Lewiatan: Kolejne fale pandemii nawet potroiły liczbę osób pracujących z domu

Prawo pracy

W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych. Udział osób pracujących zdalnie w sektorze informacja i komunikacja wynosił nawet 80 proc., ale w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii nie przekraczał 16 proc – wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

13.09.2021

Rynek pracy - 55 proc. kandydatów rozważa zmianę miejsca zamieszkania

Rynek Prawo pracy HR

Od początku pandemii 15 proc. pracowników przeprowadziło się z powodów zarobkowych. Zmianę miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje kolejne 19 proc. respondentów, a 37 proc. rozważa relokacje do innego miasta/regionu w niedalekiej przyszłości – wynika z badania Michael Page.

13.09.2021

GUS: Pomimo trwającej epidemii poprawia się sytuacja na rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 75,4 proc. – podał w piątek GUS. Według urzędu, pod koniec czerwca br. nieobsadzonych było 35,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

10.09.2021

Praca teraz w nowym resorcie, a prace nad ważnymi projektami zamarły

Administracja publiczna Prawo pracy

Dział „praca” nadzorowany jest obecnie przez szefową resortu rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. Ministerstwo zapewnia o kontynuacji prac nad projektami ustaw dotyczącymi pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników przez pracodawców w kształcie zaproponowanym przez resort rozwoju. Partnerzy społeczni mówią jednak o dziwnym stanie zawieszenia.

10.09.2021

Wypłata czternastej emerytury z urzędu, bez składania wniosku

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Czternasta emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych.

09.09.2021

Firmy poszkodowane z powodu stanu wyjątkowego mogą liczyć na ulgi w ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach umorzenie składek, to ulgi, z których w ZUS mogą skorzystać firmy poszkodowane z powodu stanu wyjątkowego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

09.09.2021

Ustawy nie będzie, pracodawcy bez dostępu do informacji o szczepieniach

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Rząd nie zdecydował się na przekazanie do Sejmu projektu przepisów, które miały umożliwić pracodawcom sprawdzanie, czy ich pracownicy i klienci są zaszczepieni – nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl. Powodem jest brak szansy na jego poparcie. Zdaniem prawników oznacza to, że w czwartej fali pandemii ciężar troski o zdrowie i życie pracowników spadnie na pracodawców.

09.09.2021

Marlena Maląg przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego

Prawo pracy

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, została wyznaczona przez premiera Mateusza Morawieckiego do przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego na kadencję 2020/2021 – poinformował resort rodziny i polityki społecznej. Na tym stanowisku zastąpi odwołanego Jarosława Gowina, byłego wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii.

08.09.2021

Zarządzanie zasobami ludzkimi to najpilniejszy priorytet kadry kierowniczej

Prawo pracy Koronawirus

Pandemia przyniosła pracodawcom i pracownikom wiele nowych wyzwań, które wpłynęły na zmianę ich wzajemnych relacji. Ponad 85 proc. menedżerów uważa, że ich podwładni są na dobrej drodze, by uzyskać coraz większą niezależność - wynika z raportu „Zakłócenie relacji: pracownik – pracodawca”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

08.09.2021

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują na koszt pracodawców

Finanse publiczne Prawo pracy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników - żołnierzy WOT nie tylko muszą akceptować ich absencję, ale również nie są w stanie uzyskać od wojska rekompensat za ich nieobecności w pracy i wynagrodzenie, które w tym czasie muszą im wypłacać. Po kilka lat czekają na pieniądze, bo wojsko odmawia wypłat, dopóki żołnierz jest w służbie czynnej. Zdaniem prawników, przepisy wymagają pilnej zmiany.

08.09.2021

PG: Skarga nadzwyczajna w sprawie przyznania zbyt niskiej renty żołnierzowi

Emerytury i renty

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 25 lipca 2007 roku w sprawie dotyczącej przyznania renty wojskowej, wszczętej przez żołnierza przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Poznaniu. Według PG, błędy popełnione przez sąd naruszyły konstytucyjne prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy opartego na zasadzie zaufania do państwa

07.09.2021

Sejm zajmie się projektem dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma zająć się projektem przepisów, które uregulują kwestię weryfikacji faktu zaszczepienia przeciwko COVID-19 pracowników w zakładach pracy i w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne - poinformował we wtorek Piotr Müller, rzecznik rządu. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 15-17 września.

07.09.2021

Lewiatan: Znalezienie pracowników coraz większym problemem pracodawców

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy mają kłopoty z zatrudnieniem osób z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wydłużają się procesy rekrutacyjne, rośnie liczba wakatów. Kluczowym zadaniem stojącym przed polityką rynku pracy jest więc wprowadzenie mechanizmów wspierających podnoszenie kwalifikacji pracowników – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

07.09.2021

MRiPS: Mniej bezrobotnych w urzędach pracy

Rynek Prawo pracy

W końcu sierpnia 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. – wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do końca lipca, liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

07.09.2021

Nowe tablice dożycia GUS będą kosztowały FUS w najbliższych latach dodatkowe 2,9 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

Tylko te osoby, które po 1 kwietnia 2021 roku przechodzą na emeryturę albo wystąpią o jej ustalenie, mogą liczyć na wyższe świadczenie - ustalane według nowych tabel średniego dalszego trwania życia GUS. Skorzystają też ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przeszli. ZUS szacuje, że do marca 2022 roku wyższe świadczenie przyznane zostaną 364 tys. osób,

07.09.2021

ZUS: Przeliczenie czerwcowych emerytur bez wniosku i z korzyścią dla emeryta

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku – przypomina ZUS. Nie wszyscy jednak emeryci otrzymają świadczenia na korzystniejszych zasadach. Zyskają tylko ci, którym świadczenia zostały przyznane po 31 maja 2021 r.

06.09.2021

Późny powrót z podróży służbowej to powód do usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale nie do płacy

Prawo pracy BHP

Pracodawcy mają problem z rozliczeniem przysługującego pracownikowi czasu odpoczynku po powrocie z podróży służbowej, gdy kończy się ona w porze nocnej. Nie są pewni, czy nadal mają stosować 8-godzinny odpoczynek nocny z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1996 r., skoro Kodeks pracy nakazuje im zapewnienie co najmniej 11-godzinnego dobowego odpoczynku. Zdaniem prawników, przepisy nie są jasne i powinny zostać zmienione.

06.09.2021

Jakie firmy skorzystały na bonie turystycznym - to musi być jawne

Domowe finanse

Park rozrywki Energylandia jest największym beneficjentem bonu turystycznego - z ZUS otrzymał dotąd prawie 69 mln złotych. Druga na liście sieć obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych Holiday Park & Resort zainkasowała ponad 18,6 mln zł. Takie informacje podał serwisowi Prawo.pl ZUS, natomiast Polska Organizacja Turystyczna, która odpowiada za realizację programu wsparcia dla branży turystycznej, zasłoniła się... tajemnicą handlową. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wydawane są środki publiczne - wskazują prawnicy.

03.09.2021

Na koniec lipca w ZUS wzrosła liczba płatników składek i ubezpieczonych

Ubezpieczenia społeczne

Na koniec lipca 2021 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 2,85 mln płatników składek w ubezpieczeniu zdrowotnym, a w ubezpieczeniach społecznych – 2,60 mln – ustalił serwis Prawo.pl. To oznacza wzrost liczby płatników składek rok do roku odpowiednio o 82 tysięcy i 66 tysięcy.

02.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski