Stanecki był dyrektorem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ma kwalifikacje specjalisty BHP i kwalifikacje pedagogiczne.

Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Łódzkiej i studia podyplomowe pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi.

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Przez blisko 20 lat pracował w Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto jako radca prawny przez dziewięć lat był wykładowcą na studiach podyplomowych z bhp w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. (kk/pap)

Zobacz również: Główny Inspektor Pracy chce większych kompetencji dla PIP