ZUS: Aktywowano bony turystyczne na kwotę ponad 2 mld zł

Domowe finanse

Do tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Jednocześnie ZUS zarejestrował 1,3 mln płatności na kwotę ponad 930 mln złotych – podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z bonu skorzystali już opiekunowie ponad 3,5 mln dzieci.

20.07.2021

Jest projekt transformacji górnictwa uwzględniający umowę społeczną

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem jest jego dalsza restrukturyzacja branży. Nowe przepisy mają umożliwić skorzystanie z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.

20.07.2021

Praca zdalna największym wyzwaniem dla zarządzających

Prawo pracy

Utrzymanie mobilizacji i integracji przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych - zabrakło takich umiejętności, jak dbanie o pracowników mimo oddalenia oraz egzekwowanie i rozliczanie zadań. Z tego powodu, z wieloma menedżerami pracodawcy się rozstali.

20.07.2021

Lewiatan: Płace rosną coraz szybciej

Rynek Prawo pracy

W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8 proc., czyli o 516 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem ekspertów, prawie 10 proc. wzrost pensji to efekt także niewystarczającej podaży pracowników.

19.07.2021

Analiza: Zasiłki dla bezrobotnych - skąpy system, niewystarczająca reforma

Pomoc społeczna

Zasiłki dla bezrobotnych, mimo zmian wprowadzonych w 2020 i 2021 roku, nadal nie spełniają międzynarodowych standardów, pozostają trudno dostępne i utrzymują się na skandalicznie niskim poziomie - twierdzi prof. Ryszard Szarfenberg. I zaleca nie tylko zwiększyć wysokość zasiłków, ale i stworzyć bodźce ekonomiczne dla gmin, aby korzystały z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

19.07.2021

500 plus także dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Ubezpieczenia społeczne

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie mogą ubiegać się o tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Zezwala na to ustawa z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która obowiązuje od 1 października 2019 roku.

19.07.2021

Rząd szykuje zmiany w PPE, IKE i IKZE

Emerytury i renty Finanse

Zniesienie najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających pracodawców w prowadzeniu PPE, uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru to niektóre ze zmian,

17.07.2021

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.

17.07.2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy (IALI) ma nowe władze

Prawo pracy BHP

15 lipca 2021 r., na posiedzeniu w trybie online, Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza generalnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

16.07.2021

Praca hybrydowa może zdezorganizować funkcjonowanie firmy

Prawo pracy BHP

Wciąż nie ma zmian w kodeksie, więc pracodawcy próbują sami regulować pracę hybrydową, by zapanować nad organizacją firmy. Swoboda dana pracownikom w wyborze dni pracy zdalnej w biurze i poza nim rodzi trudności w zebraniu całego zespołu, gdy istnieje taka potrzeba. Eksperci radzą określanie zasad w regulaminie pracy, by pracodawca miał możliwość wezwać pracownika do biura

16.07.2021

Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Podobnie jak w ubiegłym roku, stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Tegoroczna informacja odwzorowuje stan naszych środków zapisanych zarówno na koncie, jak i na subkoncie w Zakładzie, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

15.07.2021

KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie marynarzy

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.

15.07.2021

ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

15.07.2021

Przez prawo do emerytury stażowej pracownicy mogą stracić ochronę przedemerytalną

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Wprowadzenie proponowanych emerytur stażowych nie zmieni zasad ochrony przedemerytalnej. W efekcie pracownicy, którzy uzyskają staż pracy zanim osiągną wiek kwalifikujący ich do ochrony przedemerytalnej, mogą być wypychani z rynku pracy. Od pracodawcy zależeć będzie, czy pracownik będzie mógł pracować dłużej na swoją wyższą emeryturę, czy nie.

15.07.2021

MI: Projekt wdrażający Pakiet Mobilności przyjęty przez Komitet Ekonomiczny RM

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu ma wkrótce zostać wpisany projekt ustawy, który ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijny Pakiet Mobilności. We wtorek projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jak twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, nowe regulacje na pewno zmienią zasady funkcjonowania rynku transportowego.

14.07.2021

OPZZ: Unijna dyrektywa w sprawie płac minimalnych wymaga zmiany

Domowe finanse Prawo pracy Prawo unijne

Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie przewiduje określonego celu podniesienia płacy minimalnej ani skutecznych narzędzi zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych - twierdzi OPZZ. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała państwa członkowskie do odrzucenia niekorzystnych zmian.

14.07.2021

Przeglądy kadr - firmy oceniają pracę zdalną i szykują się do czwartej fali pandemii

Prawo pracy HR

Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się swoim pracownikom i coraz częściej oceniają efekty ich pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Nowością są – wprowadzane w firmach obok ocen półrocznych i rocznych - oceny kwartalne. Eksperci przyznają, że pracodawca ma prawo oceniać wyniki pracy, a słabe lub niezadawalające go - mogą być powodem zwolnienia.

14.07.2021

BCC pozytywnie ocenia rządowy projekt polityki migracyjnej

Prawo pracy

Opracowanie „Polityki migracyjnej Polski” daje nadzieję, że zostanie wdrożona poprzez istotną reformę rynku pracy oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – ocenia Business Centre Club. Choć, jak twierdzi, powinna była ona powstać co najmniej 4 lata temu i w tym czasie powinna być już realizowana,

13.07.2021

Rząd proponuje bardziej efektywne formy aktywizacji zawodowej

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kontynuuje prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Jego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców. Iwona Michałek, wiceszefowa resortu, spotkała się we wtorek w Piasecznie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z województwa mazowieckiego.

13.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski