Polacy wykorzystują teleporady do nadużywania L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Według danych GUS, w 2021 roku zrealizowano aż 48,6 mln teleporad w opiece podstawowej oraz 14,6 mln w opiece specjalistycznej. Teleporady są obecnie dostępne dla każdego, u kogo występują podejrzenia choroby. Teleporady to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba wychodzić z domu, ale niestety mimo wielu ułatwień, możliwość ta rodzi także nadużycia.

26.11.2022

Czy należy przychodzić do pracy będąc przeziębionym?

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Zmienna aura jesienno-zimowa sprzyja zachorowaniom. Objawy przeziębienia, takie jak katar czy kaszel, zwykle nie przeszkadzają pracownikom w stawianiu się w pracy. Co więcej, niekiedy stanowi to powód do dumy. Proszę zauważyć i docenić - zdaje się mówić przełożonemu pracownik - że pomimo choroby, nie szczędząc zdrowia, stawiam się w robocie, aby wypełnić swój pracowniczy obowiązek.

25.11.2022

ZUS: Sytuacja FUS stabilna, ale nadal będzie deficyt. Eksperci mówią o pętli zadłużenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W latach 2023–2027 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – twierdzi ZUS. Z najnowszej prognozy wynika, że w wariancie optymistycznym deficyt roczny FUS w 2023 r. wyniesie 54,9 mld zł, a w 2027 r. – 91,4 mld zł. Natomiast w wariancie pesymistycznym będzie to odpowiednio 75,7 mld zł i 143,8 mld zł.

25.11.2022

Rzecznik MŚP: Dlaczego PFR nie odpowiada na pytania o reklamacje?

Prawo pracy Małe i średnie firmy Tarcza finansowa

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podjął interwencję u premiera Mateusza Morawieckiego w związku z niewywiązywaniem się przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z obowiązku informowania zarówno Rzecznika MŚP, jak i przedsiębiorców o rozpatrywaniu złożonych do PFR reklamacji w 27 sprawach dotyczących subwencji finansowych w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 i 2.0.

25.11.2022

Co po pracy zdalnej? Kolejne innowacje w świecie pracy – badanie

Rynek Prawo pracy

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na rynku pracy. Praca zdalna, jeszcze niedawno będąca rzadkością, jest stałym elementem życia wielu firm. Polacy chętnie korzystaliby z 4-dniowego tygodnia pracy - zachęciłby on do rekrutacji 79 proc. badanych Pracuj.pl. To model, który jest testowany w wielu państwach. Coraz częściej dyskutuje się o kwestii wprowadzenia urlopu menstruacyjnego.

25.11.2022

PFR wzywa pracodawców do zawarcia umów o zarządzanie PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Wezwania są udostępniane w profilu informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) i zawierają link do specjalnego formularza. Wypełniając go, pracodawca będzie mógł poinformować Polski Fundusz Rozwoju o zawarciu umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi albo o przyczynie nie zawarcia tej umowy.

25.11.2022

Ustawa o waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku podpisana przez prezydenta

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada ona, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

24.11.2022

Emeryci mieszkający za granicą dostają 13 i 14 niższe niż w Polsce

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Polscy emeryci mieszkający w Niemczech nie otrzymują jednorazowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury, w pełnej wysokości. Świadczenia te są im wliczane do niemieckich świadczeń ustalanych na podstawie niemieckiej ustawy o rentach, co oznacza, że nie są one traktowane jako świadczenie stricte ubezpieczeniowe.

24.11.2022

Będzie świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zmarłych w związku ze służbą

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko

MSWiA chce wprowadzić świadczenie pieniężne dla małżonka funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła m.in. w związku ze służbą. Uprawnione do niego będą także dzieci oraz rodzice. Świadczenie ma przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc., a każdemu dziecku i rodzicom w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.

23.11.2022

Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków

Prawo pracy BHP

Informacje o kłopotach energetycznych związanych z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne rodzą obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach. Obowiązki w tym zakresie określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.

23.11.2022

Pracodawca może zwolnić pracownika online, musi tylko zadbać o procedury

Prawo pracy

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę na służbowego e-maila, a także przekazywanie samej informacji w trakcie spotkania na Teamsie czy Zoomie, to coraz powszechniejsza praktyka pracodawców. W ten sposób zwalniani są pracownicy zwłaszcza w ramach zwolnień grupowych, ale nie tylko, bo także ci pracujący zdalnie czy w terenie. Ważne jest, by wypowiedzenia online były podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

23.11.2022

GUS: W 2021 r. Polska wydała prawie 277,3 mld zł na świadczenia emerytalno-rentowe

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2021 roku emerytury i renty przeciętnie miesięcznie pobierało 9 280,6 tys. osób, a łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce wyniosła 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4 proc. w porównaniu do 2020 r. – podał GUS. Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., wypłacane były w województwach: śląskim – 31 531,2 mln zł i mazowieckim – 27 687,9 mln zł, a najniższe w województwie podlaskim – 4 518,7 mln zł.

22.11.2022

ZUS przypomina przedsiębiorcom o deklaracjach

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

22.11.2022

Urlop opiekuńczy, czyli mocna ochrona pracownika i komplikacje dla pracodawcy

Prawo pracy

Wcześniejsze złożenie wniosku o urlop opiekuńczy wystarczy, by pracownik podlegał ochronie przed zwolnieniem z pracy. Ile dni przed planowanym urlopem – nie wiadomo, bo projekt ustawy o tym nie mówi. Gdyby to było maksymalne 21 dni, jak przy urlopie rodzicielskim, to przy rozbiciu urlopu na 5 poszczególnych dni, zyska on w sumie 110 dni ochrony, czyli około 3,6 miesiąca w roku.

22.11.2022

Lewiatan: Firmy sięgają po zwolnienia pracowników dopiero w ostateczności

Rynek Prawo pracy

Sytuacja na rynku pracy wciąż wydaje się w miarę stabilna. Jego odporność na zawirowania krajowe i międzynarodowe wynika z faktu, że często jako ostatni reaguje na spowolnienie gospodarcze. Bezrobocie w październiku br. wyniosło 5,1 proc. – przypomina Konfederacja Lewiatan.

21.11.2022

28 listopada poznamy zwycięzców konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” odbędzie się na oficjalnej gali 28 listopada br. Organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut ESG i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - nagrodzą firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe rozwiązania. Wyróżnienia zostaną przyznane w sześciu kategoriach.

21.11.2022

Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – interwencja RPO

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wobec ich całkowitej nieściągalności, ZUS może taką należność umorzyć. Uzależnienie umorzenia od nieściągalności nie dotyczy ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Według niego, rozporządzenie określające przesłanki umorzenia w takiej sytuacji może być jednak niezgodne z ustawą.

21.11.2022

Już obowiązują przepisy o korektach i zasadach zwrotów w PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, weszły w życie nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest określenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają być zwracane nienależne wpłaty do PPK. To efekt nowelizacji przepisów z maja 2022 r. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

21.11.2022

RPO: Sytuacja osób 50+ w pracy tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Prawo pracy

Dyskryminacja osób 50+ na rynku pracy ze względu na wiek w świetle badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i stan debaty o konwencji o prawach osób starszych to niektóre tematy, o których rozmawiano w trakcie zdalnego posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Temat ageizmu na rynku pracy będzie kontynuowany w pracach Komisji w 2023 roku.

18.11.2022

Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy

Prawo pracy

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tym samym będą mogły nimi być nie tylko dni powszechne, ale również niedziele i święta, jeżeli ze względu na rodzaj pracy lub system czasu pracy pracownik jest obowiązany świadczyć pracę także w te dni.

18.11.2022