Lewiatan: Pakiet Mobilności to realna groźba likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku, to inicjatywa wymierzona w polskich przewoźników, którzy w międzynarodowym transporcie drogowym odnieśli sukces na unijnym rynku. Stąd próby ograniczenia ich obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

13.07.2021

W maju dzieci wróciły do szkół, a rodzice – do biur i na zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W maju 2021 roku ubezpieczeni wykorzystali 2 941,5 tys. dni zasiłku opiekuńczego, a ZUS wypłacił im w tym czasie świadczenia na kwotę ponad 266,3 mln zł. To najwięcej od września 2020 roku. Zdaniem ekspertów, taki wzrost zasiłków opiekuńczych to efekt powrotu dzieci do szkół, a rodziców – do zakładów z pracy zdalnej. Pokazuje też skalę pomocy,

13.07.2021

Nie można zabrać premii pracownikowi niezaszczepionemu, ale można dać nagrodę zaszczepionemu

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Z obawy przed czwartą falą pandemii i pracą firm w tych warunkach, pracodawcy szukają sposobów na zachęcenie pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Niektórzy sięgają po bodźce finansowe – chcą zabierać premie tym, którzy się nie zaszczepią. Eksperci ostrzegają jednak przed takim rozwiązaniem. Mówią o dyskryminacji i sugerują sięgnięcie po nagrody.

13.07.2021

RDS nie porozumiała się w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

12.07.2021

Praca zdalna po pandemii – pracodawca powinien zweryfikować warunki jej wykonywania

Prawo pracy BHP

Dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracować zdalnie, nawet gdy pandemia się skończy - wynika z raportu Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Zdaniem ekspertów, takie podejście przekłada się na szereg korzyści dla pracodawców, jak chociażby niższe koszty powierzchni czy utrzymania biura.

12.07.2021

Organizację pracy i warunki wynagradzania określają regulaminy

Prawo pracy HR

Regulaminy to akty wewnątrzzakładowe, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Regulamin pracy wprowadza się w celu ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Natomiast w regulaminie wynagradzania ustala się warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i warunki ich nabywania.

12.07.2021

Do wymiaru urlopu liczy się korzystniejszy okres zatrudnienia lub edukacji

Prawo pracy Dla studenta

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się pracownikowi okres nauki. Za finisz studiów przepisy uznają datę złożenia egzaminu dyplomowego. Pracodawca musi mieć dokument, czyli świadectwo zakończenia edukacji, aby prawidłowo obliczyć przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego w kolejnych latach.

10.07.2021

W 2022 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie ustawowego minimum

Domowe finanse Emerytury i renty

W 2022 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zostanie zwiększony na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. – zdecydował rząd, wydając 7 lipca 2021 roku rozporządzenie w tej sprawie. Informacja o tym pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w piątek, 9 lipca.

09.07.2021

FZZ krytycznie o planowanym braku podwyżek dla budżetówki w 2022 r.

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Propozycja rządowa, zgodnie z którą około 565 tysięcy pracownic i pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej miałoby w 2022 roku nie otrzymać podwyżki, nie znajduje konstruktywnego uzasadnienia – twierdzi Forum Związków Zawodowych. Zdaniem FZZ, urzędnik państwowy wykonujący swoje obowiązki nie powinien być traktowany jako koszt.

09.07.2021

ZUS zamierza przyciąć zasiłki chorobowe i w ten sposób walczyć z nadużyciami

Ubezpieczenia społeczne

ZUS szykuje reformę zasiłków chorobowych. W planach jest m.in. skrócenie do 30 dni okresu wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia oraz zmiana zasad ustalania tzw. okresu zasiłkowego, czyli czasu pobierania zasiłku chorobowego. Zdaniem ekspertów, zmiana będzie sprzyjała niwelowaniu nadużyć, ale patologie nie mogą stać się podstawą do pozbawiania chorych ochrony ubezpieczeniowej.

09.07.2021

Prawie 37,5 mld zł wsparcia udzielił ZUS w ramach tarcz antykryzysowych

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Dotychczasowa kwota wsparcia udzielona przez ZUS w ramach tarcz antykryzysowych to około 37,5 mld zł, w tym w ramach zwolnienia ze składek - 15 mld zł i świadczenia postojowego - 6,4 mld zł. Aby je zrealizować Zakład przyjął i obsłużył ponad 8 mln wniosków. Łączne wsparcie udzielone przez państwo sięgnęło prawie 230 mld zł - podał w czwartek ZUS.

08.07.2021

ZUS ma w tym roku 75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy w firmach

Prawo pracy BHP

Pracodawcy złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawie 3,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników - poinformował w czwartek ZUS. W tym roku do podziału jest 75 mln zł. Wnioski można było składać do 30 czerwca.

08.07.2021

Badanie: Instytucje i firmy potrzebują narzędzi, by sprostać wymogom dyrektywy o sygnalistach

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Tylko 45 proc. firm z sektora prywatnego i 49 proc. instytucji publicznych ma wewnętrzne kanały do zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników, a te istniejące kanały do komunikacji nie zapewniają anonimowości i ochrony tożsamości sygnalisty. Mniej niż 40 proc. organizacji posiada procedury związane ze zgłaszaniem niewłaściwych zachowań i przypadków łamania prawa,

08.07.2021

Projekt ZUS: Zasiłek macierzyński i opiekuńczy po uzyskaniu uprawnień

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Wprowadzenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego to element reformy, nad którą pracuje ZUS. Kobiety, które urodzą dziecko w okresie, w którym nie będą miały wymaganego okresu ubezpieczenia, by dostać zasiłek macierzyńskim, nie pozostaną jednak bez ochrony. ZUS chce wypłacać im 1 tys. zł netto do czasu, gdy nabędą prawo.

08.07.2021

Zmiana przepisów nie rozwiązała wszystkich problemów emerytek z rocznika 1953

Domowe finanse Emerytury i renty

Kobiety urodzone w 1953 roku nadal są nierówno traktowane w systemie emerytalnym. Wysokość ich emerytur jest różna, bo ZUS przy ustalaniu ich świadczeń zastosował dwa różne okresy dożycia. Rząd nie zamierza jednak zmieniać prawa. Tymczasem eksperci twierdzą, że zmiana jest konieczna, bo przepisy z 2020 roku nie wykonały wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

07.07.2021

Klasyfikacja ADR ważna przy pracy z towarami niebezpiecznymi

Prawo pracy BHP

W ramach codziennego wykonywania swoich obowiązków pracownicy mają do czynienia z wieloma różnorodnymi towarami, z czego część być może należy zaklasyfikować jako towary niebezpieczne. By uniknąć niewłaściwego zakwalifikowania towarów konieczna jest dobra znajomość kryteriów klasyfikacji towarów niebezpiecznych.

07.07.2021

Rząd chce poprawić bezpieczeństwo transportu kolejowego

Prawo pracy Transport

Będą państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty – zdecydował we wtorek rząd. Obecnie maszyniści, jako jedyna grupa zawodowa spośród osób odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów, nie są objęci egzaminem państwowym. Nowe rozwiązanie pozwoli w obiektywny sposób ocenić zarówno umiejętności, jak i jakość szkolenia kandydatów na maszynistów.

06.07.2021

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców mogą zwiększyć koszty przewoźników o 35 proc.

Prawo pracy Prawo unijne Transport

W związku z zapisami unijnego pakietu mobilności, które wejdą w życie 2 lutego 2022 roku, Ministerstwo Infrastruktury zamierza znowelizować polskie przepisy dotyczące zasad delegowania w transporcie międzynarodowym i wynagrodzenia dla kierowców. Jeśli resort wprowadzi zapowiadane zmiany, koszt utrzymania truckera wzrośnie średnio o około 35 proc.

06.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski