Paturej.
Drugim elementem deklaracji jest wola współpracy na poziomie działalności gospodarczej, ekologicznej i społecznej na rzecz bezpieczeństwa. „Chodzi o to, aby te działalności się wzajemnie uzupełniały” – podkreślił Paturej.
W opinii prezesa ICCSS, w Kielcach został zainicjowany globalny proces bezpieczeństwa chemicznego. „To pierwsze takie wydarzenie. Mamy tu przedstawicieli m.in. Chin, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Rosji, państw trzeciego świata. Ci ludzie często na forach międzynarodowych spierają się, tutaj mówili jednym głosem, popierając budowanie bezpieczeństwa chemicznego” – wskazał Paturej.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Nowatorskim elementem deklaracji - zdaniem uczestników kongresu - jest to, że w dużej mierze dotyczy ona przyszłości. „Często szukamy zagrożeń w przeszłości, w obawach przed bronią chemiczną, której już praktycznie nie ma, biologiczną czy jądrową, której prawdopodobieństwo użycia jest bardzo małe. Tymczasem dzisiaj musimy się bronić przed nieuprawnionym użyciem acetonu, saletry amonowej itd. Na tych aktualnych i przyszłych wyzwaniach się koncentrujemy” – powiedział Paturej.
Eksperci z zakresu bezpieczeństwa chemicznego zwracali uwagę na fakt, że produkcja chemiczna w ostatnich dekadach przeszła z państw zachodnich do tzw. państw trzeciego świata. Niestety wraz z tym transferem nie doszło do przeniesienia kwestii bezpieczeństwa. Jak wyjaśnił Paturej: „kongres jest po to, żeby bezpieczeństwo podążało za produkcją”. Zwrócił uwagę, że choć chemia jest globalna, to zagadnienia bezpieczeństwa pozostają na poziomie narodowym. Jeśli zostaną one poszerzone do skali globalnej, będzie można mówić o symbiozie światowej chemii ze światowym bezpieczeństwem. „Dziś się to nie spina” – ocenił.
Podczas CHEMSS odbywały się sesje poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie utylizacji chemikaliów, odpowiedzialnemu rolnictwu i bezpiecznym nawozom, cyberbezpieczeństwu przemysłowych systemów sterowania, forum bezpieczeństwa Ukrainy, Afryki oraz dyskusje z udziałem przedstawicieli Kościoła na temat nauczania papieskiego w odniesieniu do ochrony środowiska w kontekście ostatniej encykliki papieża Franciszka „Laudato Si”.
Wydarzeniu towarzyszyły Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO.
Patronat nad wydarzeniem miały Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (PAP)