W ramach tych programów z różnych dostępnych form wsparcia, takich jak staże i szkolenia korzystają kobiety z Ukrainy szukające w Polsce bezpieczeństwa i szans na rozwój dla siebie i swoich rodzin.

W kwietniu br. resort przyznał kolejne dodatkowe środki – 100 562 500 zł z Funduszu Pracy na aktywizację prawie 17 tysięcy bezrobotnych w odpowiedzi na ponad 400 wniosków powiatowych urzędów pracy ze wszystkich województw.

Czytaj w LEX: Staż dla bezrobotnego >

Środki posłużą aktywizacji różnych grup bezrobotnych, między innymi:

  • rodziców powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz opiekunów osób niepełnosprawnych;
  • osób niepełnosprawnych oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
  • osób zamieszkujących na wsi;
  • bezrobotnych w regionach o wyższej stopie bezrobocia;
  • długotrwale bezrobotnych kobiet;
  • osób z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).

Wsparcie inicjatyw samorządowych określonych kierunkowo przez Ministra jest przykładem współpracy rządu z samorządem terytorialnym.

Czytaj w LEX: Zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Przedwczesna dezaktywizacja zawodowa? >

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Kazimierz Jaśkowski

Sprawdź