Celem projektu jest uchylenie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941). Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, autor założeń, ustawa o CIE wprowadziła rozwiązania, które nie zapewnią kompleksowej realizacji założonego celu, jakim jest poprawa świadomości emerytalnej i zachęta do efektywnego oszczędzania na przyszłość. Resort zwraca także uwagę, że rozwiązania te generują bardzo wysokie koszty dla budżetu państwa. Wskazuje także, że to Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi działania w obszarze edukacji społeczeństwa w zakresie oszczędzania na cele emerytalne.

Zobacz również: Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej weszła w życie

Dodatkowo, proponowane rozwiązania systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, wymagające kompetencji cyfrowych, mogą wykluczyć część społeczeństwa z dostępu do informacji zgromadzonych w CIE. Proponowane rozwiązanie polega na uchyleniu ustawy o CIE. Uchylenie ustawy o CIE jest uzasadnione ograniczaniem wydatków z budżetu państwa. Ocena efektywności kosztowej budowy CIE wykazała, że generuje ona bardzo wysokie koszty w stosunku do ewentualnych spodziewanych korzyści. Jednocześnie informacja emerytalna będzie rozwijana w ramach istniejących rozwiązań.