Ponowny autozapis nie skraca terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla nowozatrudnionych

Prawo pracy PPK

Jeśli pracownik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego jeszcze przed zapisaniem go do PPK, obowiązek pracodawcy dotyczący obliczania, pobierania i dokonywania za niego wpłat do PPK w ramach tzw. ponownego autozapisu, będzie poprzedzony obowiązkiem zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK.

14.02.2023

Dostajesz rentę po zmarłym? Złóż wniosek o własną emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Osoby, które są aktywne zawodowo i jednocześnie dostają rentę rodzinną po zmarłym, powinny złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągną ustawowy wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet – lat 60, a w przypadku mężczyźni - 65 lat. Po uzyskaniu statusu emeryta będą mogły dorabiać bez ograniczeń i konieczności rozliczania się z ZUS.

13.02.2023

Praca zdalna okazjonalna – bez określania zasad i ponoszenia kosztów przez pracodawcę

Prawo pracy BHP

Praca zdalna okazjonalna to praca poza stałym miejscem pracy, wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Co istotne, jej wykonywanie nie wymaga szerokiego ustalenia zasad oraz nie jest związane z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania kosztów.

13.02.2023

W 2023 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie wyższy niż zakładał rząd i wyniesie 114,8 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty

Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Dokument ma zostać ogłoszony najpóźniej w poniedziałek, 13 lutego 2023 r. Już teraz jednak wiadomo, że wskaźnik ten wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł, a łączny koszt tegorocznej waloryzacji sięgnie ok. 44,15 mld zł.

10.02.2023

W 2022 r. ZUS wstrzymał dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 22 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 429,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich, wydając 23,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych zasiłków chorobowych w tym okresie zasiłków chorobowych wyniosła 21 989,8 tys. zł. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, najczęściej osoby na zwolnieniu lekarskim pracują.

10.02.2023

Ponowny zapis do PPK obejmie też mikroprzedsiębiorców

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Do ponownego autozapisu powinni przygotować się także mikroprzedsiębiorcy zwolnieni ze stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Korzystanie przez nich ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione ponownie zrezygnują z uczestnictwa w tym programie. Jeśli nie wszyscy pracownicy złożą im ponownie deklaracje o rezygnacji, będą zobowiązani utworzyć ten program.

10.02.2023

L4 od ręki, wystarczy dodać do koszyka. A ZUS nie reaguje

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS podał, że w 2022 roku zarejestrowano w całym kraju aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co stanowi wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Jednym z czynników może być upowszechnienie teleporad. Jak się okazuje, obecnie łatwość pobierania L4 osiągnęła w naszym kraju nowy, niespotykany dotąd poziom. Zwolnienie możemy kupić przez internet, podobnie jak żywność, środki higieny czy sprzęt RTV.

09.02.2023

Tata na (nowym) rodzicielskim - badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Prawo unijne

W 2021 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystał tylko co setny ojciec. Niemniej, jak z wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, aż 85 proc. pracujących rodziców dobrze ocenia nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Zmiana ta ma szansę przełożyć się na realne wsparcie matek i odciążenie ich w części obowiązków.

09.02.2023

Czy Polacy nie lubią poniedziałków i chcą pracować krócej - badanie 2023

Rynek Prawo pracy

Niektóre dni są lepsze, inne gorsze, ale poniedziałki mają naprawdę złą opinię wśród ludzi aktywnie pracujących. Czy jest to opinia powszechna? Z badania InterviewMe wynika, że aż 75 proc. Polaków nie lubi poniedziałków, a 67 proc. respondentów popiera pomysł skrócenia tygodnia pracy do 4 dni. Środa to z kolei dzień, w którym większość (27 proc.) pracujących Polaków deklaruje największą produktywność.

09.02.2023

Prawnicy chcą wpisania obowiązku trzeźwości w pracy do kodeksu

Prawo pracy

Kodeks pracy nie zobowiązuje wprost do zachowania trzeźwości w miejscu pracy. Nie ma go ani w obowiązkach dotyczących bhp, ani w tych odnoszących się do pracownika. Choć doktryna i orzecznictwo uznają, że wymóg ten można zaliczyć do podstawowych obowiązków pracownika, to część prawników uważa, że powinien zostać wpisany do kodeksu. Może nawet wprost jako przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego.

