ZUS przypomina przedsiębiorcom o deklaracjach

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

22.11.2022

Urlop opiekuńczy, czyli mocna ochrona pracownika i komplikacje dla pracodawcy

Prawo pracy

Wcześniejsze złożenie wniosku o urlop opiekuńczy wystarczy, by pracownik podlegał ochronie przed zwolnieniem z pracy. Ile dni przed planowanym urlopem – nie wiadomo, bo projekt ustawy o tym nie mówi. Gdyby to było maksymalne 21 dni, jak przy urlopie rodzicielskim, to przy rozbiciu urlopu na 5 poszczególnych dni, zyska on w sumie 110 dni ochrony, czyli około 3,6 miesiąca w roku.

22.11.2022

Lewiatan: Firmy sięgają po zwolnienia pracowników dopiero w ostateczności

Rynek Prawo pracy

Sytuacja na rynku pracy wciąż wydaje się w miarę stabilna. Jego odporność na zawirowania krajowe i międzynarodowe wynika z faktu, że często jako ostatni reaguje na spowolnienie gospodarcze. Bezrobocie w październiku br. wyniosło 5,1 proc. – przypomina Konfederacja Lewiatan.

21.11.2022

28 listopada poznamy zwycięzców konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” odbędzie się na oficjalnej gali 28 listopada br. Organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut ESG i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - nagrodzą firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe rozwiązania. Wyróżnienia zostaną przyznane w sześciu kategoriach.

21.11.2022

Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – interwencja RPO

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wobec ich całkowitej nieściągalności, ZUS może taką należność umorzyć. Uzależnienie umorzenia od nieściągalności nie dotyczy ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Według niego, rozporządzenie określające przesłanki umorzenia w takiej sytuacji może być jednak niezgodne z ustawą.

21.11.2022

Już obowiązują przepisy o korektach i zasadach zwrotów w PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, weszły w życie nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest określenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają być zwracane nienależne wpłaty do PPK. To efekt nowelizacji przepisów z maja 2022 r. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

21.11.2022

RPO: Sytuacja osób 50+ w pracy tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Prawo pracy

Dyskryminacja osób 50+ na rynku pracy ze względu na wiek w świetle badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i stan debaty o konwencji o prawach osób starszych to niektóre tematy, o których rozmawiano w trakcie zdalnego posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Temat ageizmu na rynku pracy będzie kontynuowany w pracach Komisji w 2023 roku.

18.11.2022

Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy

Prawo pracy

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tym samym będą mogły nimi być nie tylko dni powszechne, ale również niedziele i święta, jeżeli ze względu na rodzaj pracy lub system czasu pracy pracownik jest obowiązany świadczyć pracę także w te dni.

18.11.2022

GUS: Najwyższe zarobki na Mazowszu, najniższe na Warmii i Mazurach

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku odnotowane zostało w województwie mazowieckim i wyniosło 6735,13 zł. – podał w piątek, w obwieszczeniu, Główny Urząd Statystyczny. Najniższe wynagrodzenie było natomiast w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosło 4884,89 zł.

18.11.2022

ZUS ogłosił listę rankingową w konkursie o dofinansowanie poprawy bhp

Prawo pracy BHP Spółki Małe i średnie firmy Finanse

ZUS opublikował listę rankingową projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2023 r. Na 1935 podmiotów na liście, zakwalifikowanych zostało 1098.

18.11.2022

Lawinowo rośnie liczba emerytów, którym budżet dopłaca do minimalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W 2021 roku budżet państwa wydał prawie 180,8 mln zł na wyrównanie 72,2 tysiącom emerytów z nowego systemu, wypłacanych im świadczeń do poziomu emerytury minimalnej – ustalił serwis Prawo.pl. To najwyższa kwota, jaką od 1999 r., czyli od wprowadzenia reformy emerytalnej, dopłaciło państwo do emerytur niższych niż ustawowa emerytura minimalna. A i tak nie są to pełne dane.

18.11.2022

Sejm uchwalił ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Prawo pracy Małe i średnie firmy

Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. W środę wieczorem Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Jak twierdzi rząd, który przygotował przepisy, pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji.

17.11.2022

Zaangażowani, ale nie zmotywowani. Polacy w pracy – badanie

Rynek Prawo pracy

Polacy mają problemy z zaangażowaniem w pracy – to opinia krążąca od lat w polskiej dyskusji o zatrudnieniu. Najnowsze badanie Pracuj.pl wskazuje, że nie jest z tym tak źle. Zaangażowanie się w bieżące obowiązki deklaruje aż 79 proc. respondentów serwisu. Jednak jednocześnie badanie wskazuje na kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia.

17.11.2022

Praca zdalna - nowelizacja gotowa do uchwalenia przez Sejm

Prawo pracy

Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

16.11.2022

Szwed: 22 tys. kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, musi czekać 5 lat na pieniądze z IKZE

Domowe finanse Emerytury i renty PIT

Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet, które przeszły na emeryturę i muszą poczekać 5 lat na skorzystanie ze środków z IKZE. Nie wiemy jednak, ile z nich podjęło pracę – powiedział w środę w Sejmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Zauważył, że średni wiek przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi 60 lat i 7 miesięcy.

16.11.2022

Wycofanie pieniędzy z PPK nie zawsze wiąże się z pomniejszeniami

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków gromadzonych w tym programie. Jeśli jednak wycofa je przed osiągnięciem 60. roku życia, co do zasady będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Chyba że zwrot będzie dotyczył środków przypadających po zmarłym uczestniku PPK lub otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

16.11.2022

FPP: Dobrowolny ZUS to zły pomysł - grozi zdemolowaniem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Federacja Przedsiębiorców Polskich stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce dobrowolności w podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Stanowiłoby to zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych - powszechności. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe tworzenie fikcyjnych działalności gospodarczych, założonych jedynie dla uniknięcia płacenia składek.

15.11.2022

Stereotypy do lamusa - co rzeczywiście dzieli a co łączy pokolenia

Rynek Prawo pracy

Zróżnicowane pokoleniowo zespoły to przepis na dobrze prosperującą firmę - twierdzą zgodnie eksperci. To także odpowiedź na wyzwania obecnego rynku pracy, na którym w obliczu starzejącego się społeczeństwa polityka diversity & inclusion nabiera jeszcze większego znaczenia.

15.11.2022

NSA: Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych dla innych osób niż spokrewnione w I stopniu, uzależnione od orzeczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez współmałżonka albo rodziców - orzekł w uchwale 14 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.

15.11.2022

Rynek Pracy - zmiany i trendy w październiku 2022 według OLX Praca

Rynek Prawo pracy

Rynek pracy nadal się kurczy. Pracodawcy w październiku opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu r/r i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Pesymizm pracodawców jest szczególnie widoczny w tworzeniu nowych miejsc pracy – świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem OLX w październiku było aż o 20 proc. mniej r/r. Rośnie za to liczba poszukujących i liczby odpowiedzi na ogłoszenia.

14.11.2022