Niższe dodatki służbowe dla funkcjonariuszy SW na zwolnieniu lekarskim – RPO interweniuje

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Funkcjonariusze Służby Więziennej czują się dyskryminowani ze względu na stan zdrowia, bo obniża się im dodatki służbowe, gdyż przebywali na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Zdaniem RPO, nieobecność z powodu choroby nie mieści się w tym zakresie.

07.09.2022

Polacy nie chcą ani dnia czekać z przejściem na emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Rośnie liczba osób, którym ZUS przyznał emeryturę dokładnie w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2021 r. stanowiły one 68,2 proc. osób, którym przyznano świadczenie w okresie poniżej 1 roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. A ta grupa to z kolei aż 89,1 proc. spośród uprawnionych. Polacy decydują się na jak najszybsze korzystanie z uprawnień emerytalnych, a nieliczne zachęty nie motywują do pozostania na rynku pracy.

07.09.2022

MRiPS: W sierpniu 2022 r. bezrobocie wyniosło 4,9 proc.

Rynek Prawo pracy

W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 2,1 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 6,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

06.09.2022

Niemieckie prawo kontroli łańcuchów dostaw wpłynie też na polskie firmy

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Niemiecki parlament uchwalił ustawę, która ma na celu ograniczenie m.in. wykorzystywania dzieci do pracy, niewłaściwego traktowania pracowników czy negatywnego wpływu na środowisko. W związku z tym także polska firma, która jest dostawcą towarów lub usług do niemieckiej spółki spełniającej ustawowe kryterium, może spodziewać się zapytania o wdrożone regulacje w tym zakresie.

06.09.2022

Badanie: Połowa pracowników nie czuje wsparcia swojego przełożonego

Prawo pracy

Samopoczucie zatrudnionych osób wpływa na jakość ich pracy. Jak wynika z najnowszego badania firmy ADP, 4 na 10 ankietowanych Polaków (43,96 proc.) uważa, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. Jednocześnie, co drugi badany przyznaje, że nie czuje się wspierany przez swojego przełożonego (48,77 proc.).

06.09.2022

Procedury antymobbingowe w firmach nawet są, ale często tylko jako formalność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR

Nie ma przepisu, który określałby, w jakim terminie komisja powołana do rozpoznania przypadku mobbingu powinna przeprowadzić i zakończyć postępowanie. Nie ma też standardu prowadzenia takich postępowań, a problemy zaczynają się już od składu samej komisji. Do tego inspekcja pracy sprawdza tylko istnienie procedury, ale nie interesuje się, jak ona działa. Nie ma też sankcji za brak procedury antymobbingowej.

06.09.2022

Lewiatan: Nierówna pozycja kobiet na rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Kobiety nadal są w naszym kraju gorzej opłacane i mają utrudniony dostęp do najwyższych stanowisk. Na dodatek pracują więcej, a część ich pracy wykonywana jest nieodpłatnie. Sytuacja zawodowa kobiet jest gorsza niż można by oczekiwać. Do zmiany tego stanu rzeczy potrzebne są działania promujące model równościowy – wynika z raportu „Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

05.09.2022

Firmy coraz mocniej odczuwają konsekwencje wizerunkowe i finansowe wypadków przy pracy

Prawo pracy BHP

68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. to 2 589 706 dni zwolnienia lekarskiego oraz 664 322 700 zł kosztów świadczeń. To jednak tylko część konsekwencji, z jakimi muszą mierzyć się firmy. Nieodpowiednie zabezpieczenie pracowników okazuje się mieć bowiem katastrofalne skutki wizerunkowe, a w efekcie finansowe dla przedsiębiorstw.

05.09.2022

Raport: Rekordowy wzrost zainteresowania nowymi ofertami pracy - specjaliści i menedżerowie czują się pewnie na rynku

Rynek Prawo pracy Finanse

Rekordowo wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem pracy przez specjalistów i menedżerów. O 60 proc. wzrosła też liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych. Obecnie do najczęstszych przyczyn zmiany pracy należą złe zarządzanie oraz propozycja wyższego wynagrodzenia – wynika z najnowszej, 12. edycji raportu Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

05.09.2022

Abolicja dla płatników składki zdrowotnej pilnie potrzebna

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Wprowadzone Polskim Ładem nowe zasady opłacania składki zdrowotnej, a także niejasne i niespójne przepisy w tym zakresie, które zresztą rządzący już zmieniali w 2022 r., ostatni raz 1 lipca, wymagają uchwalenia abolicji dla płatników składek – twierdzą prawnicy. Ich zdaniem, nie powinni oni ponosić odpowiedzialności karnej za ewentualne niezamierzone błędy w deklaracjach. Zwłaszcza, że błędy mogą wyjść dopiero po latach.

05.09.2022

Wypowiedzenie przed urlopem – ochrona dopiero po rozpoczęciu

Prawo pracy

W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem - wypowiedzenie dokonane w tym czasie jest niezgodne z prawem. Ochrona ta obejmuje jednak konkretnie okres urlopu wypoczynkowego, który rozpoczyna się po zakończeniu ostatniej doby pracowniczej przypadającej bezpośrednio przed dniem kalendarzowym urlopu.

03.09.2022

Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.

02.09.2022

Umowa na czas określony a ciąża - fakty i mity!

Prawo pracy

Trwałość umowy o pracę z pracownicą w ciąży podlega daleko idącej ochronie - pracodawca nie może wypowiedzieć ani zasadniczo rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. W wielu przypadkach - ale nie w każdym - umowa terminowa, która miałaby ulec zakończeniu w okresie ciąży, ulega także przedłużeniu do dnia porodu. W tym zakresie występuje wiele błędów, często wynikających z utrwalonej nieznajomości przepisów.

02.09.2022

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.09.2022

Najnowsze dane Eurostatu - Polska z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 2,6 proc. Jest niższa od wartości z lipca 2021 r. (3,3 proc.) – podaje Eurostat. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ten wynik jest potwierdzeniem, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna. Tylko w Czechach poziom bezrobocia jest niższy niż w Polsce.

02.09.2022

Opóźnienia w dofinansowaniu przez ZUS pobytu dziecka w żłobku

Pomoc społeczna Domowe finanse

Są skargi na opóźnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W efekcie rodzice muszą pokrywać całą opłatę za żłobek za dany miesiąc. Stawia to ich w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się w tej sprawie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

02.09.2022

W Polsce coraz goręcej – maksymalna temperatura w środowisku pracy do uregulowania

Prawo pracy

Przepisy nie określają temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika. Nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości.

02.09.2022

Bez zaświadczenia ZUS nie wypłaci renty rodzinnej

Ubezpieczenia społeczne

Tylko do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

01.09.2022

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bezterminowa

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

01.09.2022

NIK o przyczynach konfliktów i kłopotów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Prawo pracy

PAŻP zapewniła niezakłóconą kontrolę polskiej przestrzeni powietrznej przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, lecz w części nieprawidłowo prowadziła gospodarkę finansowo-majątkową – zawierała umowy bez analizy rzeczywistych potrzeb, a zakupione produkty bywały wykorzystywane nie w pełnym zakresie - twierdzi NIK.

31.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski