Urlop bezpłatny lub opiekuńczy na opiekę nad chorym w rodzinie

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik może wykorzystać urlop bezpłatny na dowolny cel, np. zajmować się w tym czasie chorym członkiem rodziny. Warunek – na taki urlop musi zgodzić się pracodawca. Są jednak także inne sposoby sprawowania opieki nad bliskimi w potrzebie. Najnowszy to istniejący od 26 kwietnia w Kodeksie pracy urlop opiekuńczy dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

06.05.2023

GUS: Na koniec 2022 r. PPK miały niespełna 3 mln uczestników

Prawo pracy Finanse PPK

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku wyniosły 12 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku – podał GUS. Według urzędu, na koniec minionego roku liczba uczestników PPK wyniosła 2 999,7 tys. osób i była wyższa o 0,5 mln osób w porównaniu do 2021 r.

05.05.2023

Work-life balance, czyli dłuższy macierzyński

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy i krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz wyższy zasiłek macierzyński. 26 kwietnia 2023 r., razem z wejściem w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej nasze prawo do przepisów unijnych, zmieniły się również przepisy dotyczące zasiłków.

05.05.2023

Zdrowotne i chorobowe - to dwa różne ubezpieczenia

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować.

05.05.2023

Ocena ryzyka zawodowego to ciągły proces

Prawo pracy BHP

Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych. Ocenę ryzyka postrzega się jako proces ciągły, więc powinna ona być dokonywana okresowo oraz w przypadku wprowadzenia zmian i wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

05.05.2023

Rzecznik TSUE: Instytucja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Prawo pracy Prawo europejskie

Podmiot publiczny może, w określonych warunkach, zakazać swoim pracownikom noszenia widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe w miejscu pracy – uważa Anthony Michael Collins, rzecznik generalny TSUE. Według niego, stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia, taka reguła może być uzasadniona wolą gminy zorganizowania całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego.

04.05.2023

Dodatkowe urlopy i uprawnienia pracowników - na co muszą przygotować się firmy

Prawo pracy

Wprowadzenie zmian w kodeksie pracy wdrażających dyrektywę work-life balance sprawiło, że pojawiły się nowe kwestie związane z urlopami oraz uprawnieniami dla pracowników. Natomiast dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki. W efekcie wymaga to dostosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, wzorów umów, informacji oraz procedur obowiązujących w firmach.

04.05.2023

Dużo nowości w kodeksie pracy, ale limit umów na czas określony bez zmian

Prawo pracy

Ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy nie zmieniły nic w zakresie limitów umów na czas określony. Nadal co do zasady umowy te nie mogę opiewać łącznie na okres przekraczający 33 miesiące i nie może być ich więcej niż 3. Przy czym przekroczenie limitu nie skutkuje nieważnością umowy, ale traktowaniem jej jako zatrudnienia bezterminowego.

04.05.2023

List z ZUS trafi do skrzynek emerytów i rencistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty

W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.

02.05.2023

Wniosek o elastyczną organizację pracy, czyli "miękkie roszczenie" wobec pracodawcy

Prawo pracy Prawo europejskie

Pracownicy wychowujący dzieci młodsze niż 8-letnie, od 26 kwietnia 2023 r. mogą składać wnioski o elastyczną organizację pracy, czyli mają swoiste „miękkie roszczenie” o ustalenie kilku rozwiązań dotyczących czasu pracy lub pracę zdalną. Wnioski takie nie będą co prawda bezwzględnie wiążące dla pracodawcy, ale ich ewentualne odrzucanie musi być każdorazowo poprzedzone analizą możliwości przychylenia się do wniosku.

02.05.2023

Kodeks pracy, wbrew unijnym dyrektywom, dokłada obowiązków małym firmom

Prawo pracy Prawo europejskie

Prawnicy są zgodni: prawo pracy wymaga reformy, a Kodeks pracy, który zatrzymał się przed epoką cyfryzacji - nie tylko unowocześnienia, ale i odbiurokratyzowania. Najnowsze zmiany, które weszły w życie 26 kwietnia, sprawiły, że przepisy stały się mniej elastyczne niż były. Polski ustawodawca nie oszczędził nawet małych firm - nie wprowadził dla nich uproszczeń, choć pozwalało mu na to prawo UE.

01.05.2023

Budżetówka chce podwyżek - 12 proc. od lipca, 25 proc. od 2024 r.

Forum Związków Zawodowych domaga się od rządu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej. Chodzi o 12 proc. począwszy od 1 lipca 2023 r. oraz 25 proc. od 1 stycznia 2Q24 roku. Pismo w tej sprawie skierowano bezpośrednio do premiera, zaznaczając że brak realizacji postulatów oznacza protest.

29.04.2023

Urlop ojcowski - teraz mniej czasu na wykorzystanie

Prawo pracy Prawo europejskie

Od 26 kwietnia pracownik ma o połowę krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Na razie dotyczyć to będzie jednak tylko tych ojców, którzy nie będą wychowywali dziecka w dniu wejścia w życie nowelizacji. Pracownicy będący ojcami dzieci urodzonych przed 26 kwietnia, będą mogli korzystać z urlopu na dotychczasowych zasadach czasowych, czyli do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

29.04.2023

TOP 5 - ranking najciekawszych nadużyć pracowników na L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Majówka to okres wzmożonych urlopów oraz bliższych i dalszych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. To jednocześnie czas, w którym rosną wskaźniki fikcyjnych zwolnień chorobowych. Średnio co trzecie zwolnienie lekarskie pobierane w kraju nad Wisłą wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Wykrycie tego procederu może skutkować odmową wypłaty wynagrodzenia za ten czas.

29.04.2023

Rok 2023 pod znakiem zmian w Kodeksie pracy

Prawo pracy BHP HR

W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej, bo na stałe wprowadziła to rozwiązanie znane z pandemii, ale też długo oczekiwane przez pracodawców przepisy umożliwiające im kontrolę trzeźwości pracowników. I druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań, zwłaszcza dla rodziców dzieci do lat 8.

28.04.2023

Zwolnienia i bezpłatne urlopy to droga do niższej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy Finanse

Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.

28.04.2023

Zasiłek pogrzebowy waloryzowany jak emerytury i renty - projekt

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.

28.04.2023

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

Prawo pracy BHP Prawo europejskie

„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - pod takim hasłem 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy chce, by był okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

28.04.2023

Zatrudniając ponownie pracownika zwykle nie trzeba „zapisywać” go do PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Jeśli w trakcie poprzedniego zatrudnienia pracodawca „zapisał” pracownika do PPK, przyjmując go ponownie do pracy, nie będzie musiał zawierać dla niego kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba, że w międzyczasie zmienił instytucję finansową. Wówczas dokonywanie wpłat do PPK musi być poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK.

28.04.2023

PFR podsumowuje autozapis w 2023 r. - PPK ma 3,3 mln uczestników

Prawo pracy Finanse PPK

O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7 proc. Tym samym od lutego o 27,9 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników.

27.04.2023