Nowy urlop rodzinny wypchnie z rynku pracy kolejne grupy, ale tylko pracowników

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Posłowie chcą, by pracownicy mający co najmniej 6-miesięczny staż pracy mogli skorzystać z 12. miesięcznego urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. W tym czasie ZUS będzie im wypłacał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Eksperci mają wiele zastrzeżeń do przepisów, choć przyznają, że idea jest słuszna.

30.06.2021

Projekt ustawy - więcej praw dla pracujących na morzu

Prawo pracy Prawo unijne

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra infrastruktury. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Chodzi m.in. zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.

29.06.2021

Lewiatan: Pracodawcy chcą mieć prawo do badania trzeźwości pracowników

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania

29.06.2021

ZUS: Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku w ramach tarczy 9.0.

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa

Dziś, 30 czerwca 2021 roku, upływa czas na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 roku oraz za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku. Wnioski można składać tylko elektroniczne, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

29.06.2021

Rząd chce uzupełnić zasoby na rynku pracy cudzoziemcami

Prawo pracy

Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach oraz robotników wykwalifikowanych oraz zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji to elementy polityki migracyjnej. Rząd opublikował założenia

29.06.2021

Badanie: Wykształcenie odgrywa kluczową rolę w kwestii dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Prawo pracy

Prawie 40 proc. rodaków zamierza pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niewiele mniejsza jest grupa, która nie ma takich planów. Niezdecydowany jest niemal co trzeci badany. Wśród Polaków będących powyżej 60. roku życia przeważają osoby niezainteresowane dalszą aktywnością na rynku pracy. Chęć kontynuowania kariery deklarują głównie osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe

29.06.2021

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – pakiet relokacji dobrą praktyką

Prawo pracy

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na emigrację zarobkową, szukając stabilizacji w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowią nasi wschodni sąsiedzi – obywatele Ukrainy. Przybywając do naszego kraju, stawiają czoła różnym wyzwaniom, także zawodowym. Dlatego tak ważne jest minimalizowanie barier w podjęciu zatrudnienia przez osoby z mniejszych miejscowości lub z innych krajów.

29.06.2021

Pracownicy tracą chorobowe przez nieprawidłowe adresy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

ZUS nie wie, ile adresów na zwolnieniach lekarskich jest nieprawidłowych. Zmiany prawa, do której doszło 1 stycznia 2019 r., nie zauważyło wielu pracowników - w efekcie przez błędny adres na L-4, ubezpieczeni tracą prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zdaniem ekspertów, konieczna jest nie zmiana przepisów, lecz akcja informacyjna, którą powinien przeprowadzić Zakład.

29.06.2021

Wiceminister Michałek: Składka zdrowotna przejdzie do ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Trzeba oddzielić składkę zdrowotną od kwestii rejestracji bezrobotnego - powiedziała w poniedziałek Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. I zapowiedziała, że rząd pracuje nad przeniesieniem składki zdrowotnej do ZUS. To element reformy instytucji i prawa rynku pracy, jaką rząd konsultuje obecnie z urzędami pracy i hufcami pracy.

28.06.2021

Lewiatan: Pandemia nie zahamowała wzrostu płac

Prawo pracy

W I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat – podał w poniedziałek GUS. Okazuje się, że sytuacja na rynku pracy powoli wraca do tej, jaką znamy sprzed pandemii COVID-19. Jednak pandemia przyspieszyła niektóre procesy, ujawniła również niedostatki w politykach publicznych, szczególnie w zakresie opieki.

28.06.2021

ZUS gotowy do realizacji programu „Dobry Start”

Pomoc społeczna Domowe finanse

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus – deklaruje ZUS. Od roku szkolnego 2021/2022 to bowiem Zakład będzie przyznawał i wypłacał świadczenie w ramach tego programu. Wcześniej robiły to samorządy.

28.06.2021

Większa aktywność zawodowa osób 50+ to wyższe PKB

Prawo pracy

Power Generation - pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku pracy - do 2050 roku może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych, jak Niemcy czy Dania, pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat. W Polsce - tylko 40 proc. Zwiększenie aktywności tej grupy do poziomu czołowych krajów, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB

28.06.2021

PIP rusza z kontrolami na małych budowach

Prawo pracy BHP

Według Państwowej Inspekcji Pracy, najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. Stąd akcja „Kontrole na małych budowach”, której celem jest sprawdzenie warunków pracy, ale przede wszystkim wskazanie ewentualnych nieprawidłowości mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

28.06.2021

Po roku prac projekt o pracy zdalnej trafi do kosza

Prawo pracy BHP

Związki zawodowe zerwały negocjacje w sprawie projektu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, mającego uregulować pracę zdalną. A organizacje pracodawców zgłosiły do niego wiele poprawek. Zdaniem ekspertów, prace nad tym projektem to złamanie konstytucyjnego prawa związków zawodowych do rokowań i wielkie fiasko rządu. Ministerstwo potwierdza, że przygotowane zostaną nowe przepisy.

28.06.2021

Opole: mniej odszkodowań za wypadki przy pracy

BHP Budownictwo

Od kilku lat maleje liczba jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych za wypadki przy pracy - twierdzi Sebastian Szczurek rzecznik regionalny ZUS w Opolu. Podobna tendencja utrzymuje się także w skali całego kraju.

27.06.2021

Coaching może być wsparciem pracowników w trudnych sytuacjach

Prawo pracy Zarządzanie

Narzędzia coachingowe stosowane w trakcie rozmów mają służyć przede wszystkim rozwojowi pracownika. W obecnej sytuacji okazuje się jednak, że te umiejętności możemy również wykorzystać do wsparcia naszych pracowników w radzeniu sobie z bieżącymi wyzwaniami i emocjami. Przykład Anny, który prezentujemy ilustruje, jak postępować w takich sytuacjach.

26.06.2021

Pracodawcy RP mają 28 uwag do projektu pracy zdalnej

Prawo pracy

Umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej - częściowo lub całościowo z więcej niż jednego miejsca oraz dopuszczenie elektronicznej formy dokumentów przy wypowiadaniu/rozwiązywaniu umowy o pracę z pracownikiem zdalnym w trakcie wykonywania przez niego pracy zdalnej to tylko niektóre propozycje zmian do projektu zmian w Kodeksie pracy, która ma na stałe uregulować pracę zdalną,

25.06.2021

Sygnaliści jeszcze poczekają na ochronę w polskim prawie

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czeka na wpis do rządowego wykazu prac legislacyjnych założeń do projektu ustawy o sygnalistach i jednocześnie pracuje nad projektem. Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upływa 16 grudnia, a resort planuje konsultacje społeczne w III kwartale br. Zainteresowane organizacje zastanawiają się, czy wystarczy czasu na przygotowanie dobrej ustawy.

25.06.2021

Sejm uchwalił nowelę przedłużającą kadencję organów statutowych związków zawodowych

Prawo pracy Koronawirus

Kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w czwartek uchwalił Sejm.

24.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski