Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych oraz odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. Przypomniała o tym właśnie Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

 

Woda do celów higienicznych

Wskazała również, że pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych. Z kolei przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia odpowiedniej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

 

Sprawdź również książkę: Apteczka prawna - Lex bez łez >>


Czytaj w LEX: Przydział posiłków i napojów profilaktycznych - poradnik na przykładach >

Klimatyzacja i wentylacja

Jak przypomina PIP, należy zapewnić, aby urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne były sprawne i czyste. Klimatyzacja i wentylacja nie może powodować przeciągów ani wyziębień pomieszczeń pracy. Co istotne, strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Z kolei, okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem np. w rolety lub żaluzje.

Czytaj też w LEX: Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne >

Organizacja pracy na zewnątrz

Pracodawca, dokonując oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na zewnątrz, powinien uwzględnić narażenie pracownika na promieniowanie słoneczne i zapewnić odpowiednie środki profilaktyczne np. ochronę głowy, odzież ochronną przez którą przenika mniej promieni słonecznych oraz krem z filtrem zabezpieczający przed promieniowaniem UV. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w miejscu zacienionym i zadaszonym. Pracodawcy mogą wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom odpoczynek i regenerację sił. Firmy mogą też zadecydować o skróceniu czasu pracy podczas trwających upałów. Co istotne, skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Czytaj w LEX: Mikroklimat w środowisku pracy - klimatyzacja >

Temperatura w biurze

Przepisy nie regulują maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Wyjątkiem jest praca wykonywana na dźwigach. Temperatura w kabinie żurawia nie może być niższa niż 18°C ani przekraczać 28°C.

Państwowa Inspekcja Pracy zaznacza także, że nie wolno zatrudniać pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30⁰C, a wilgotność względna powietrza – 65 proc.

Zobacz również: W Polsce coraz goręcej – maksymalna temperatura w środowisku pracy do uregulowania >>