09.02.2023

Lewiatan: Firmy potrzebują więcej czasu na wdrożenie zmian w Kodeksie pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Dzisiaj Sejm ma głosować poselskie poprawki do projektu ustawy dostosowującej Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance. Konfederacja Lewiatan apeluje o wydłużenie terminu wejścia w życie nowych przepisów do co najmniej czterech miesięcy. Tymczasem zgodnie z wolą rządu, nie zmienioną w trakcie prac nad projektem w Sejmie, nowe prawo ma zacząć obowiązywać po upływie 21 od jego ogłoszenia.

08.02.2023

ZUS podsumował - ponad 5 mln płatności bonami turystycznymi

Domowe finanse

Polski Bon Turystyczny (PBT) okazał się dobrym rozwiązaniem dla polskich rodzin i podmiotów turystycznych. Do końca grudnia 2022 roku Polacy ponad 5 mln razy dokonali płatności bonem na kwotę około 3 mld zł - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podsumował dotychczasowe funkcjonowanie programu PBT.

08.02.2023

Praca zdalna i digitalizacja - co czeka rynek pracy w 2023 r.

Prawo pracy

Ostanie trzy lata to okres wielu dynamicznych zmian na rynku pracy, które znacząco wpływały na sposób prowadzania biznesu. Opublikowana właśnie nowelizacja kodeksu pracy ma głównie na celu unormowanie i zabezpieczenie osób pracujących zdalnie. Za tym pójdą kolejne rozwiązania, zmieniające obraz zatrudnienia w Polsce - twierdzą eksperci.

08.02.2023

Zmieniasz pracę w ciągu roku - po 24 dodatkowe dni zdalnie w każdej firmie

Prawo pracy

Pracownicy, którzy zmienią pracę w trakcie roku kalendarzowego, będą mogli skorzystać u nowego pracodawcy z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. I to nawet wtedy, gdy cały przysługujący im w roku kalendarzowym limit wykorzystali w poprzednim miejscu. Zdaniem prawników, to błąd ustawodawcy, bo nie wprowadził ograniczenia na wzór urlopu na żądanie. Brak też podstawy prawnej do wpisania liczby wykorzystanych dni do świadectwa pracy.

08.02.2023

Przepisy o kodeksowej pracy zdalnej zostały opublikowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną i możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 21 lutego 2023 roku, a przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia.

07.02.2023

Dostęp obywateli do ich dokumentacji osobowo-płacowej trzeba chronić - interwencja RPO

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości - alarmuje RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swojej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładu.

07.02.2023

Renta rodzinna – nie tylko dla wdowy i wdowca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi. Trzeba jednak spełniać określone warunki, żeby otrzymać rentę po zmarłym – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O rentę rodzinną mogą wystąpić także dzieci zmarłego rodzica, a w niektórych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo.

07.02.2023

Prewencyjna kontrola trzeźwości musi być w firmie uregulowana

Prawo pracy

Wprowadzone do Kodeksu pracy przepisy o możliwości dokonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu wprost umożliwiły ustalenie wewnętrznych zasad sprawdzania wyrywkowego pracowników pod kątem alkoholu i podobnie działających substancji. Jeżeli pracodawca zasad takich nie wprowadzi, nie będzie mógł przeprowadzać takich kontroli.

07.02.2023

Badanie: Ponad 70 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji - gospodarka może na tym tracić nawet 2 mld zł rocznie

Rynek Prawo pracy

Już ponad 70 proc. dorosłych Polaków obserwuje u siebie objawy najczęściej kojarzone z depresją. W ciągu roku udział takich osób w społeczeństwie zwiększył się rok do roku o ponad 11 punktów procentowych - alarmują badacze. Problem narasta zwłaszcza wśród dobrze zarabiających i wykształconych osób. Z tych powodów pracodawcy mogą ponosić wielomilionowe straty.

06.02.2023

Minister zdrowia szykuje nierealistyczne zasady badania trzeźwości pracowników

Policja Prawo pracy

Pracodawca, na żądanie pracownika poddawanego kontroli trzeźwości alkomatem, metodą utleniania elektrochemicznego, będzie musiał dwukrotnie powtórzyć badanie, ale już metodą spektrometrii w podczerwieni. Te ostatnie to bardzo drogie urządzenia i wielu pracodawców nie będzie na nie stać. Utrudni to realizację ustawowych obowiązków pracodawców.

06.02.2023