ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.

18.01.2023

Zawieszenie członkostwa w związkach przez kandydatów na rzeczników ds. etyki - MAP nie może zająć stanowiska

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki

Związki zawodowe prosiły RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.

18.01.2023

Rekrutacji w sektorze usług dla biznesu będzie nieco mniej – raport

Rynek Prawo pracy

Rosnąca presja płacowa oraz popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu w roku 2023 spodziewają się wyzwań związanych z pozyskiwaniem pracowników – wynika z najnowszego raportu płacowego Hays. Sytuacji pracodawców nie ułatwia kontynuacja silnej konkurencji o talent, dyktowanej rozwojem istniejących oraz powstawaniem nowych centrów w Polsce. Pomimo zmiany koniunktury gospodarczej, rekrutacje nadal planuje prowadzić aż 91 proc. pracodawców.

18.01.2023

Urlop bezpłatny zawiesza prawa i obowiązki stron stosunku pracy

Prawo pracy

Pracownik może ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego. Przyczyna skorzystania z niego powinna zostać dobrze uzasadniona, by skłonić pracodawcę do pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku. W trakcie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nadal trwa, ale zawieszeniu podlegają prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Tym samym pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia.

18.01.2023

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.01.2023

MZ i MF pracują nad uproszczeniem od 2024 roku podstawy wymiaru składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.

17.01.2023

Blaski i cienie procesu transformacji organizacji - badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie

Aż 85 proc. przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat brało udział w przynajmniej dwóch znaczących transformacjach ich organizacji – wynika z badania EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Równocześnie aż 67 proc. badanych stwierdza, że w analogicznym okresie przynajmniej jeden proces zmiany nie osiągnął zakładanych rezultatów.

17.01.2023

W 2023 roku nastąpi ponowny autozapis do PPK

Prawo pracy PPK

Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.

17.01.2023

Lewiatan: Przepisy o kontroli trzeźwości pracowników budzą wątpliwości

Prawo pracy

Wskazane jest bardziej przejrzyste określenie, w rozporządzeniu ministra zdrowia, warunków i metod przeprowadzania przez pracodawców badania trzeźwości pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badanie trzeźwości pracowników, szczególnie w mikro i małych firmach.

16.01.2023

Rekrutacje trwają zbyt długo, tracą na tym firmy i kandydaci - badanie

Rynek Prawo pracy HR RODO

Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, także w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników.

16.01.2023

Najwyższa pora na tworzenie planów urlopów

Prawo pracy

Pod koniec roku staramy się rozplanować urlopy na kolejny rok, jednak standardowo sprawa przesuwa się na pierwsze tygodnie kolejnego roku. Pracownicy nie przekazują propozycji albo nie da się z nimi szybko ustalić innych terminów, jeżeli ich propozycje nie mogą być zaakceptowane. Czy możemy tworzyć ostateczne plany w styczniu? Czy można przejść na plany kwartalne?

16.01.2023

Rynek pracy w 2023 roku - szanse, wyzwania, zagrożenia

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

W drugiej połowie 2022 roku wyraźnie można było zaobserwować spowolnienie na rynku pracy. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego popytu na pracę w trzecim kwartale 2022 roku, w tym czasie było o 11,7 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pytanie więc, jaki będzie rok 2023.

16.01.2023

Dla pracujących w niedziele konieczne zapewnienie jednej wolnej w miesiącu

Prawo pracy

W przypadkach zatrudniania pracowników w niedziele pracodawca musi pamiętać o obowiązku zapewnienia co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy w każdym okresie kolejnych czterech tygodni. Dotyczy to zarówno planowania pracy w harmonogramach, jak i ewentualnego dodatkowego zlecania pracy w tych dniach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

14.01.2023

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do kodeksowej pracy zdalnej

Prawo pracy

Sejm nie zgodził się w piątek na wprowadzenie zmian do uchwalonej 1 grudnia 2022 r. nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników. Posłowie nie zdecydowali się na zwiększenie z 24 do 30 liczby dni w roku kalendarzowym, w których mogłaby być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Nie zgodzili się też na wprowadzenie trzymiesięcznej - jak chciał Senat – vacatio legis dla przepisów m.in. o pracy zdalnej.

13.01.2023

Niefortunnie sformułowany przepis pozbawi ochrony niektórych sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd chce, by ochronie podlegał zgłaszający naruszenie prawa pod warunkiem, że dotyczy to interesu publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa. To istotna zmiana ograniczająca ochronę sygnalistów, którzy teraz nie będą chronieni, gdy będzie chodziło o naruszenia prawa godzące w interes przedsiębiorstwa. Nawet ci, którzy uważają, że zmiana ma charakter doprecyzowujący, mówią o niefortunnym sformułowaniu przepisu.

13.01.2023

Będzie więcej pieniędzy na zatrudnianie niepełnosprawnych - Senat poparł zmiany

Prawo pracy BHP Niepelnosprawność

Zwiększenie dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie i podniesienie wysokości dofinansowania dla pracodawców wypłacanego z PFRON, przewiduje ustawa, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat. Wzrosnąć ma także dofinansowanie niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1950 zł do 2400 zł.

12.01.2023

TSUE: TVP bezprawnie zerwała współpracę z montażystą z powodu orientacji seksualnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne

Orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, obejmująca szeroki wachlarz działalności zawodowych, ustanawia ogólne ramy walki z dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną.

12.01.2023

Czterodniowy tydzień pracy zamiast pracy zdalnej – dla kogo może to być atrakcyjna alternatywa

Prawo pracy

Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który - zgodnie z danymi raportu ADP - zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).

12.01.2023

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego wciąż w zawieszeniu

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

W Senacie od dłuższego czasu trwają prace nad przepisami ustawy, które pozwolą pracować osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Resort rodziny i polityki społecznej niezmiennie argumentuje, że do tego konieczna jest reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, a opiekunowie wciąż pozostają w klinczu.

12.01.2023

Firma może uwzględnić prywatną sytuację pracownika do zwolnienia, ale nie musi

Prawo pracy RODO

Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.

12.01.2023