Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu

Prawo pracy BHP Zarządzanie

Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22-23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Organizatorzy przedstawią wiele przykładów, przybliżą analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.

16.09.2022

Pracodawca i pracownik mogą zmienić wysokość swoich wpłat do PPK

Prawo pracy Finanse PPK

Oprócz wpłat podstawowych do pracowniczego planu kapitałowego zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych, których wysokość mogą później zmieniać. Pracownik, po spełnieniu określonych warunków, może ponadto obniżyć wysokość swojej wpłaty podstawowej do PPK.

16.09.2022

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku do 3600 zł - jest rozporządzenie

Domowe finanse Prawo pracy Prawo gospodarcze

Ukazało się rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Jak poinformowano po decyzji rządu, na podwyżki na tej podstawie może liczyć ponad 3 mln pracowników.

15.09.2022

Wyższe wynagrodzenie dla młodocianych pracowników dopiero za rok

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada podniesienie od września 2023 r. minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników o 3 punkty procentowe. Ten niewielki wzrost spowodowany jest ograniczonymi środkami z Funduszu Pracy. Obecnie niskie stawki wynagrodzenia uczniów szkół branżowych nie zachęcają do nauki zawodu u pracodawcy, a wysokość płacy nie jest zależna od nabytych umiejętności.

15.09.2022

Inspekcja pracy ma coraz więcej skarg w sprawie mobbingu. Najwięcej - w stolicy

Prawo pracy

W pierwszej połowie br. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 1003 skargi dotyczące mobbingu - podaje Główny Inspektorat Pracy. Od stycznia do czerwca najwięcej zgłoszeń było w stolicy, w Katowicach oraz w Gdańsku. Zestawienie zamyka Białystok, Zielona Góra i Olsztyn. PIP przeprowadziła 775 kontroli. W 2021 roku było ich 1666, w 2020 roku - 1538, a w 2019 roku – 1081.

15.09.2022

Wymiar czasu pracy i zakres realizowanych czynności w umowie na zastępstwo

Prawo pracy

Osoba zatrudniona na podstawie tzw. umowy na zastępstwo nie musi mieć identycznego wymiaru czasu pracy oraz zakresu zadań jak osoba zastępowana. Różnice w tym zakresie nie mogą jednak prowadzić do sytuacji, w której faktycznie przestajemy mówić o zastępowaniu nieobecnego pracownika. Tak będzie np. wówczas, gdy wymiar czasu pracy zastępującego będzie znacząco większy niż osoby zastępowanej.

15.09.2022

Nowa ustawa ma uprościć zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Zwiększenie wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. Podmiot zatrudniający cudzoziemca będzie tylko powiadamiał o tym organ, który udzielił zezwolenia na pracę.

15.09.2022

Parlament Europejski uchwalił przepisy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników

Prawo pracy Prawo unijne

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach Unii mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych - zdecydował w środę Parlament Europejski. Stosunkiem głosów 505 za do 92 przeciw i przy 44 wstrzymujących się od głosu, PE przyjął tego dnia nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej.

14.09.2022

Raport: OFE mogą być nieopłacalne dla instytucji finansowych

Emerytury i renty Finanse

Perspektywa funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w stanie niezmienionym zakłada, że OFE stopniowo będą miały coraz mniej członków oraz coraz niższe aktywa. Z czasem staną się produktem nieopłacalnym dla instytucji finansowych – może to już mieć miejsce w najbliższych dekadach XXI wieku – wynika z najnowszego raportu Instytutu Emerytalnego.

14.09.2022

Sejm nie będzie pracował nad minimalną emeryturą dla każdego

Emerytury i renty Finanse

Sejm nie podejmie prac nad przepisami, które miałyby z definicji zapewnić minimalną emeryturę wszystkim osobom osiągającym wiek emerytalny. Sejmowa Komisja ds. petycji zadecydowała o nieuznaniu żądania zawartego w petycji, autor której apelował o takie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych.

14.09.2022

Przywileje dla Ukraińców ze specustawy wojennej nie zadziałały, bo jest ustawa antycovidowa

Rynek Prawo pracy Ukraina

Pracodawcy zastanawiają się, który przepis przy ustalaniu legalności pobytu cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy, ma pierwszeństwo. Bo obowiązują przepisy dwóch różnych ustaw, a w przypadku Ukraińców, co potwierdza serwisowi Prawo.pl MSWiA, doszło wręcz do zbiegu uprawnień. Zdaniem prawników to, które przepisy zadziałają, zależy od decyzji rządu, który powinien ją podjąć do końca roku.

14.09.2022

Jak otrzymać emeryturę czy rentę po zmarłym?

Domowe finanse Emerytury i renty

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jednak członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury czy renty, jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

13.09.2022

W Sejmie ruszyły prace nad pracą zdalną i kontrolą trzeźwości pracowników

Prawo pracy

We wtorek, 13 września 2022 roku, w południe rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Posłowie dyskutują nad rządowym projektem wprowadzającym pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Prace nad projektem mają zacząć się na następnym posiedzeniu podkomisji.

13.09.2022

Raport: Zwolnienia pracowników to ostateczność w ratowaniu firmy

Rynek Prawo pracy

Niemal połowa badanych przedsiębiorców, żeby zachować stabilność finansową swojej firmy, jest gotowa zrezygnować z usług firm zewnętrznych, a 22 proc. jest gotowych obniżyć jakość swoich produktów lub usług albo ograniczyć zakres oferty. Ostatnim środkiem, po jaki będą skłonni sięgnąć przedsiębiorcy w kłopotach, są zwolnienia pracowników.

13.09.2022

Raport. Dobry pracodawca na trudne czasy

Rynek Prawo pracy

Mniej niż połowa ankietowanych Polaków czuje, że efekty ich pracy są doceniane przez pracodawcę - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Trudno się więc dziwić, że w ciągu ostatnich dwóch lat miejsce zatrudnienia zmienił co trzeci badany. Dla 78 proc. badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy a dla 75 proc. istotna jest dobra reputacja pracodawcy.

13.09.2022

Posłowie chcą dostępu związkowców do algorytmów określających normy pracy

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Pracodawcy będą musieli na wniosek zakładowej organizacji związkowej udzielić informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

13.09.2022

Co trzeci pracownik planuje zmienić zawód - najchętniej zostałby programistą

Rynek Prawo pracy

29 proc. polskich pracowników planuje się przebranżowić. Krakowska firma WEBCON sprawdziła, w jakich zawodach Polacy widzieliby swoją przyszłość. Na czele rankingu znalazł się programista, na którego wskazało 11 proc. badanych. W tym fachu kusi przede wszystkim wysokie wynagrodzenie (55 proc.), możliwość pracy zdalnej (46 proc.) i stabilność zatrudnienia (38 proc.).

12.09.2022

GUS: Więcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy, ale wskaźnik wypadkowości spadł

Prawo pracy BHP

W pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2,6 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się jednak liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. – podał w poniedziałek GUS.

12.09.2022

Badanie: Pensje w górę czy w dół? Umiarkowany optymizm Polaków

Rynek Prawo pracy Finanse

Prawie dwukrotnie w porównaniu z początkiem roku zwiększył się odsetek pracujących Polaków, którzy deklarują, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału. Także ponad dwukrotnie zmalał odsetek tych, którym zmniejszono wynagrodzenia. Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian.

12.09.2022

Raport: Umowa i etat najważniejsze w poszukiwaniu pracy

Rynek Prawo pracy

Niezależnie od wykonywanego zawodu, najważniejszymi dla pracowników cechami poszukiwanej pracy są umowa o pracę (59 proc.) oraz pełny etat (55 proc.) – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie OLX. Oprócz formy zatrudnienia istotne są także elastyczny czas pracy i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków.

12.09.2022