Mobbing poziomy - pracodawca musi zapobiegać wykluczaniu przez zespół

Prawo pracy

Pominięcie pracownika przy organizacji wyjścia do knajpy, finansowanego przez pracodawcę, którego celem jest integracja zespołu, będzie przejawem nierównego traktowania, a jeśli sytuacja będzie się powtarzała – może być uznane za mobbing. Nawet jeżeli w imieniu pracodawcy organizuje je wskazany przez niego pracownik, nic nie zwalnia pracodawcy od przeciwdziałania takim praktykom.

23.01.2023

Są godziny graniczne pracy w niedziele i święta

Prawo pracy

Za pracę w niedziele i święto uznaje się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6:00 tego dnia a 6:00 dnia następnego. U pracodawcy może obowiązywać inny przedział godzinowy, ale musi to wynikać wprost z regulacji regulaminu pracy bądź obwieszczenia o czasie pracy. Brak zmiany kodeksowego rozkładu skutkować może uznaniem pracy realizowanej wcześnie rano np. w poniedziałek za pracę w niedzielę z wszystkimi tego skutkami rozliczeniowymi.

21.01.2023

Ferie zimowe jeszcze możliwe z bonem turystycznym

Domowe finanse

Do tej pory w całym kraju transakcje bonami turystycznymi przekroczyły kwotę 2,83 mld zł. Spośród 4.284.481 bonów, aktywowanych zostało 3.696.428, a nie aktywowano 588.053. Do tej pory w 100 proc. wykorzystano 2.626.136 bonów – wynika z danych ZUS. Ferie zimowe to dobra okazja na wykorzystanie bonu turystycznego na dziecko. Zwłaszcza, że bonami turystycznymi można płacić jeszcze tylko do końca marca.

20.01.2023

Rozwiązania i Perspektywy HR – X edycja największej konferencji w branży już 25 stycznia

HR

Sposoby skutecznego dotarcia do potencjalnych kandydatów pasywnych, techniki i narzędzia wspierające sourcing i marketing rekrutacyjny, budowa procesów HR, które wspierają doświadczenia kandydatów i pracowników oraz budowa zdrowego, wspierającego środowiska pracy to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie X jubileuszowej edycji największej konferencji w branży - Rozwiązania i Perspektywy HR.

20.01.2023

Zeznania świadków na piśmie pozostaną, mimo wielu wad i zastrzeżeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Czy zeznania świadków powinny być składane na piśmie? Prawnicy uważają, że nie. Bo, jak twierdzą, ta forma przesłuchania świadka wydłuża postępowanie, a same zeznania są z reguły lakoniczne i mają niewielką wartość dowodową. Co więcej, powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, tak jak niezwykle rzadko odbywa się „dosłuchanie” świadka na rozprawie.

20.01.2023

Nowa odsłona Pracuj.pl. Intuicyjna i łatwa rekrutacja

Rynek Prawo pracy HR

Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez prawie 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku.

19.01.2023

Emeryci walczą o dostęp do uzasadnień wyroków w sprawach ubezpieczeniowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emeryci alarmują: wiele wyroków w sprawach emerytalnych, w drugiej instancji, jest wydawanych bez pisemnego uzasadnienia. Chcąc poznać motywy sądu, rozważają składanie wniosków przynajmniej o udostępnienie nagrań lub stenogramów z rozpraw. Zdaniem prawników, udostępnienie nagrania z ogłoszenia wyroku, po jego ewentualnej anonimizacji, powinno być możliwe.

19.01.2023

Bezrobocie niskie, ale 42 proc. z nas boi się utraty pracy - raport

Rynek Prawo pracy

Jeszcze w styczniu 2022 r. straty zatrudnienia obawiało się zaledwie 27,7 proc. pracujących Polaków. Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały jednak, że na koniec roku odsetek ten wyniósł już 42 proc. - wynika z raportu Gi Group. Spadł natomiast odsetek osób spodziewających się wzrostu wynagrodzeń - z 54,5 proc. w styczniu do 35 proc. w listopadzie 2022 r.

18.01.2023

ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.

18.01.2023

Zawieszenie członkostwa w związkach przez kandydatów na rzeczników ds. etyki - MAP nie może zająć stanowiska

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki

Związki zawodowe prosiły RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.

18.01.2023

Rekrutacji w sektorze usług dla biznesu będzie nieco mniej – raport

Rynek Prawo pracy

Rosnąca presja płacowa oraz popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu w roku 2023 spodziewają się wyzwań związanych z pozyskiwaniem pracowników – wynika z najnowszego raportu płacowego Hays. Sytuacji pracodawców nie ułatwia kontynuacja silnej konkurencji o talent, dyktowanej rozwojem istniejących oraz powstawaniem nowych centrów w Polsce. Pomimo zmiany koniunktury gospodarczej, rekrutacje nadal planuje prowadzić aż 91 proc. pracodawców.

18.01.2023

Urlop bezpłatny zawiesza prawa i obowiązki stron stosunku pracy

Prawo pracy

Pracownik może ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego. Przyczyna skorzystania z niego powinna zostać dobrze uzasadniona, by skłonić pracodawcę do pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku. W trakcie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nadal trwa, ale zawieszeniu podlegają prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Tym samym pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia.

18.01.2023

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.01.2023

MZ i MF pracują nad uproszczeniem od 2024 roku podstawy wymiaru składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.

17.01.2023

Blaski i cienie procesu transformacji organizacji - badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie

Aż 85 proc. przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat brało udział w przynajmniej dwóch znaczących transformacjach ich organizacji – wynika z badania EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Równocześnie aż 67 proc. badanych stwierdza, że w analogicznym okresie przynajmniej jeden proces zmiany nie osiągnął zakładanych rezultatów.

17.01.2023

W 2023 roku nastąpi ponowny autozapis do PPK

Prawo pracy PPK

Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.

17.01.2023

Lewiatan: Przepisy o kontroli trzeźwości pracowników budzą wątpliwości

Prawo pracy

Wskazane jest bardziej przejrzyste określenie, w rozporządzeniu ministra zdrowia, warunków i metod przeprowadzania przez pracodawców badania trzeźwości pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badanie trzeźwości pracowników, szczególnie w mikro i małych firmach.

16.01.2023

Rekrutacje trwają zbyt długo, tracą na tym firmy i kandydaci - badanie

Rynek Prawo pracy HR RODO

Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, także w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników.

16.01.2023

Najwyższa pora na tworzenie planów urlopów

Prawo pracy

Pod koniec roku staramy się rozplanować urlopy na kolejny rok, jednak standardowo sprawa przesuwa się na pierwsze tygodnie kolejnego roku. Pracownicy nie przekazują propozycji albo nie da się z nimi szybko ustalić innych terminów, jeżeli ich propozycje nie mogą być zaakceptowane. Czy możemy tworzyć ostateczne plany w styczniu? Czy można przejść na plany kwartalne?

16.01.2023