ZUS w Wigilię nie pracuje

Ubezpieczenia społeczne

W piątek, 24 grudnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nieczynny. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Zgodnie z kodeksem pracy, 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 25 grudnia 2021 r. - przypomina Zakład.

17.12.2021

Składka zdrowotna - od 1 stycznia będziemy płacić podatek od podatku

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Pracownicy, przedsiębiorcy – zarówno ci opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy według skali, a także zleceniobiorcy i nawet emeryci - zapłacą podatek od płaconej składki zdrowotnej, czyli de facto - po zmianie zasad jej rozliczania - podatku zdrowotnego. Liniowcy płacić go będą już od 1 stycznia, pozostali sukcesywnie, w zależności od uzyskiwanych dochodów. Wszystkim jednak, bez wyjątku, wzrośnie opodatkowanie.

17.12.2021

Zasady podziału funduszu motywacyjnego w Służbie Więziennej - RPO prosi o wyjaśnienia

Prawo pracy

Związkowcy ze Służby Więziennej kwestionują ustalony przez kierownictwo SW podział funduszu motywacyjnego. Ich zdaniem kryteria podziału mają charakter demotywacyjny i pozbawiają świadczeń wielu osób, które wykazywały się dużym zaangażowaniem. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk poprosił Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego SW, o ustosunkowanie się do zarzutów.

16.12.2021

Od stycznia będzie L4 z powodu wypalenia zawodowego

Prawo pracy BHP

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe znajdzie się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Szacuje się, że z problemami psychicznymi zmaga się około 8 mln Polaków, a tylko niecałe 1,5 mln korzysta z pomocy NFZ. Coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę wsparcia zatrudnionych i rozbudowuje ubezpieczenia zdrowotne pracowników o ochronę zdrowia psychicznego.

16.12.2021

Dyżur "pod telefonem" to ingerencja w prywatne życie pracownika - prawo do zmiany

Prawo pracy

Za czas dyżuru pełnionego przez pracownika w domu, pod telefonem, nie przysługuje mu ani czas wolny, ani wynagrodzenie. Zdaniem prawników, brak rekompensaty w przypadku dyżuru domowego nie ma uzasadnienia. Dlatego należy zrównać pod względem ekwiwalentności oba rodzaje dyżurów, czyli dyżur, w trakcie którego pracownik faktycznie wykonywał pracę, jak i dyżur domowy.

16.12.2021

Testy zamiast szczepień - prace nad projektem wyhamowane

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Według projektu posłów PiS pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą byłaby zobowiązana do okazania wyniku testu na Covid-19 lub zaświadczenia o szczepieniu, a pracodawca mógłby to sprawdzać. Ustawa miała być szybko uchwalona przez Sejm i obowiązywać od stycznia. Stoi to jednak pod znakiem zapytania, ponieważ nie doszło w środę do zaplanowanego pierwszego czytania projektu.

15.12.2021

Będą wyższe odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Do 1033 zł zostanie podniesione odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej - zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

15.12.2021

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą tzw. Pakiet Mobilności I

Prawo pracy Prawo unijne

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy dotyczącą m.in. czasu pracy kierowców. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakietu Mobilności 1, który obejmuje m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

15.12.2021

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o emeryturach stażowych

Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm sprzeciwił się w środę odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych. Tym samym prace nad nim rozpocznie Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. We wtorek prezydent Andrzej Duda złożył w Parlamencie swój projekt ustawy o emeryturach stażowych. Zaproponowane rozwiązania mają dotyczyć zarówno emerytur z ZUS, jak i z KRUS. Tego samego dnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego wniesionego przez "Solidarność".

15.12.2021

BCC: Emerytura stażowa wypchnie ludzi z rynku pracy i poszerzy strefę ubóstwa

Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm zaczął prace nad zgłoszonym przez „Solidarność” obywatelskim projektem emerytur stażowych. Prezydent Andrzej Duda złożył też własny projekt ustawy. Celem obu jest wprowadzenie emerytury stażowej, która umożliwi wcześniejsze przechodzenie na emeryturę osób objętych zarówno ZUS, jak i KRUS. Zdaniem BCC, w proponowanym kształcie jest ona rozwiązaniem wypychającym ludzi z rynku pracy.

15.12.2021

Nie tylko pracownicy mogą korzystać z funduszu socjalnego

Prawo pracy

Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest zależne od liczby zatrudnionych w zakładzie pracy i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on instrumentem realizacji obowiązku pracodawcy zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Uprawnionymi do korzystania z funduszu są nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też emeryci i renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

15.12.2021

Przedsiębiorcy mogą w tym roku zapłacić składkę zdrowotną nawet za cały 2022 rok i ją odliczyć od podatku

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby samozatrudnione oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników, mogą uniknąć niekorzystnych zmian w opłacaniu składki zdrowotnej. Wystarczy, że zadeklarują i opłacą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną za 2022 r. jeszcze w grudniu br. Opłaca się to zwłaszcza tym, którzy na skutek zbiegu tytułów do ubezpieczeń płacą tylko składkę zdrowotną.

15.12.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rozliczeniach świadczeń przyznanych z FGŚP

Prawo pracy Koronawirus

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. nowelizację tzw. ustawy covidowej - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela przewiduje uzupełnienie przepisów o rozliczeniach świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z epidemią.

14.12.2021

Lewiatan: Transformacja energetyczna zmieni rynek pracy

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Skutki społeczne podejmowanych decyzji w ramach transformacji enegetycznje będą odczuwalne przez wiele lat. Dlatego warto korzystać z doświadczeń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości. Proces dobrze przeprowadzony może nie tylko zmienić sytuację ekologiczną, ale również poprawić kondycję rynku pracy z korzyścią dla pracowników i pracodawców – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

14.12.2021

ZUS sięga po hipotekę przymusową w walce z dłużnikami

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabezpieczyć wierzytelności z tytułu składek na nieruchomościach dłużnika, stosując hipotekę przymusową. Jest ona wpisywana do księgi wieczystej decyzją sądu na wniosek ZUS, na podstawie decyzji administracyjnej, nawet jeśli nie jest ona ostateczna. Wystarczy, że została doręczona dłużnikowi. I z tej możliwości Zakład korzysta – tylko w I półroczu br. – 20 tysięcy razy.

14.12.2021

Lewiatan: Bez wsparcia kompetencji cyfrowych grozi nam bezrobocie technologiczne

Prawo pracy Nowe technologie

Mimo postępującej cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji firmy raczej planują wzrost zatrudnienia lub utrzymanie go na dotychczasowym poziomie niż zwolnienia. W krótkiej perspektywie zmiany technologiczne prawdopodobnie będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Dopiero brak systemu wsparcia kompetencji cyfrowych może prowadzić do bezrobocia technologicznego – uważa Konfederacja Lewiatan.

13.12.2021

Prezydent podpisał ustawę podwyższającą tzw. emerytury EWK

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek, 10 grudnia, ustawę, która przewiduje, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK - czyli wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze podwyższające ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

13.12.2021

Raport: W pracy zdalnej jesteśmy mniej cyberodporni

Prawo pracy Nowe technologie

Jeden na trzech pracowników przyznaje, że w domu mniej przestrzega procedur bezpieczeństwa niż w biurze, tyle samo przyznaje się do popełnienia „krytycznego” błędu w pracy, a 14 proc. podjęło ryzyko, które wiązało się z poniesieniem kosztów przez ich organizację – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Iron Mountain. Prawie połowa badanych managerów przyznała, że w wyniku pandemii doświadczała zwiększonego ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych.

13.12.2021

Umowa o prowadzenie PPK dla nowego pracownika po trzech miesiącach

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Umowę o prowadzenie praconiczego programu kapitałowego można zawrzeć tylko w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, w rozumieniu ustawy o PPK. Co do zasady, umowę tę zawiera się po upływie trzech miesięcy zatrudnienia danej osoby w podmiocie zatrudniającym. Do okresu zatrudnienia wlicza się tylko okresy obowiązkowego polegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

13.12.2021

Czy sygnalista powinien być anonimowy a komisja zawsze wewnątrz firmy?

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Pracodawcy nie powinni czekać z przygotowaniem procedur umożliwiających przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń o naruszeniach prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy. Już teraz powinni przygotować procedurę dostosowaną do własnych potrzeb, włączając w proces jej tworzenia jak najszerszy krąg pracowników na wszystkich szczeblach – takie wnioski płyną z debaty o sygnalistach.

13.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski