Powstanie narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Prawo pracy

Trwają prace nad narodowym programem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Powodem jest bardzo niski wskaźnik osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych aktywnością zawodową – mówił podczas briefingu prasowego w Lublinie Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

13.10.2021

ZUS: Rośnie liczba osób pracujących i firm

Ubezpieczenia społeczne

Liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych w ZUS na koniec września 2021 roku wynosiła 15,69 mln i była wyższa o 212,2 tys. w stosunku do lutego 2020 roku, a o 55,1 tys. - w stosunku do sierpnia br. We wrześniu było o 55 tys. więcej zatrudnionych w Polsce niż miesiąc wcześniej. Łącznie składki do ZUS płaci obecnie prawie 15,7 mln osób.

13.10.2021

Niedzielski: Ustawa pozwalająca pracodawcy sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony, czeka na cięższe czasy

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy pozwalającej pracodawcy na sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony – powiedział w środę Adam Niedzielski, minister zdrowia. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest przepis mówiący o obowiązkowych szczepieniach medyków. Ministerstwo zamierza jednak trzymać ten projekt na cięższe czasy.

13.10.2021

Presja inflacyjna narasta - pracownicy chcą więcej zarabiać

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

W firmach sektora prywatnego narasta presja płacowa. Pracownicy oczekują podwyżek – i to nie wyższych premii czy nagród, ale wynagrodzenia podstawowego. Wzrostu płac domagają się nawet ci, którzy podwyżki już dostali. Nad wieloma pracodawcami zawisło widmo strajku, bo spory na tle płacowym kończą się wejściem w spór zbiorowy. Zdaniem prawników, nie powinno się wynagradzać pracowników tak samo.

13.10.2021

Firmy nie są gotowe na wdrożenie dyrektywy UE o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Jedynie 9 proc. firm deklaruje pełną gotowość na dyrektywę UE o ochronie sygnalistów, choć żadna nie wdrożyła w pełni określonego w niej standardu minimum. Jednocześnie aż 89 proc. firm w Polsce wierzy, że dyrektywa sprzyja ich biznesowi. Co trzecia firma (34 proc.) już teraz zakłada, że nie zdąży z przygotowaniami do 17 grudnia 2021 roku – wynika z badania EY „Czas na ochronę sygnalistów”.

12.10.2021

BCC: Przed nowymi rozwiązaniami w Strategii Demograficznej warto ocenić te istniejące

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W Prognozie Ludności na lata 2014-2050 GUS przewiduje się, iż w 2050 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 33 950,6 tys. osób. Od 1990 roku współczynnik dzietności (TFR) dla Polski uzyskuje wartość poniżej 2.1, co oznacza brak zastępowalności pokoleń. Dlatego pominięcie w Strategii Demograficznej 2040 rozwiązań z zakresu polityki senioralnej i kwestii wieku emerytalnego budzi wątpliwości – twierdzi BCC.

12.10.2021

Lewiatan: Głównie osoby z wyższym wykształceniem korzystają z pracy zdalnej

Prawo pracy

Ważnym czynnikiem w ogłoszeniach o pracę jest to, czy oferty dotyczą formy wyłącznie pracy zdalnej – aż 41 proc. badanych deklaruje, że zwraca na to uwagę. Co istotne, robi tak ponad połowa osób z wyższym wykształceniem – pokazują wyniki 45. edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster.

12.10.2021

Czy policjantka w ciąży była dyskryminowana - RPO zwraca uwagę na problem

Policja Prawo pracy

Policjantce odmówiono skierowania na szkolenie zawodowe, bo gdy była w zagrożonej ciąży, a potem na urlopie rodzicielskim, minął - według policji - czas na wystawienie jej opinii służbowej, która jest warunkiem uzyskania skierowania na szkolenie. Według RPO, przepisy nie wyłączają możliwości opiniowania w czasie urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że termin opiniowania policjantki nie upłynął.

12.10.2021

Dla jednych subwencja mimo kontroli ZUS, innym zabrana bez prawomocnej decyzji

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza finansowa

Polski Fundusz Rozwoju odrzucił wnioski 2324 firm o wsparcie z tarczy finansowej 2.0, bo zgłosiły do ZUS pracowników z mocą wsteczną. 418 z nich poprosiło o dodatkową weryfikację. Dzięki niej wnioski 257 firm rozpatrzono pozytywnie, bo pozytywna była opinia ZUS. Zdaniem prawników, nieprecyzyjny regulamin sprawia, że jednym PRF odmawia pomocy bez prawomocnej decyzji, a innym umarza subwencję.

12.10.2021

Badanie. Czy innowacyjność polskich firm jest zagrożona?

Prawo pracy Nowe technologie

Jak podaje NCBR, liczba wniosków o finansowanie B+R i innowacji rekordowo rośnie, a pandemia wzmocniła jeszcze ten trend wśród dużych firm, jak i startupów. Firmy mogą mieć jednak problem z wdrożeniem swoich innowacji. Jak pokazują badania Kincentric, pracownicy czują się zniechęceni do pracy, przeciążeni i niedoceniani. Prawie połowa (48 proc.) polskich pracowników myśli o zmianie pracy.

11.10.2021

Kwota wolna plus, składka zdrowotna minus - korzyści emerytów mniejsze niż zapowiada rząd

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Niepracujący emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości od 2400 do 2600 zł to jedyna grupa osób, które najwięcej zyskają – bo co miesiąc około 180 zł - na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, przy jednoczesnej likwidacji odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Wszyscy inni zyskają mniej albo wcale. Ale będą i tacy, którzy z tego powodu dostaną niższe świadczenia niż obecnie.

11.10.2021

Świadczenie "Mama 4 plus" tylko, gdy wszystkie dzieci dożyły pełnoletności?

Domowe finanse Emerytury i renty

Wychowanie co najmniej czwórki dzieci jest jednym z warunków przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Sądy administracyjne nie są jednak zgodne, czy proces wychowania zawsze musiał trwać do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Orzecznictwo NSA podkreśla zawsze, że należy wykluczyć automatyzm przy wykładaniu pojęcia "wychowania dziecka".

09.10.2021

Zmiany w ustawie mogą zwiększyć mobilność pracujących w Polsce cudzoziemców

Rynek Prawo pracy

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który rząd ma przyjąć w najbliższym czasie może m.in. ułatwić zmianę miejsca pracy przez cudzoziemca. Może też umożliwić mu szybsze podjęcie nowej pracy i wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji przez wojewodów o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom - twierdzą specjaliści z agencji pracy SPEK.

08.10.2021

RPO: Co z sygnalistami w służbach mundurowych i specjalnych?

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rząd zapowiadał możliwość zapewnienia skutecznej ochrony prawnej sygnalistów w służbach mundurowych i służbach specjalnych, którzy ujawnialiby przypadki torturowania osób zatrzymanych. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra pracy o aktualny etap prac legislacyjnych w tej sprawie.

07.10.2021

Związki zawodowe chcą lepszego dostępu do zakładów, pracodawcy mówią o zagrożeniach

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Związki zawodowe chcą, by ich przedstawiciele nie będący pracownikami w danym zakładzie pracy mieli wstęp na jego teren, by np. prowadzić agitację związkową. Przeciwni są pracodawcy, którzy wskazują na BHP, tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet ryzyko szpiegostwa przemysłowego. Zdaniem prawników, ten obszar powinien zostać uregulowany. Tylko gdzie: w ustawie czy w prawie zakładowym.

07.10.2021

Lewiatan: Firmom coraz trudniej znaleźć i utrzymać pracownika

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia spadła we wrześniu br. do 5,6 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem przed rokiem była niższa o 0,5 pkt proc., a w stosunku do sierpnia – obniżyła się o 0,2 pkt proc. - szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan, podstawowym problemem pracodawców jest utrzymanie stabilności zatrudnienia i pozyskanie nowych pracowników.

06.10.2021

MRiPS: Bezrobocie we wrześniu niższe niż przed miesiącem

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych – poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. We wrześniu br. – według wstępnych danych – pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

06.10.2021

Miesięczne vacatio legis - już nie przy tej "produkcji" prawa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Sejm potrzebował zaledwie dwóch tygodni na uchwalenie podatkowego Polskiego Ładu. W ostatecznej wersji to... 277 stron nowego prawa. Tempo pracy było zawrotne, a rządzący nie ukrywali, że chcą zdążyć z ogłoszeniem go do 30 listopada, by mogło wejść w życie z początkiem nowego roku. Zdaniem prawników czas zweryfikować wprowadzoną 30 lat temu przez Trybunał Konstytucyjny zasadę miesięcznego vacatio legis.

06.10.2021

RPO: Ograniczenia praw osób niezaszczepionych można wprowadzić tylko ustawą

Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia

Szczepienie nie jest jedyną formą zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania COVID-19 – równoległym rozwiązaniem może być test. Odmowy wpuszczania osób niezaszczepionych do restauracji czy kina nie są niezgodne z Konstytucją, ale muszą być zapisane w ustawie, zgodnie z konstytucyjnymi standardami ochrony praw i wolności – podkreśla RPO w wystąpieniu do premiera

05.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski