MRPiT ma nową wersję projektu w sprawie pracy zdalnej

Prawo pracy

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – proponuje resort pracy. Nowa wersja projektu ma kilka zmian, którym warto się przyjrzeć.

28.07.2021

Badanie: Pandemia katalizatorem zmian dla Polaków

Rynek Prawo pracy Koronawirus

Wywołane pandemią zawirowania na rynku pracy odbiły się na życiu prywatnym wielu pracowników. Co drugi Polak rozważał w trakcie ostatniego roku zmianę pracodawcy, a co piąty przyznaje, że z powodu pandemii jego wynagrodzenie zostało obniżone – wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”.

28.07.2021

Praca zdalna: Uregulować trzeba jedynie niezbędne minimum

Prawo pracy

Definicja pracy zdalnej powinna uwzględniać możliwość łączenia takiej pracy z tą w siedzibie zakładu pracy. Zasadą powinno być również łączenie pracy zdalnej co najmniej ze sporadycznymi, ale regularnymi spotkaniami w siedzibie pracodawcy oraz współpracownikami.

28.07.2021

RPO interweniuje w sprawie osób, które wpadły w pułapkę rentową

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od osób pobierających rentę socjalną Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Chodzi o sytuacje, gdy przekraczają oni dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. RPO wystąpił o stanowisko w sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

27.07.2021

Wiceminister Michałek: urzędy pracy będą miały nową rolę

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii chce, by urzędy pracy były skoncentrowane nie tylko na zatrudnianiu bezrobotnych, ale również zaangażowały się w pracę z osobami, które chcą zmienić miejsce pracy, nabyć nowe kwalifikacje. Obecnie pracuje ono nad nowymi przepisami.

26.07.2021

TSUE: Można różnicować wynagrodzenie żołnierza w zależności od tego, czy na dyżurze pracuje, czy nie

Prawo pracy Prawo unijne

Trybunał uściślił przypadki, w których dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie ma zastosowania do działań wykonywanych przez żołnierzy. Dyrektywa nie przeszkadza, by okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz jest zobowiązany do pozostawania w koszarach, do których go przydzielono, lecz nie świadczy tam faktycznej pracy, był wynagradzany w inny sposób niż okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz ten faktycznie wykonuje pracę – rzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

26.07.2021

Lewiatan: Potrzebujemy pracowników nie tylko z Ukrainy

Rynek Prawo pracy

Strategia migracyjna, która została skierowana do konsultacji społecznych, skupia się głównie na wyjazdach krótkoterminowych, przede wszystkim z państw położonych za naszą wschodnią granicą. Tymczasem istnieje konieczność sprowadzania do Polski pracowników również spoza krajów bliskich nam kulturowo – uważa Konfederacja Lewiatan.

26.07.2021

W powiatowych urzędach pracy przybywa ofert - głównie do prostych prac

Rynek Prawo pracy

W pierwszym półroczu 2021 roku o około 13 proc. wzrosła - w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 - liczba pracodawców, którzy złożyli oferty do PUP-ów - wynika z danych MRPiT. W ostatnich dwóch kwartałach br. do urzędów wpłynęło też o ponad 27 proc. więcej propozycji pracy i aktywizacji zawodowej niż rok wcześniej.

26.07.2021

Rząd daje ciche przyzwolenie do naruszeń prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie planuje rozpoczęcia procedury ratyfikacyjnej żadnej konwencji MOP. Nie toczą się też prace, które miałyby na celu implementowanie którejś z nich. Tymczasem zdaniem związków zawodowych, lista tych, które powinny być wdrożone, jest długa. A według ekspertów, państwo - nie ratyfikując konwencji MOP - w milczący sposób zgadza się na wszystkie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy

26.07.2021

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą starać się o wsparcie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Jeśli w rodzinie jest osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z racji swojej choroby czy ułomności. Taką możliwość mają też opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Różne przepisy pozwalają starać się o taką formę wsparcia finansowego i niekiedy można je łączyć.

24.07.2021

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2022 r.

Domowe finanse Prawo pracy

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia z obecnych 2,8 tys. zł, a stawki godzinowej – z 18,30 zł w 2021 roku.

23.07.2021

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego nie zwolni z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym i umowy o prowadzenie PPK podmiotu zatrudniającego, który uzyskał ten status dopiero w 2021 roku i w związku z tym wdraża program PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych, a nie przejściowych.

23.07.2021

Dzięki automatyzacji wniosków w programie „Dobry start” ZUS zaoszczędzi setki milionów złotych

Pomoc społeczna Domowe finanse

Około 30 mln zł przelał Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom i opiekunom w ramach programu „Dobry Start”. Środki te obejmują około 100 tys. dzieci – poinformował w czwartek ZUS. Jak twierdzi, przejęcie przez Zakład obsługi tego programu to ogromne oszczędności dla państwa. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych.

22.07.2021

Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia

Prawo pracy Prawo unijne

Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.

22.07.2021

Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku - MON zapowiada zmianę prawa

Prawo pracy BHP

Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

21.07.2021

ZUS: Na zwolnieniu lekarskim należy podać adres pobytu na L-4

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy – przypomina ZUS.

21.07.2021

Lewiatan: Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej

21.07.2021

Pracodawcy wypychają pracowników na zaległe urlopy w lipcu

Prawo pracy

Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do brania urlopów w lipcu. Zdaniem ekspertów, to przygotowywanie się na ewentualny, ponowny lockodown i obniżanie kosztów przyszłych zwolnień, jeśli okażą się konieczne.

21.07.2021

Rada Ochrony Pracy popiera zwiększenie etatów i urealnienie płac w PIP

Prawo pracy BHP Finanse

Członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali we wtorek poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się też do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu. Główny Inspektor Pracy chce wnioskować o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju.

20.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski