Niepełny wymiar czasu pracy wymaga limitu - powyżej godziny nadliczbowe

Prawo pracy

W umowie o pracę zawieranej na niepełny wymiar czasu pracy należy ustalić limit czasowy, przekroczenie którego dawać będzie prawo do dodatku takiego jak za pracę nadliczbową. Często błędnie wskazuje się, że jest to równoznaczne z ustaleniem momentu powstania pracy w godzinach nadliczbowych. Mówimy tymczasem o pracy nadal ponad niższy niż pełny wymiar czasu pracy, która nie jest pracą nadliczbową.

07.11.2022

Dni wolne od pracy w 2023 roku, czyli jak zaplanować długie weekendy

HR

Warto sprawdzić, jak w 2023 roku wypadają dni wolne od pracy, bo odpowiednio zaplanowany urlop może znacząco wydłużyć wypoczynek. Układ świąt daje nam w tym roku niewiele długich weekendów, bo tylko dwa, ale będzie też dodatkowy dzień wolny, który pracodawca musi wyznaczyć za święto przypadające na sobotę.

05.11.2022

Niepełnosprawni ochroniarze do pilnowania mienia - na pełny etat i w porze nocnej

Prawo pracy Niepelnosprawność

Osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zatrudnione do pilnowania mienia, obowiązują normy ogólne czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy, takie same jak pracowników pełnosprawnych. Nie obowiązuje ich także zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych – alarmuje autor interpelacji poselskiej. Według rządu to regulacje przyjęte z inicjatywy samych osób niepełnosprawnych.

05.11.2022

Rzecznik MŚP: ZUS łamie zasady Konstytucji Biznesu wpędzając w kłopoty przedsiębiorczą matkę

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

Kosmetyczka z Warszawy nie ma z czego utrzymywać siebie i dziecka, ponieważ ZUS odmówił jej wypłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu domniemanego zadłużenia jako przedsiębiorcy. Chodzi o rozstrzygnięcie, że terminowo opłacany przez przedsiębiorcę układ ratalny powinien być równoznaczny z brakiem zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, co potwierdza także ZUS wydając przedsiębiorcom zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS.

04.11.2022

GUS: W I kwartale 2022 r. 8,5 mln osób było wolontariuszami

Pomoc społeczna Prawo pracy

Na terenie Polski 28,4 proc. osób w wieku 15-89 lat angażowało się w wolontariat w pierwszym kwartale 2022 r. Przeciętnie jedna osoba poświeciła na pracę w ramach wolontariatu 10 godzin. Najwyższy udział wolontariuszy odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem (36,7 proc.) – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

04.11.2022

Wyposażenie zakładowej apteczki trzeba ustalić w porozumieniu z lekarzem

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy przy tym uwzględnić rodzaje i nasilenie występujących zagrożeń.

04.11.2022

Archiwum konserwuje dokumenty, emerytura od płacy minimalnej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Trudności z uzyskaniem z archiwów dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy stoją często na przeszkodzie, by uzyskać od ZUS wyższe świadczenia emerytalne - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów ZUS przyjmuje za podstawę wymiaru składek kwotę minimalnego wynagrodzenia.

04.11.2022

Raport Deloitte: Stan pracy hybrydowej w Polsce - doświadczenia i oczekiwania pracowników

Prawo pracy

Doświadczenia z okresu pandemii przyśpieszyły trend w kierunku przyjmowania modeli pracy uwzględniających istotny zdalny komponent. Choć po roku 2020 pracownicy udowodnili, że praca zdalna może być efektywna, zarządzanie zespołami hybrydowymi pozostaje wyzwaniem dla liderów. Są zarówno duże oczekiwania pracowników, jak i obszary, w których pojawiają się trudne doświadczenia - wynika z badania Deloitte.

04.11.2022

Outsourcing IT - jaki model wybrać

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

W 2021 roku najwięcej specjalistów IT, bo aż 72 proc., zatrudniały firmy, które outsourcują usługi informatyczne innym podmiotom – wynika z raportu raportu Bulldogjob. Wszystko dlatego, że outsourcing jest rozwiązaniem opłacalnym - dzięki niemu organizacje redukują koszty i poprawiają jakość usług.

04.11.2022

Restrukturyzacja może nie wystarczyć, gdy przez kryzys coraz więcej firm walczy o przetrwanie

Prawo pracy

Przestój, przejściowe obniżenie wymiaru czasu pracy i w ślad za tym – wynagrodzeń, odbieranie dodatków funkcyjnych czy stażowych, to tylko niektóre rozwiązania, które dopuszcza prawo i po które mogą sięgnąć pracodawcy, zanim zdecydują się na zwolnienie pracowników. Tyle że - jak mówią prawnicy - to rozwiązania przejściowe i zaciskanie pasa może nie wystarczyć.

04.11.2022

ZUS: Emerytki z OFE mają wyższe emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty

Panie, które były członkami OFE, mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat, może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie „liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat – przypomina ZUS.

03.11.2022

Praca okazjonalna trochę zastąpi zdalną, ale bez zobowiązań

Prawo pracy

24 dni w roku kalendarzowym – o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy – zdecydowała sejmowa podkomisja. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć.

03.11.2022

GUS: Osoby aktywne zawodowo to 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat

Rynek Prawo pracy

W II kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z I kwartałem wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,3 p. proc. – podał GUS. Liczba aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w II kwartale br. wyniosła 17224 tys. osób, w tym 16770 tys. stanowili pracujący, a 454 tys. – bezrobotni.

02.11.2022

Lewiatan: Nowe technologie wymuszą zmiany w zatrudnieniu

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Do 2025 roku 42 proc. firm planuje wdrożenie nowych technologii. Plany te znacznie różnią się w zależności od wielkości firmy. Implementacja technologii wymagać będzie zmian w zatrudnieniu – wynika z raportu „Trendy w zatrudnieniu 2022” przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

02.11.2022

RPO interweniuje w sprawie efektywnego dostępu osób starszych do informacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy

Z raportu o sytuacji osób starszych w pandemii wynika, że skuteczność w dotarciu z informacją o możliwym wsparciu dla osób najstarszych jest niewystarczająca. Blisko połowa badanych osób starszych nie słyszała o rządowych lub samorządowych programach wsparcia - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. MRiPS zapowiada stworzenie systemu koordynacji usług społecznych,

02.11.2022

Maksymalna masa ładunku na wózku i taczce jest ściśle określona

BHP

W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. W tym celu został zobowiązany, by odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

02.11.2022

Wolne możliwe także w święto nie będące ustawowym dniem wolnym od pracy

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie takie podlega odpracowaniu.

02.11.2022

OPZZ łamie prawa pracownicze, ale innych pracodawców poucza

Prawo pracy

Warszawski sąd pracy ustalił 21 lipca stosunek pracy między OPZZ a osobą, która na jego rzecz wykonywała pracę w ramach umowy B2B. Jej wynagrodzenie było opłacane z pieniędzy Rady Dialogu Społecznego dla ekspertów Rady, ale praca była wykonywana głównie dla związku zawodowego. Według sądu, strony powinna łączyć umowa o pracę na czas nieokreślony.

02.11.2022

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

01.11.2022

Pracownik samorządowy ma prawo do nagród, ale tylko za „szczególne osiągnięcia"

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracownik samorządowy może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Ta ustawowa przesłanka wyklucza przyznawanie nagród z okazji np. świąt, jak i przyznawanie tego świadczenia wszystkim lub zdecydowanej większości osób zatrudnionych w jednostce samorządowej. Trudno bowiem przyjąć, że każdy z pracowników ma szczególne osiągnięcia, czyli realizuje pracę znacznie powyżej średniej jakości jej wykonywania.

31.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski