Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.

02.09.2022

Umowa na czas określony a ciąża - fakty i mity!

Prawo pracy

Trwałość umowy o pracę z pracownicą w ciąży podlega daleko idącej ochronie - pracodawca nie może wypowiedzieć ani zasadniczo rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. W wielu przypadkach - ale nie w każdym - umowa terminowa, która miałaby ulec zakończeniu w okresie ciąży, ulega także przedłużeniu do dnia porodu. W tym zakresie występuje wiele błędów, często wynikających z utrwalonej nieznajomości przepisów.

02.09.2022

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.09.2022

Najnowsze dane Eurostatu - Polska z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 2,6 proc. Jest niższa od wartości z lipca 2021 r. (3,3 proc.) – podaje Eurostat. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ten wynik jest potwierdzeniem, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna. Tylko w Czechach poziom bezrobocia jest niższy niż w Polsce.

02.09.2022

Opóźnienia w dofinansowaniu przez ZUS pobytu dziecka w żłobku

Pomoc społeczna Domowe finanse

Są skargi na opóźnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W efekcie rodzice muszą pokrywać całą opłatę za żłobek za dany miesiąc. Stawia to ich w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się w tej sprawie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

02.09.2022

W Polsce coraz goręcej – maksymalna temperatura w środowisku pracy do uregulowania

Prawo pracy

Przepisy nie określają temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika. Nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości.

02.09.2022

Bez zaświadczenia ZUS nie wypłaci renty rodzinnej

Ubezpieczenia społeczne

Tylko do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, czyli złożą dokumenty np. w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

01.09.2022

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bezterminowa

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

01.09.2022

NIK o przyczynach konfliktów i kłopotów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Prawo pracy

PAŻP zapewniła niezakłóconą kontrolę polskiej przestrzeni powietrznej przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, lecz w części nieprawidłowo prowadziła gospodarkę finansowo-majątkową – zawierała umowy bez analizy rzeczywistych potrzeb, a zakupione produkty bywały wykorzystywane nie w pełnym zakresie - twierdzi NIK.

31.08.2022

Status bezrobotnego nie będzie się wiązał z ubezpieczeniem zdrowotnym

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej analizuje obecnie możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych, które oddzieliłyby status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie potrzeba posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest częstym powodem rejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

31.08.2022

Zwolnienie lekarskie na COVID-19 to nie kwarantanna - pracować nie można

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracodawcy, idąc na rękę pracownikom zakażonym koronawirusem, zgadzają się na wykonywanie pracy zdalnej na zwolnieniu lekarskim. Szkopuł w tym, że od 28 lutego 2022 r. nie ma ani kwarantanny, ani izolacji. Nie ma też w tej sytuacji możliwości wykonywania pracy na zwolnieniu lekarskim. Jest za to luka w prawie, bo przepisy, które to umożliwiają, ciągle obowiązują.

31.08.2022

Pracodawca może zmieniać harmonogramy czasu pracy

Prawo pracy

Pomijając osoby objęte systemem zadaniowym, każdy pracownik pracuje według jakiegoś rozkładu czasu pracy. Może to być rozkład stały, gdzie zapisy regulaminu pracy wyznaczają jasno dni i przedziały godzinowe, w których pracownik ma świadczyć pracę. Rozkład czasu pracy jest też często układany przez pracodawcę (przełożonego) na pewien czas w postaci harmonogramu.

31.08.2022

Maksymalny ciężar przedmiotów przenoszonych przez jedną osobę jest ściśle określony

Prawo pracy BHP

W celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jeśli natomiast nie można tego uniknąć, należy wyposażyć pracowników w środki, które zmniejszą związane z tym uciążliwości i zagrożenia. Przepisy określają maksymalną masę przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika.

31.08.2022

W 2023 r. będzie waloryzacja rent i emerytur na poziomie 113,8 proc. i wyższe bezrobocie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Zakłada on waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc. Rząd przewiduje też wzrost bezrobocia na koniec 2023 r. do 5,4 proc. Ostateczna wersja projektu ma zostać przyjęta pod koniec września.

30.08.2022

Z covidem w zakładach pracy znów będą walczyć tylko pracodawcy

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Do 30 września będą obowiązywały obostrzenia covidowe nakazujące noszenie maseczek w lecznicach i aptekach. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nowych - m.in. w zakładach pracy - Ministerstwo Zdrowia, póki co, wprowadzać nie zamierza, mimo wzrostu zachorowań. Odpowiedzialność konstytucyjna za zdrowie i życie pracowników ciąży więc na pracodawcach, którzy będą mieli trudne zadanie pogodzenia BHP z RODO.

30.08.2022

Brakuje maszynistów - rząd chce złagodzić wymagania zdrowotne

Prawo pracy

Minister infrastruktury chce zmniejszyć deficyt maszynistów kolejowych. Sposobem ma być złagodzenie wymagań zdrowotnych dla maszynistów i w efekcie zwiększenie liczby kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Według jego autorów nie obniży to poziomu bezpieczeństwa.

29.08.2022

Pół roku od wybuchu wojny w Ukrainie - niskie bezrobocie i rekordowa liczba zatrudnionych obcokrajowców

Rynek Prawo pracy Ukraina

Jak podał GUS, stopa bezrobocia w lipcu utrzymała się na rekordowo niskim poziomie 4,9 proc., czyli tym samym, co w czerwcu. Jeszcze nigdy na naszym rynku pracy nie było legalnie zatrudnionych tak wielu obywateli innych krajów. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawie 1,25 mln cudzoziemców jest zarejestrowanych do ubezpieczenia emerytalnego.

29.08.2022

Wraca debata o pracy w niedzielę, ale to problem nie tylko handlu

Prawo pracy

Minister pracy proponuje okrągły stół w sprawie handlu w niedziele, ale zastrzega, że może to być rozmowa tylko o przestrzeganiu tego zakazu. Tymczasem jest o czym rozmawiać, bo rządzący koncentrują się na wolnej niedzieli dla pracowników handlu, zapominając o potrzebach innych grup osób pracujących w dni wolne. Także o potrzebach firm, które np. w dni wolne muszą serwisować swoją infrastrukturę techniczną.

29.08.2022

Jak jest zaliczany niepełny wymiar etatu do stażu pracy?

Emerytury i renty Prawo pracy

Od 15 listopada 1991 r. wymiar czasu pracy nie może wpływać na prawo ubezpieczonego do emerytury, a staż pracy, niezależnie od tego, czy pracownik pracuje na 1/4, połowie czy całym etacie, jest zaliczany dokładnie tak samo, jak w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze godzin - zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

27.08.2022