Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował „Informację o wybranych świadczeniach pieniężnych” na październik 2023 r. Wynika z niej, że w okresie od stycznia do października 2023 roku przeciętnie miesięcznie w ubezpieczeniu zdrowotnym ubezpieczonych było 16 576,2 tys. osób fizycznych (tylko w październiku - 16 135,8 tys. osób). W analogicznym roku było to 16 989,6 tys. osób przeciętnie miesięcznie, a w październiku 2022 r. - 16 983,4 tys. osób.

Czytaj również: W okresie od stycznia do września 2023 r. ZUS przeprowadził 336,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich>>

 

Chorujemy mniej, ale rosną wydatki związane z absencją

Jeśli chodzi o absencję chorobową ogółem, czyli dni absencji chorobowej uwzględniające łącznie dane o zasiłkach chorobowych finansowanych z FUS oraz pozostałą absencję pracowników, to dane ZUS pokazują spadek absencji chorobowej. O ile bowiem w okresie od stycznia do października 2022 roku liczba dni, w których Polacy byli niezdolni do wykonywania pracy wynosiła 200 990,1 tys. dni (w samym zaś październiku wyniosła 17 646,9 tys. dni), o tyle w omawianym okresie br. liczba dni 184 833,8 tys. dni (w październiku br. - 16 451,7 tys. dni).  Nie oznacza to jednak, że zmniejszyła się kwota wypłat z tego tytułu. Przez 10 miesięcy 2023 r. wypłaty związane z absencją chorobową sięgnęły bowiem 21 974 402,6 tys. zł (w październiku - 2 058 215,5  tys. zł) wobec ponad 21,2 mld zł w 2022 r. (w październiku 2022 r. - 1 956 333,9 tys. zł).

Czytaj w LEX: Potrącenia z zasiłku chorobowego >

Zdaniem Oskara Sobolewskiego, eksperta emerytalnego i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciela Debaty Emerytalnej, to jest efekt między innymi rosnących wynagrodzeń - zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Zarabiamy więcej, więc wyższe są kwoty wypłacanych przez pracodawców wynagrodzeń chorobowych i zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS – tłumaczy Oskar Sobolewski.

Słowa eksperta potwierdzają dane ZUS. W październiku 2023 r. przeciętna dzienna wysokość zasiłku chorobowego wyniosła 121,60 zł (od stycznia do października przeciętnie miesięcznie było to 115,19 zł), podczas gdy w październiku ub.r. przeciętna dzienna wysokość zasiłku chorobowego wyniosła 107,28 zł, a w ciągu 10 miesięcy 21022 r. – przeciętnie miesięcznie wynosiła 102,94 zł.

Czytaj w LEX: Ustalenie płatnika zasiłków w roku 2024 >

 


Mniej nas umiera, ale mniej się też rodzi

W październiku 2023 roku zasiłki macierzyńskie pobierało 242,2 tys. osób a kwota wypłat wyniosła 832 694,9 tys. zł. Zasiłki wypłacono za ponad 6,9 mln dni zasiłkowych, przy czym przeciętna dzienna wysokość zasiłku wyniosła 120,49 zł.

Dla porównania, że w październiku 2022 r. zasiłki macierzyńskie pobierało 257,7 tys. osób a kwota wypłat sięgnęła 781 307,8 tys. zł za 7 424,7 tys. dni zasiłkowych. Przeciętna dzienna wysokość zasiłku wynosiła w tym okresie 105,23 zł.

Czytaj też w LEX: Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą >

W październiku br. odnotowano natomiast spadek w porównaniu z wrześniem liczby zasiłków pogrzebowych. ZUS wypłacił ich tylko 28,2 tys. (we wrześniu – 28,5 tys.), a kwota wypłat wyniosła 112 651,2 tys. zł (we wrześniu - 113 967,8 tys. zł). Przeciętna wysokość wypłaconego w październiku br.  zasiłku pogrzebowego wyniosła 3 995,72 zł, podczas gdy we wrześniu było to 3 996,91 zł. Natomiast w okresie styczeń-październik 2023 r. ZUS wypłacił 305,5 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 1 220 774,3 tys. zł. W tym samym okresie roku 2022 wypłacono 348,7 tys. zasiłków pogrzebowych a kwota wypłat sięgnęła 1 393 336,5 tys. zł.

 


 

Emerytów jest i będzie coraz więcej   

Ponadto z najnowszych danych ZUS wynika, że w ciągu dziesięciu miesięcy 2023 roku liczba emerytów, którym świadczenie wypłaca ZUS, ani razu nie spadła poniżej 6 mln osób. Co więcej, we wrześniu i w październiku ich liczba przekroczyła 6,2 mln świadczeniobiorców (6 217,6 tys. osób we wrześniu i 6 242,5 tys. osób w październiku). Przeciętna miesięczna ich liczba w okresie od stycznia do października 2023 r. wyniosła 6 179,6 osób.

To w zasadzie kolejny już rok, kiedy liczba przekroczyła 6 mln emerytów i stale rośnie.

- Dziesięć miesięcy roku 2023 pokazują pewne widoczne trendy, także w stosunku do poprzedniego roku. Z danych ZUS wynika, że mamy mniejszą liczbę pobierających zasiłki macierzyńskie i mniej na ten cel wydaliśmy w okresie od stycznia do października 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., co ewidentnie jest efektem mniejszej liczby urodzeń. Jednocześnie mniej też wydajemy na wypłatę zasiłków pogrzebowych, choć w pierwszych tygodniach roku widoczna jeszcze była zwiększona liczba nadmiarowych zgonów. Więcej wydajemy natomiast na emerytów i emerytki, których liczba systematycznie rośnie i będzie rosnąć – mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej. Zwraca przy tym uwagę, że w każdy miesiącu 2023 roku liczba emerytów i rencistów, którym świadczenie wypłaca ZUS, nie spadła poniżej 6,1 mln osób. 

Czytaj też w LEX: Strzała Karol, Konflikt i kryzysy oraz ich wpływ na tendencje legislacyjne obciążające budżet państwa >