Hałas w środowisku pracy musi być pod kontrolą

Prawo pracy BHP

Ekspozycja na hałas przekraczający 80 dB jest możliwa bez uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy lub ograniczania czasu pracy. W przypadku przekroczenia wartości progów działania, pracodawca jest obowiązany zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

02.07.2021

Rząd poprawia "emerytury czerwcowe", ale nie dla wszystkich

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm, zgodnie z wolą rządu, zdecydował, że przy ustalaniu emerytur w czerwcu waloryzacja składek ma być dokonywana w taki sam sposób, jak w maju czy w lipcu, jeśli będzie korzystniejsza dla ubezpieczonego. Ale tylko dla tych, którzy przejdą na emeryturę po 31 maja 2021 r. Nowe zasady przeliczenia, choć będą działały wstecz, to nie obejmą osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019.

02.07.2021

Opóźnienia wypłat z ubezpieczenia chorobowego - RPO interweniuje w ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczeni skarżą się na ZUS, że spóźnia się z wypłatami świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, nawet o kilka miesięcy. RPO wystąpił w czwartek do ZUS z pytaniem o to, co robi Zakład, by wyeliminować takie przypadki. ZUS przekazał Prawo.pl, że większość zasiłków chorobowych wypłaca w terminie, w ciągu 30 dni od daty wpływu ostatniego dokumentu niezbędnego do ustalenia uprawnień do zasiłku.

01.07.2021

Lewiatan apeluje o ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Prawo pracy

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. I proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów,

01.07.2021

NIK krytycznie o uznawaniu kwalifikacji cudzoziemców spoza UE

Prawo pracy

Dotychczasowe działania okazały się niewystarczające - nadal nie mamy spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców wykształconych poza Unią Europejską. To nie zachęca ich do szukania pracy w Polsce. W efekcie sytuacja na rynku pracy nie tylko się nie poprawiła, ale też nie udało się zahamować niekorzystnych trendów - twierdzi NIK.

01.07.2021

Raport: Długa lista zaniedbań osłabia polski system emerytalny

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Obniżenie wieku emerytalnego, brak zachęt do dalszej pracy zamiast emerytury i porażka wdrożenia PPK - to tylko niektóre działania, które negatywnie wpłynęły na system emerytalny w Polsce – twierdzą eksperci Instytutu Emerytalnego. Ich zdaniem konieczna jest poważna debata publiczna o tym, jak uniknąć katastrofy tego systemu i niskich świadczeń w przyszłości.

01.07.2021

Lewiatan: Pracodawcy chcą się przygotować na czwartą falę zakażeń

Prawo pracy BHP Koronawirus

W przypadku wystąpienia czwartej fali zakażeń, za kilka tygodni może czekać nas powrót obostrzeń pandemicznych. Przedsiębiorcy uważają, że zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest w tej chwili priorytetem. Warto więc rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być pomocne w walce z pandemią - podkreśla Konfederacja Lewiatan.

30.06.2021

MRiPS: Do 2030 r. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych ma wzrosnąć do 40 proc.

Prawo pracy

Obecnie pracuje 28,3 proc. osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby do roku 2030 ten wskaźnik wzrósł do 40 proc. – powiedział wiceminister Paweł Wdówik w trakcie zorganizowanej w Wilnie konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowano ją pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy.

30.06.2021

Od lipca w poniedziałki ZUS dłużej otwarty dla klientów

Ubezpieczenia społeczne

Od początku lipca w każdy poniedziałek sale obsługi klientów w ZUS będą otwarte do godz. 18:00. Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest coraz lepsza, dlatego ZUS przywraca w poniedziałki wydłużone godziny pracy. W pozostałe dni robocze, czyli od wtorku do piątku, obsługa odbywać się będzie w dotychczasowych godzinach, czyli od godz. 8:00 do godz. 15:00.

30.06.2021

Rośnie liczba wydawanych zezwoleń dla Ukraińców

Prawo pracy

W maju br. o prawie 40 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy wydanych Ukraińcom, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jeszcze większe wzrosty dotyczą zgód na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE i zezwoleń na pobyt stały. Wyniosły odpowiednio ponad 90 proc. i blisko 55 proc. Najwięcej pozytywnych decyzji w tych sprawach wydał wojewoda mazowiecki

30.06.2021

Nowy urlop rodzinny wypchnie z rynku pracy kolejne grupy, ale tylko pracowników

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Posłowie chcą, by pracownicy mający co najmniej 6-miesięczny staż pracy mogli skorzystać z 12. miesięcznego urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. W tym czasie ZUS będzie im wypłacał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Eksperci mają wiele zastrzeżeń do przepisów, choć przyznają, że idea jest słuszna.

30.06.2021

Projekt ustawy - więcej praw dla pracujących na morzu

Prawo pracy Prawo unijne

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra infrastruktury. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Chodzi m.in. zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.

29.06.2021

Lewiatan: Pracodawcy chcą mieć prawo do badania trzeźwości pracowników

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania

29.06.2021

ZUS: Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku w ramach tarczy 9.0.

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa

Dziś, 30 czerwca 2021 roku, upływa czas na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 roku oraz za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku. Wnioski można składać tylko elektroniczne, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

29.06.2021

Rząd chce uzupełnić zasoby na rynku pracy cudzoziemcami

Prawo pracy

Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach oraz robotników wykwalifikowanych oraz zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji to elementy polityki migracyjnej. Rząd opublikował założenia

29.06.2021

Badanie: Wykształcenie odgrywa kluczową rolę w kwestii dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Prawo pracy

Prawie 40 proc. rodaków zamierza pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niewiele mniejsza jest grupa, która nie ma takich planów. Niezdecydowany jest niemal co trzeci badany. Wśród Polaków będących powyżej 60. roku życia przeważają osoby niezainteresowane dalszą aktywnością na rynku pracy. Chęć kontynuowania kariery deklarują głównie osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe

29.06.2021

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – pakiet relokacji dobrą praktyką

Prawo pracy

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na emigrację zarobkową, szukając stabilizacji w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowią nasi wschodni sąsiedzi – obywatele Ukrainy. Przybywając do naszego kraju, stawiają czoła różnym wyzwaniom, także zawodowym. Dlatego tak ważne jest minimalizowanie barier w podjęciu zatrudnienia przez osoby z mniejszych miejscowości lub z innych krajów.

29.06.2021

Pracownicy tracą chorobowe przez nieprawidłowe adresy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

ZUS nie wie, ile adresów na zwolnieniach lekarskich jest nieprawidłowych. Zmiany prawa, do której doszło 1 stycznia 2019 r., nie zauważyło wielu pracowników - w efekcie przez błędny adres na L-4, ubezpieczeni tracą prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zdaniem ekspertów, konieczna jest nie zmiana przepisów, lecz akcja informacyjna, którą powinien przeprowadzić Zakład.

29.06.2021

Wiceminister Michałek: Składka zdrowotna przejdzie do ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Trzeba oddzielić składkę zdrowotną od kwestii rejestracji bezrobotnego - powiedziała w poniedziałek Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. I zapowiedziała, że rząd pracuje nad przeniesieniem składki zdrowotnej do ZUS. To element reformy instytucji i prawa rynku pracy, jaką rząd konsultuje obecnie z urzędami pracy i hufcami pracy.

28.06.2021

Lewiatan: Pandemia nie zahamowała wzrostu płac

Prawo pracy

W I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat – podał w poniedziałek GUS. Okazuje się, że sytuacja na rynku pracy powoli wraca do tej, jaką znamy sprzed pandemii COVID-19. Jednak pandemia przyspieszyła niektóre procesy, ujawniła również niedostatki w politykach publicznych, szczególnie w zakresie opieki.

28.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski